Supertyfon har ramt Filippinerne hårdt

Millioner af børn og deres familier er berørt

Supertyfon har ramt Filippinerne hårdt Millioner af børn og deres familier er berørt

Beskyt børn mod vinterkulden nu. Støt i dag.
STØT BØRN I KRIG OG KONFLIKT

For 389 kr. kan vi give en familie mad til to uger, tæpper og materialer til at sikre husly samt vacciner.

Supertyfon har gjort livet svært for millioner af piger og drenge 

Mindst 4.1 millioner børn er blevet påvirket af supertyfonen Rai, der ramte Filippinerne torsdag og forårsagede omfattende ødelæggelser på tværs af østaten. Tyfonen har undermineret landets infrastruktur, hele landsbyer ligger under vand, mens væltede træer og jordskred har afskåret flere veje. Flere lufthavne er lukkede, og broer er ødelagt, hvilket besværliggør rednings- og evakueringsarbejdet. Mange tusinder står uden strøm og mangler adgang til rent vand. Samtidig er mange millioner familiers hjem blevet ødelagt, og tusindvis af børn og deres familier sidder i trange evakueringscentre.  

 

STØT BØRN RAMT AF KATASTROFER

For 389 kr. kan vi give en familie mad til to uger, tæpper og materialer til at sikre husly under en katastrofe samt vacciner.

Vi er klar til at hjælpe børnene 

Med lokale ildsjæle står vi klar til at hjælpe de hårdt ramte familier i østaten, så de fortsat kan passe på deres børn. Vi er parat til blandt andet at uddele husholdningssæt med basale fornødenheder til hele familien, presenninger til at bygge midlertidigt husly og hygiejnekits, så børnene og deres familier får bedre forudsætninger for at bremse coronasmitten. 

"Vi har set flere end 12.000 børn og unge evakueret til trange centre med dårlige hygiejne- og soveforhold. Med den hurtige spredning af omicron-varianten og lave rater af vaccination over hele landet er vi særligt bekymrede for om børn og deres forældre vil blive syge med Corona og ikke være i stand til at modtage behandling hurtigt."

- Jerome Balinton, Red Barnets humanitære leder i Filippinerne. 

Når en katastrofe gør alt til kaosrykker vi straks ud 

Hvert år bliver op mod 300 millioner børn berørt af naturkatastrofer eller konflikter. Når katastrofen er indtruffet, uddeler vi akut nødhjælp, men vi opretter også sundhedsklinikker, midlertidige skoler og børnevenlige områder, hvor børn kan følge sig trygge, lege og tale med voksne. Børn, der er blevet væk fra deres forældre, forsøger vi at genforene med familien eller en støttefamilie.

Vi står klar til at hjælpe, men har brug for din opbakning. Støt katastroferamte børn.
STØT BØRN RAMT AF KATASTROFER

For 389 kr. kan vi give en familie mad til to uger, tæpper og materialer til at sikre husly under en katastrofe samt vacciner.

Klimakaos skaber flere katastrofer 

Antallet af naturkatastrofer er firedoblet siden 1970. De drastiske forandringer i klimaet medvirker til, at vi i disse år ser langt flere naturkatastrofer som tørke, oversvømmelser og orkaner. Klimaforandringerne betyder, at børn vil blive ramt af flere og mere voldsomme naturkatastrofer i deres levetid end deres bedsteforældre. En ny rapport viser, at i forhold til en person født i 1960, vil et barn født i 2020 gennemsnitligt opleve:  

  • Dobbelt så mange skovbrande 
  • 2,8 gange flere tilfælde af fejlslagen høst 
  • 2,6 gange så mange tilfælde af tørke 
  • 2,8 gange så mange oversvømmelser
  • 6,8 gange så mange hedebølger 

Vi kan ikke forhindre alle naturkatastrofer, men vi kan lære børn at være forberedte og mindske en katastrofes omfang, så vi redder menneskeliv og sikrer hurtigere genopbygning. Derfor underviser vi børn i, hvordan de kan se tegn på, at en naturkatastrofe nærmer sig, og hvor de skal søge sikkerhed, når katastrofen rammer.