Tal om det: Når vi bliver bange for krig

En times check-in med børn

Formål: Dette redskab er udviklet til de voksne der skal tage imod børn og voksne, der starter eller allerede går i skole eller i fritidsaktiviteter i aktiviteter i forbindelse med krisen i Ukraine.  

Materialet er særligt egnet til fællesskaber hvor d de voksne oplever det som vigtigt at følge op på hvordan børnene har det er  eller børnefælleskaber, hvor der er et højt niveau af angst for krig. Snakken med børnene har til formål at samle op på en massiv omtale af konflikten i Ukraine og forebygge, at børn går alene med deres angst og måske udvikler psykiske mén. 

 

Hvorfor er det vigtigt at tale med børn om krig?
Mange børn og unge er - angst eller bekymret for krig -og det kan for nogen være   massivt et pres at de har øget risiko for at udvikle tristhed eller en følelse af utryghed og opgivenhed. Nogle børn har krigen tæt på, enten direkte i deres eget liv, i samtalerne imellem kammerater, på de sociale medier eller i deres familie, og nogen oplever, at andre mennesker, også deres forældre er ængstelige, vrede og opgivende.  

Bemærk: I de fællesskaber hvor der er børn med direkte tilknytning til Ukraine er det vigtigt at de ikke bliver 'skilt ud' men er en del af fællesskabet, og at alle børn og voksne har ansvaret for skabe et godt fællesskab og har mulighed for at hjælpe hinanden- også når vi er urolige og bange.   

Børns reaktioner
Børns trivsel og udvikling kan været påvirket af langvarig angst og bekymring. Her er fælleskabet en beskyttene faktor. Man kan styrke fællesskabet og elevernes muligheder for at søge støtte og støtte hinanden ved at lave et check-in. 

Fordelene ved en check-in snak med børnene

Dette værktøj er ikke et terapeutisk værktøj, men en guide til dig til hvordan du kan yde en god støtte, der hjælper børnene i gang og videre 

 • Som voksen får du indsigt i hvordan børnene har det 
 • Børnene får mulighed for at sætte ord på hvordan de har det med den megen fokus på krig og konflikt - og de opdager at det er rart at tale åbent med hinanden 
 • Børnene får en mulighed for at forstå deres egne rektioner og følelser som noget der helt almindeligt og som de har det  
 • Børnene får en oplevelse af ikke at være alene 
 • Børnene får øje på deres ressourcer 
 • Du får mulighed for at berolige og opmuntre børnene 
 • Du får mulighed for at iagttage om der er nogen børn der har brug for ekstra opmærksomhed. 

Metoden:

Værktøjet er en drejebog til en delvist struktureret samtale, en såkaldt Check.in,  Hensigten er at skabe en forståelse af det, der er sket, og dæmpe oplevelsen af angst, tristhed og kaos.  

Samtalen er i 5 trin

 1. Introduktion, rammen om mødet sættes: hvor lang tid er der, hvordan foregår det, og hvad er formålet med dette check-in? 

2. Hvordan har krisen påvirket os? 

3. Hvad har været hjælpsomt? 

4. Hvad er vi nervøse for? 

5. Hvordan passer vi på hinanden? 

 

Du skal bruge: Et lokale hvor hele gruppen kan sidde sikkert sammen. Så vidt muligt bør alle kunne se hinanden. En tavle eller lign, pen til at skrive på tavlen. 

Tips: Vær anerkendende og hjælp alle til at få sagt noget, hvis de vil. Små summe grupper er en måde at få generte deltagere 'varmet op'- du kan spørge direkte, men pres ikke. Giv eksempler, men ikke fra dig selv- det handler om deltagerne, ikke om dig. Hvis nogen spørger til dig kan du selvfølgelig svare. Vær opmærksom på ikke at gå for langt ind i detaljer.  

Tidsangivelserne har fleksibilitet, nogle grupper vil måske snakke mere om et emne end et andet, men overskrid ikke den samlede tid. 

1. Introduktion

Rammen om mødet sættes: hvor lang tid er der, hvordan foregår det, og hvad er formålet med dette check-in? 

