Hjem til os

– Red Barnet giver børn en venskabsfamilie

'Hjem til os' er en ny indsats fra Red Barnet og Københavns Kommune, som hjælper børn i udsatte positioner ved at give dem en frivillig venskabsfamilie

’Hjem til os’ er et nyt projekt, der udvikler og afprøver en model for at matche børn med frivillige, lokale børnefamilier.

Indsatsen udvikles i et samarbejde med Københavns Kommune Børn og Unge.

Børn fra familier tilknyttet kommunens socialforvaltning kan blive tilbudt en frivillig venskabsfamilie. Barnet kan være i alderen 6-12 år.

Barnet besøger familien en eftermiddag om ugen i min. 12 måneder.

Hvad er Hjem til os?
I et ’Hjem til os’ forløb bydes barnet velkommen som en del af familien hverdag. Dvs. at barnet bliver en del af alle de små, nære hverdagsbegivenheder, som familien i forvejen gør.

Det kan fx være madlavning, højtlæsning, spille et spil, fodbold i haven, hoppe i trampolin, gå en tur med hunden osv.

Tidspunktet for det ugentlige besøg aftales med forældrene, men de fleste besøg ligger ca. kl. 16-19. Som udgangspunkt er det venskabsfamilien, der henter og bringer barnet.

Hvad er formålet med Hjem til os?
’Hjem til os’ skal give barnet et ugentligt frirum – og et indblik i, hvordan andre familiers hverdag kan se ud.

Barnet får nye relationer og gode oplevelser sammen med venskabsfamiliens børn og voksne, og frivilligheden giver en følelse af at blive valgt til. Barnet kan få styrket sine sociale kompetencer, sin tro på sig selv og på sine muligheder i livet.

Forløbet kan også være med til at give barnets forældre mere overskud til at håndtere deres hverdag – hvilket også kan komme barnet til gode.

Håbet på længere sigt er, at barnet og familien efter et år har opbygget en tæt relation, således at den omsorg og støtte, som barnet får fra venskabsfamilien, vil fortsætte fremover. Til glæde for alle parter.

Hvor og hvornår?
Projektet matcher pt børn fra Københavns Kommune, hvor barnet eller familien har en sag hos socialforvaltningen. Barnet matches med en frivillige venskabsfamilie fra barnets egen bydel i Københavns Kommune.

Pt. søger vi både børn og frivillige familier fra alle bydele i Københavns Kommune. Besøgene skal starte op fra januar 2022.

Du kan læse mere og sende en tilmelding ved at klikke på det relevante link herunder.

Kontakt Kontakt projektleder Anna Furbo på afr@redbarnet.dk eller telefon 29815934, hvis du vil høre mere eller har spørgsmål til indsatsen.

Projektet løber fra 2020-2024 og er støttet af Velux Fonden

Frivillige

Har du og din famlilie lyst til at blive venskabsfamilie for et barn som har brug for et ugentligt frirum hjemmefra

Frivillige

Børn

Se hvad man som barn skal gøre, hvis man har lyst tl at få en frivillig venskabsfamilie, som man besøger en eftermiddag om ugen.

Børn

Forældre

Kunne du godt bruge lidt ekstra tid til dig selv en gang om ugen? Kunne dit barn godt bruge en frivillig venskabsfamilie?

Forældre

Fagfolk

Hjem til os er et frivilligt tilbud til 6-12-årige børn i Københavns Kommune.

Fagfolk