Hjem til os

- giver frirum til børn i udsatte positioner

Åben din familie og skab et frirum for et barn i en udsat position

Alle forældre og børn har brug for frirum i hverdagen. Det kan være i form af, at børnene deltager i fritidsaktiviteter, at de har legeaftaler ude af huset, eller at den nærmeste familie ugentligt henter og passer. 

Men mange børnefamilier mangler det økonomiske overskud til fritidsaktiviteter, og det netværk som kan give børnene frirum og socialt samvær udenfor familien. 

'Hjem til os' er et nyt initiativ fra Red Barnet og Københavns Kommune, som vil hjælpe børn i udsatte positioner ved at skabe trygge frirum i hverdagen. 

Til dette har vi brug for frivillige familier med børn i alderen 5-15 år, som vil åbne deres hjem en eftermiddag om ugen i 11 mdr. Barnet skal her indgå i familiens hverdag, som bare skal være som den plejer.

Sociale relationer øger børns trivsel 
Vi ved fra forskning, at noget af det allervigtigste, for at klare sig godt i livet på trods, er at have tætte, positive og stærke rollemodeller i sit nære netværk. Og mange børn mangler netop et netværk, og kæmper med ensomhed og social isolation. 

Gode relationelle kompetencer kan kun læres i relationer, og derfor vil vi gerne skabe mulighed for at styrke børns netværk og give dem nære og positive oplevelser i en frivillig familie – til glæde for begge parter. 

En del af hverdagslivet
Din familie kan være med til at give et barn i en sårbar position en vigtig følelse. Følelsen af at blive valgt til. Det kan professionelle kommunale tilbud ikke give. Samtidig vil din familie give barnet en oplevelse af hverdagen i en anden familie, hvor barnet vil tage del i de små, nære hverdagsbegivenheder I, i forvejen, laver i jeres familie: Madlavning, højtlæsning, spil, lektielæsning osv. Målet er ikke, at der skal foregå et væld af aktiviteter og oplevelser. Tværtimod kan den store oplevelse for barnet lige så vel ligge i det små – i hverdagslivet i hjemmet. Det kunne også være aktiviteter, der foregår i lokalområdets parker, legepladser eller på biblioteket.  

Skal din familie være med? 
I 'Hjem til os' får du og din familie mulighed for at få et barn ind i jeres familie, gøre en forskel for en familie i en udsat position, samtidig med at du kan præsentere dine børn for værdien af at hjælpe andre.  

Lige nu søger vi familier, der har lyst til at åbne deres hjem for et barn i Brønshøj, Husum, Vanløse, Nørrebro og Bispebjerg fra sommeren 2021. Barnet kan være i alderen 6-12 år.

Det er vigtigt, at alle i familien synes, at det er en god idé, og at I har overskud og stabilitet i familien.I vil modtage opkvalificeringsmateriale fra Red Barnet inden forløbet, og I vil få løbende supervision.

Vi indhenter børneattester og straffeattester på alle i familien over 15 år.

Hvis det lyder som noget for jeres familie, så udfyld formularen ved at klikke på knappen ’Hjem til os - tilmelding’ nedenfor. Du er også velkommen til at kontakte projektleder Anna Furbo Rewitz på afr@redbarnet.dk, hvis du har spørgsmål.

Skal din familie være med? 

Hjem til os - tilmelding

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem Red Barnet og Københavns Kommune, og er støttet af Velux Fonden