(10 minutter)

Note: denne samtale er ledet af en voksen, der har ansvaret for at samtalen er tryg og inkluderende. Det er vigtigt at holde tidsplanen da I skal igennem alle trin og du skal holde samtalen til 45-60 minutter for at give alle mulighed for at holde koncentrationen

Giv en introduktion, du kan for eksempel sige:

'Velkommen til den her time vi skal have sammen. Vi skal snakke om hvordan det påvirker os at høre om konflikten i Ukraine og hvordan vi bedst kan samen om det og hvad der er hjælpsomt hvis man bliver bange eller bekymret. Det har været en svær periode, for nogen har det været rigtig svært. Derfor tager vi lige en time til at snakke om hvordan det har været, hvordan vi har haft det, og hvordan vi alle sammen har det godt.'
 

Gå igennem grundreglerne (skriv det eventuelt på tavlen):

 • Der er ikke rigtige eller forkerte svar- alle har ret til deres egen mening
 • Vi griner ikke af hinanden
 • Vi lader hinanden tale færdigt og lytter til hinanden
 • Man behøver ikke sige noget hvis man ikke har lyst
 • Spørg om der er andre ideer til grundregler​

2. Hvordan har Ukraine krisen påvirket os?

(10-15 minutter) 

Note: Hvis et barn deler noget der er svært, brug teknikker som generalisering:

'Ja, det forstår jeg godt, der er mange andre der har haft det ligesådan'.

Denne del har 2 trin- først taler vi om hvordan Ukraine krisen kan have påvirket vores liv, bagefter hvordan det har fået os til at føle. Det centrale i denne snak er at deltagerne forstår sammenhængen imellem det der er sket, og de følelser det har givet os.

Start med at sige at Ukraine krisen/situationen har påvirket mange mennesker, børn voksne og unge forskelligt. Nu vil I snakke om hvordan krisen kan have påvirket vore liv.- (du kan skrive det på tavlen) Start med at give nogle eksempler:

 • Vi ser måske nogle meget skræmmende billeder på tv og på nettet
 • Vi kan måske være bange for om der kommer krig i Danmark
 • Vi vil måske gerne vide hvordan vi kan hjælpe
 • Bed om eksempler. Anerkend hvert eneste eksempel 

Spørg derefter ind til hvordan tanker/snak/billeder fra Ukraine får os til at føle. For eksempel, Vi har måske set mange flere nyheder på tv og online, det har gjort nogen bekymrede.

Slut denne del med at understrege at alle rektioner er helt almindelige- og at der er en sammenhæng det vi hører og ser, hvad det får os til at tænke og den måde vi har det på. Mind deltagerne om, at det er vigtigt ikke at gå alene med bange eller triste tanker. Tal med nogen du stoler på, og at krigen ikke kommer til Danmark.

 

(10-15 minutter) 

Note: Hvis et barn deler noget der er svært, brug teknikker som generalisering:

'Ja, det forstår jeg godt, der er mange andre der har haft det ligesådan'

Denne del har 2 trin. Først taler vi om hvordan Ukraine krisen kan have påvirket vores liv. Derefter taler vi om, hvordan det har fået os til at føle. Det centrale i denne snak er at deltagerne forstår sammenhængen imellem det der er sket, og de følelser det har givet os.

Start med at sige at Ukraine krisen/situationen har påvirket mange mennesker, børn voksne og unge forskelligt. Nu vil I snakke om hvordan krisen kan have påvirket vore liv.- (du kan skrive det på tavlen) Start med at give nogle eksempler: 

 • Vi ser måske nogle meget skræmmende billeder på tv og på nettet
 • Vi kan måske være bange for om der kommer krig i Danmark
 • Vi vil måske gerne vide hvordan vi kan hjælpe
 • Bed om eksempler. Anerkend hvert eneste eksempel 

Spørg derefter ind til hvordan tanker/snak/billeder fra Ukraine får os til at føle. For eksempel, Vi har måske set mange flere nyheder på tv og online, det har gjort nogen bekymrede.

