Information til klassens forældre 

Kære forældre 

Her kan I læse om, hvordan vi tager godt imod de nye børn og forældre, som nu bliver en del af vores klassefællesskab.  

Fakta om børn, der er flygtet fra krig

Der er flere faktorer, der har betydning for, hvordan krig og flugt kan påvirke børn. Udover at børn er forskellige og reagerer forskelligt, spiller barnets alder, om barnet har oplevet livstruende situationer og hvilken støtte barnet har fået undervejs også ind på, hvordan barnet reagerer, når først det er kommet i sikkerhed. 

Det nyankomne barn vil typisk være præget af forskellige følelser fx forvirring, ængstelse, lettelse. Mange børns indre alarmberedskab vil være på overarbejde, og barnet kan enten reagere voldsomt og tolke ufarlige situationer som farlige eller blive indadvendt, træt og opgivende. Disse reaktioner er barnets måde at beskytte sig selv på, og er ikke udtryk for modstand, men kan gøre det svært for barnet at koncentrere sig.  

Når et barn med flygtningebaggrund begynder i skole igen, vil det ofte opleve et kulturchok. Barnet kender endnu ikke sproget, og det vil skulle bruge MEGET energi på at afkode omgivelser, forventninger og andre mennesker​. Det er typisk svært for barnet at svare på, hvad det har brug for – også i situationer, hvor sproget ikke er en barriere.  

Hvad har børn med flygtningebaggrund brug for i skolen? 

  • Overordnede klare rammer for skolegangen, som er aftalt med barnets forældre og ledelsen.​ 
  • At deres forældre er nogenlunde trygge ved, at de begynder i skole​. 
  • At blive mødt med venlighed, imødekommenhed og rummelighed af børn og voksne. 
  • At adgang til fællesskabet og læring.  
  • At blive mødt med forståelse for, at de står i en uoverskuelig situation (og at de måske har tabt skole-færdigheder, som de tidligere har haft.
     

Hvad kræver det af voksne og børn at tage godt imod nye børn? 

  • Viden om og forståelse for, at børn, der er flygtet fra krig, kan reagere anderledes end forventet. 
  • Åbenhed- at det er i orden at tale om det, også om det, der måske er svært. 
  • Tålmodighed – og vilje til at hjælpe de nye børn godt ind i fællesskabet. 

Som forældre kan I bakke op om de nye børn og forældre ved at tale med jeres børn om de nye børns situation. I kan fx tale om, hvordan det må være at efterlade sit hjem, venner og familiemedlemmer og fra den ene dag til den anden skulle bo i et nyt land.  

I kan også støtte jeres børn i at bruge tid sammen med de nye børn både i skolen og hjemme. Det kan være en god ide at snakke med dem om, hvordan de kan være sammen i begyndelsen, hvor sproget er en barriere. Sport, musik, dans, kreative aktiviteter kan fx være gode måder at være sammen på, når sproget ikke slår til.  Et arrangement for hele klassen med fælles aktiviteter og evt. fællesspisning med forældre, kan også være en god ide, hvis en gruppe af forældre har mod på at planlægge det.