Bekæmp mobning
og overgreb

Ulrik Jantzen

Som frivillig er du med til at gøre beslutningstagere og fagfolk opmærksomme på vigtigheden af en indsats mod mobning og børns tryghed på nettet 


Udbred kendskabet til mobbebekæmpelse

Mobning er en forbandelse for dem, det går ud over. Mobning kan give varige psykiske mén, og derfor er en forebyggende indsats en vigtig del af Red Barnets og Mary Fondens arbejde i Fri for Mobberi, der er et særligt tilbud til skoler og børnehaver.

Det er ikke kun i skoler og børnehaver, at mobning foregår. Mobning er også én af de former for chikane, børn kan blive udsat for på nettet. På nettet kan børn desuden blive udsat for indhold, der er uegnet for børn, eller komme ud for seksuelle krænkelser.

Red Barnet har sammen med Det Kriminalpræventive Råd lavet hjemmesiden Sikker Chat om børns sikkerhed i en digital verden. Men vi har brug for frivillige kræfter i lokalområderne, der kan være med til at udbrede kendskabet til Fri for Mobberi og til børns liv på nettet.

Hvad kan jeg som frivillig?

I kraft af dit kendskab til lokalsamfundet spiller du en vigtig rolle i dialogen med beslutningstagere og fagfolk. Du kan være med til at motivere dem til at indføre programmer i skoler, børnehaver og andre børnefællesskaber og dermed bekæmpe mobning og skabe tryghed i børns færdsel på nettet. På den måde kan du forbedre hverdagen for en masse børn og nedsætte risikoen for, at børn i dit lokalområde skal vokse op med de ar på sjælen, som mobning, chikane og overgreb kan give.

Vil du være frivillig i Red Barnet?

Som frivillig i Red Barnet kan du være med til at hjælpe udsatte børn og deres familier gennem en af Red Barnets lokalforeninger. Her kan du fx være med til at arrangere ture, aktiviteter og ferielejre.

Bliv frivillig hos Red Barnet