Mange børn i Danmark har af den ene eller anden grund brug for ekstra hjælp til skolearbejdet. Manglende faglige færdigheder kan give lav selvtillid og gøre det svært at følge med i undervisningen. Som frivillig Lektieven hjælper du børn med online lektiehjælp, så de kan opnå faglige og personlige succeser og få selvtilliden tilbage.

For børn og unge i udsatte positioner har corona-situationen været særlig kritisk. Under nedlukningen af det danske samfund har mange børn lidt et betydeligt læringstab, fordi deres i forvejen pressede forældre ikke har haft ressourcer til at undervise derhjemme eller støtte deres børns deltagelse i fjernundervisning. Det kan du gøre noget ved.

Som Lektieven giver du online lektiehjælp til et barn, som er tilknyttet Red Barnets aktiviteter, og som har brug for et ekstra skulderklap. Lektiehjælpen foregår via Microsoft Teams, hvor barnet får hjælp til lektier og andre ting, der gør skolelivet svært. Red Barnet sørger for, at du er klædt godt på til at kunne varetage opgaven som Lektieven.

Klik her for at tilmelde dig

Som online Lektieven får du

• Mulighed for at gøre en forskel for et barn, som har brug for faglig støtte

• Et gratis webinar med relevans for det frivillige arbejde, herunder introduktion til Microsoft Teams

• Kompetenceudvikling inden for trivsels- og ressourceopbyggende tilgange, relationsbaserede redskaber, krisesituationer og meget mere

• Løbende tilbud om kurser, der ruster dig endnu bedre til at være lektiehjælper

Mere om indsatsen

• Barnet og den frivillige mødes online på Microsoft Teams én gang om ugen i 1-2 timer

• Red Barnets sekretariat varetager matchprocessen mellem barnet og Lektievennen. Som udgangspunkt varer et match 6-12 måneder, hvorefter der er mulighed for et genmatch

• I samarbejde med barnets forældre planlægges rammerne og emnet for lektiehjælpen

• Familien og den frivillige tilknyttes en frivilligkoordinator, som understøtter projektet