Slut denne del med at understrege at alle rektioner er helt almindelige- og at der er en sammenhæng det vi hører og ser, hvad det får os til at tænke og den måde vi har det på. Mind deltagerne om, at det er vigtigt ikke at gå alene med bange eller triste tanker. Tal med nogen du stoler på, og at krigen ikke kommer til Danmark.

3. Hvad har været hjælpsomt?

 

Note: Denne del af samtalen er en brainstorm på hvilke strategier der virker godt. Du kan lade deltagerne tale sammen i par først. 

Dernæst laver I en liste over gode måder at få det bedre- du kan selv give gode ideer som andre har fundet ud af virker for dem:

 • Snakke om det med en voksen
 • Få informationer om hvad krisen går ud på , på en måde som vi forstår (måske ikke fra SoMe eller ved en google-søgning, sørg for at dine kilder er troværdige)
 • Undgå at se for meget tv eller SoMe med billeder fra krigen
 • Etc

4. Hvad er vi nervøse for?

Fortsæt med at fortælle at der også er mange der er nervøse af alt det de hører Spørg om deltagerne kan genkende det.

Fortæl deltagerne at det er vigtigt at vide hvad det er man er nervøs for- hvis der er noget, for så kan man bede om hjælp og sammen gør vi hvad vi kan for at hjælpe og passe på hinanden.

Vær sikker på at du får sagt at der er mange historier på nettet- for eksempel gætterier om at Danmark kommer i krig med russerne. Tal på en rolig og afdæmpet måde at krigen handler om at Rusland har invaderet Ukraine. Beslut på forhånd om du vil fortælle at dette er en del af en lang historie mellem de to lande og hvilken.

På mellemtrin og udskolingstrin kan du kort opridse historien. Undlad at bruge udtryk som at 'Putin er gal' eller andre skræmmende bemærkninger der ikke er hjælpsomme, hverken for at forstå konflikten og heller ikke for at være rolig. 

Fortæl at normalt under konflikter arbejder diplomatiet så man kan finde en fredelig løsning. Det har været svært her, men der er stadig rigtig mange, der arbejder for fred. Den Ukrainske befolkning gør hvad de kan for at beskytte dem selv og deres børn. Mange er flygtet- det kan være den eneste udvej for nogle.

5. Hvordan passer vi på hinanden?

(10-20 minutter)

Start med at sige at vi alle sammen er med til at passe på os selv og hinanden ved at turde snakke om hvordan det påvirker os, på en rolig måde. Du kan give gruppen følgende råd:

Snak med en voksen hvis du: 

 • Har problemer med at falde i søvn
 • Ikke kan koncentrere dig
 • Er bange
 • Læser eller ser noget på nettet som konflikten som du ikke forstår eller som er ubehageligt 

Prøv at:

 • Ikke se nyheder og billeder fra Ukraine flere gange om dagen
 • Ikke videregive og skræmme dig selv og andre med historier fra nettet- for eksempel at der kommer krig i Danmark ( Check oplysningerne med en voksen)
 • Du kan hjælpe ved at være venlig og støttende overfor dine kammerater, også kammerater som har forbindelse til Ukraine eller Rusland. I behøver ikke snakke en masse om det- bare vær der.

Vid at:

Der er mange der hjælper, både inde i Ukraine og i de lande folk er flygtet til- Ambulancefolk, skolelærere og organisationer gør deres bedste og redder liv og hjælper børn, unge og familier med at finde et midlertidigt hjem hvor de kan være sikre så længe de skal være der. 

Det hjælper at gøre noget- fortæl også børnene/ de unge at det kan hjælpe at føle at man gør noget- det kan være at deltage i en indsamling, lave et kunstprojekt der kan udstilles mm 

Slut i en positiv tone, sig at du er glad for at I har kunnet have denne snak, og at det er vigtigt at være opmærksom på både sig selv og andre. Hvis man bliver bekymret

for sig selv eller en ven så sig det til en voksen. Hvis man går og er bange kan man blive mere irritabel, miste lysten til at være social eller lukke sig mere inde i sig selv. Man kan også gå alene og blive mere bange og trist. Det hjælper ofte at tale med nogen eller at nogen ved, hvordan man har det.