Skolegang redder liv

- og forandrer samfund

Millioner går ikke i skole

Forestil dig, du ikke kunne læse de ord, du ser her på skærmen. Forestil dig, du ikke havde lært at genkende dit eget navn på skrift. Forestil dig, du var blevet nægtet din grundlæggende ret til at gå i skole.

Det er desværre virkeligheden for millioner af børn verden over på grund af krig, fattigdom, naturkatastrofer, børnearbejde eller andet. Men det er også en virkelighed, du sammen med Red Barnet er godt i gang med at ændre!
Sammen med dig kæmper vi for at give alle børn i verden den skolegang, de behøver for at lære, udvikle sig og kunne forsørge sig selv i fremtiden. Børn som Sammy, Ali og Angelita, du kan møde her på siden.

Alle børn – uanset hvem de er, hvor de bor, eller hvad der foregår omkring dem – har krav på at gå i en skole, hvor de kan være trygge, sikre og modtage undervisning.

Uddannelse mindsker fattigdom, fremmer sundhed og skaber fred

Der er næsten uendeligt mange gavnlige følgevirkninger af skolegang. En voksen, der har gået i skole, har lavere risiko for at leve i fattigdom, større social mobilitet og bedre chancer for at få et arbejde. Mødre med uddannelse føder færre børn, har lettere ved at tage vare på dem, de får, og sørge for, de ikke fejlernæres.

Derudover kan uddannelse bidrage til fred og stabilitet i samfundet og spille en vigtig rolle, når fordomme og diskrimination skal bekæmpes. Uddannelse kan være med til at forandre attituder, adfærdsmønstre og værdier. Uddannelse giver modstandskraft og gør børn såvel som voksne bedre i stand til at træffe valg, der kan skabe positive forandringer i deres liv.

Red Barnet kæmper for, at ingen børn bliver nægtet skolegang. Alle børn har krav på en uddannelse. Sammen med dig er vi i færd med at sikre, at det krav bliver til virkelighed!

Sådan er du med til at gøre uddannelse til virkelighed for alle

I Red Barnet er vi stolte af vores uddannelsesindsats og de resultater, der bliver skabt, for at give alle børn en ordentlig skolegang. På grund af regelmæssige bidrag som dit er vi i stand til at planlægge og gennemføre langsigtede uddannelsesprogrammer, der ikke blot hjælper forbigående.

Vores Emergent Literacy and Math program kører i 28 lande og bruger underholdende spil og lege, der bidrager til at opbygge 3 til 6-åriges evner inden for læsning og regning, så de er parate til at lære, når de starter i grundskolen. For de lidt større børn har vi ’Literacy Boost’ programmet. Det kører i 34 lande og hjælper lærere, elever og forældre med at forbedre børnenes læse- og skrivefærdigheder og bidrager i fællesskab med lokalsamfundet til at skabe en kultur, der fremmer læsning.

 

Red Barnet har som ambition, at alle børn i 2030 modtager den grundskoleundervisning, de har krav på

I 2016 nåede Red Barnets skoleprogrammer 13,8 mio. børn

I perioden 2000 – 2013 faldt antallet af børn og unge, der ikke gik i skole, fra 196 millioner til 124 millioner

Alle børn har ret til gratis grundskoleundervisning. Det står som Artikel 28 i FN’s børnekonvention fra 1989

Mød de børn du er med til at hjælpe

Sådan hjælper du børn som Ali og Angelita med at lære at læse

Se videoer

Sammy læser sig til en lysere fremtid

Læs mere