Information til forældre til børn i børnehaven 

Kære forældre 

Her kan I læse om, hvad der er værd at vide, når børn, der er flygtet fra krig, skal begynde i børnehave i Danmark.  

Fakta om børn, der er flygtet fra krig

Der er flere faktorer, der har betydning for, hvordan krig og flugt kan påvirke børn. Udover at børn er forskellige og reagerer forskelligt, spiller barnets alder, om barnet har oplevet livstruende situationer og hvilken støtte barnet har fået undervejs også ind på, hvordan barnet reagerer, når først det er kommet i sikkerhed.  

Det nyankomne barn vil typisk være præget af forskellige følelser fx forvirring, ængstelse, lettelse. Mange børns indre alarmberedskab vil være på overarbejde, og barnet kan enten reagere voldsomt og tolke ufarlige situationer som farlige eller blive indadvendt, træt og opgivende. Disse reaktioner er barnets måde at beskytte sig selv på, og er ikke udtryk for modstand, men kan gøre det svært for barnet at koncentrere sig både i lege og i andre situationer.  

Når et barn med flygtningebaggrund begynder børnehave i Danmark, vil det med stor sandsynlighed være et kulturchok. Barnet kender endnu ikke sproget, og det vil skulle bruge MEGET energi på at afkode omgivelser, forventninger og andre mennesker​. Det er typisk også svært for barnet at svare på, hvad det har brug for – også i situationer, hvor sproget ikke er en barriere. 
  

Hvad har børn med flygtningebaggrund brug for? 

  • Overordnede klare rammer for dagen, som er aftalt med barnets forældre og dagtilbuddets ledelse​. 
  • At deres forældre er nogenlunde trygge ved, at de begynder i børnehave​. 
  • At blive mødt med venlighed, imødekommenhed og rummelighed af børn og voksne​. 
  • At få adgang til fællesskabet og leg.  
  • At blive mødt med forståelse for, at de står i en uoverskuelig situation.  

Hvad kan I forældre gøre? 

Som forældre kan I bakke op om de nye børn og forældre og bidrage med at skabe tryghed ved at hilse venligt på alle, når I henter og bringer. 

Hvis I er forældre til de ældste børn i børnehaven, kan I støtte børnene i at bruge tid sammen med de nye børn ovre i børnehaven. Det kan fx være en god ide at tale med dem om, hvad de helt konkret kan lave sammen, hvis de har svært ved at forstå hinanden. Sport, musik, dans, kreative aktiviteter er fx gode måder at være sammen på, når sproget ikke helt slår til.