forandringspartner

topsoe x red barnet

Alt for mange børn ude i verden lever i lande, hvor klimakriser raser. Klimaforandringerne påvirker børnene nu og i fremtiden. I Red Barnet mener vi, at det er vigtigt at investere i børns fremtid, og at uddannelse er en af de bæredygtige løsninger. Det samme mener vores forandringspartner Topsoe, som blandt andet bidrager med en fast årlig donation løbende over tre år til pilotprojektet Green School Project, hvor børn i Mali gennem uddannelse bliver klædt på til at håndtere nutidige og fremtidige klimaudfordringer. 

Vi har i Topsoe valgt at støtte Red Barnet, fordi organisationen arbejder målrettet for at give børn en mulighed for at leve et liv med værdighed. Det er netop dét, som vi ønsker at bidrage til via vores donationer og samfundsengagement: En investering i børns fremtid.

Gennem faste donationer over tre år bidrager Topsoe blandt andet til at højne børns uddannelse, mentale sundhed og deltagelse i vigtige samfundsmæssige beslutninger i Mali og på sigt i de øvrige lande i Sahel-regionen. Det gør de blandt andet ved at støtte følgende indsatser med relation til Green School Project:  

  • I samarbejde med Red Barnet udarbejder Topsoe undervisningsmateriale om klimaforandringer til regeringen i Mali, der sørger for at dele materialet med skolelærere rundt omkring i landet 
  • I samarbejde med Red Barnet har Topsoe bidraget med beskyttende hegn og planter til såkaldte Tree Seedling Nurseries, som er med til at sikre, at træerne har de mest optimale vækstforhold, inden de bliver plantet i skolernes nærområder. 
  • I samarbejde med Red Barnet bidrager Topsoe med økonomisk støtte til  skoler i Mali for at sikre et sundt og trygt læringsmiljø.  
  • I samarbejde med Red Barnet forsyner Topsoe  skoler i Mali med hygiejnekits. 
  • Topsoe har givet ekstra donationer i forbindelse med katastrofer ude i verden og til økonomisk pressede børnefamilier i forbindelse med den stigende inflation i vinteren 2021/22. 

Topsoe støtter desuden Red Barnets Børnekatastrofefond, der sikrer, at organisationen kan rykke ud med midler der, hvor f.eks. naturkatastroferne rammer.