Småbørnsklubber  

Modelfoto: Mikal Schlosser

Som frivillig i Red Barnets Småbørnsklubber er du med til at give småbørnsfamilier et trygt fællesskab, inspiration til udviklende familieaktiviteter og kendskab til lokalområdet. 

Hvad kan jeg som frivillig?
Som frivillig bliver du en del af et hold af frivillige, som planlægger og organiserer ugentlige aktiviteter for en gruppe af småbørnsfamilier henover et forløb på 3-4 måneder.  

Mødeaktiviteterne består af en hyggelig aften med rolige aktiviteter, plads til dialog og løbende besøg fra fagprofessionelle fra kommune, eks. en sundhedsplejerske, sprogpædagog, fysioterapeut eller naturvejleder. 

Som frivillig bidrager du til at udvikle og sikre et meningsfuldt lokalt samarbejde mellem Red Barnets Lokalforening og kommune, som skal komme de allermindste til gode.  

Du kommer til at bidrage med inspiration til familieaktiviteter og give gode oplevelser i et styrkende fællesskab. Du bliver en del af et aktivt og engageret frivilligteam, der kæmper for en fælles vision om at sikre småbørn lige vilkår for et godt liv.  
  

Hvad får jeg ud af at være frivillig?
Som frivillig får du erfaring med at udvikle og organisere fællesskaber og oplevelser for småbørnsfamilier. 

Du får positive oplevelser med børn, forældre og andre frivillige. Desuden vil du opleve glæden ved at berige småbørnsfamilier med hyggeligt samvær, netværk i lokalområdet og inspiration til familieaktiviteter, som vi håber også vil gavne børn og forældre på den lange bane. 

Du får kurser i socialt arbejde blandt børn og familier i sårbare positioner, supervision samt Red Barnets værdigrundlag og børnesyn. 

Samarbejde på tværs
Småbørnsklubberne udvikles og etableres i lokale samarbejder mellem lokalforening og kommune. Vi tror på, at vi sammen kan tilbyde småbørnsfamilierne en styrket indsats. 

Bliv frivillig i en småbørnsklub

Som frivillig i Red Barnet kan du være med til at hjælpe udsatte børn og deres familier gennem en af Red Barnets lokalforeninger. Her kan du fx være med til at arrangere ture, aktiviteter og ferielejre.

Bliv frivillig hos Red Barnet

Vores samarbejdspartnere