Giv børn oplevelser

i vores familieoplevelsesklubber

Foto: Kim Wendt

Som frivillig i Red Barnets familieoplevelser er du med til at give børn gode oplevelser, tryghed og fællesskab 

I stærke fællesskaber gør vi børn stærkere

Red Barnet har mere end 70 familieoplevelsesklubber over hele landet. Vi hjælper de dårligst stillede familier med at få gode oplevelser, samvær og nyt netværk. Klubberne mødes én gang om måneden en lørdag eller søndag til aktiviteter og udflugter i lokalområdet.

Vil du være klubfrivillig?
Du vil være med til at planlægge og afvikle sjove, trygge og inkluderende aktiviteter for børn og deres familier. De specifikke opgaver aftales nærmere med de frivillige klubledere. Vi forventer, at du er stabil og som minimum kan deltage i halvdelen af klubaktiviteterne om året samt faste planlægningsmøder. 

Vil du være klubleder? 
Du får det overordnede ansvar for drift og udvikling af klubben. Det er din opgave at sørge for, at frivilligteamet og klubben fungerer, planlægge og afvikle frivilligmøder og klubaktiviteter, sikre en god kontakt til familierne og samarbejde med lokalbestyrelsen, fx i forbindelse med klubbens budget. Du vil dele ansvaret med en medleder og få den nødvendige sparring fra lokalbestyrelsen og Red Barnets sekretariat.

Bliv frivillig
Du kan blive frivillig ved at udfylde vores ansøgningsformular.  Efter du har udfyldt formularen, vil lokalforeningen i dit område række ud og fortælle om muligheden for at blive frivillig. Du kan forvente lidt svartid. 

I familieoplevelsesklubberne mødes klubbens deltagere og de frivillige en gang om måneden til fælles oplevelser i lokalområdet. Klubben er et trygt og inkluderende fællesskab, som danner rammen om for eksempel skovture, fisketurekreative aktiviteter og fejring af højtider som fastelavn og påske. Aktiviteterne afholdes ca. 10 gange om året, typisk en lørdag eller søndag og varer ca. 3-4 timer. 

Hvad får jeg ud af at være frivillig?

Som frivillig i vores familieoplevelsesklubber får du erfaring med at udvikle og organisere fællesskaber og oplevelser for familier i udsatte positioner.

Du vil opleve glæden ved at berige en masse børns liv med oplevelser, de ellers ikke ville få. Samtidigt bliver du en del af et stærkt frivilligt fællesskab, som alle brænder for samme sag.

Som frivillig i Red Barnet får du guldkorn til CV’et. Du får b.la. kompetenceudvikling i børnerettet førstehjælp, konflikthåndtering, viden om målgruppen samt Red Barnets værdigrundlag og børnesyn.