Er der en forældelsesfrist på anmeldelser?

Hej SletDet

Jeg er pårørende til en ung kvinde, der for 7 år siden blev filmet sammen med hendes kæreste uden samtykke. Filmen blev så delt. I den forbindelse vil jeg høre, om man kan anmelde det til politiet her 7 år efter? Er der en forældelsesfrist? 

Jeg vil også høre, hvordan jeg kan hjælpe hende bedst muligt. Hun er stadig meget ked af det over filmen. 

______________________________________________________________

Svar fra SletDet 

Kære dig. 

Tak for din henvendelse til SletDet – og for at tage ansvar for denne kvindes trivsel. 

Det er en svær situation, som kvinden står i. Jeg er sikker på, at hun er taknemmelig for din indsats, og at du lytter til hendes situation.

Du skriver ikke, om den delte film er intim - men det går jeg ud fra, at den er. Det er ulovligt at optage intime videoer af andre samt dele dem uden samtykke. Vi ved, at det har enorme konsekvenser, når man bliver udsat for dét, som hun har været udsat for. Vi ved, at det kan sidestilles med et fysisk seksuelt overgreb. Derfor er det ikke unormalt, at man stadig er påvirket 7 år efter hændelsen. Det betyder derfor meget, at du tager kontakt på hendes vegne.

I forbindelse med dit spørgsmål om forældelsesfrist, så ja, der er desværre en forældelsesfrist på anmeldelse. Du kan læse nærmere her:  


Efter Straffeloven §§ 92-94 er fristen for forældelse 2, 5, 10 eller 15 år, når den maksimale straf for overtrædelsen er fængsel i hhv. 1, 4, 10 år eller over 10 år, men ikke livstid.
Der er en undtagelse, som omhandler seksualforbrydelser mod mindreårige – der er ikke forældelse på disse sager.


Nu ved jeg ikke, om kvinden er mindreårig – eller var mindreårig på daværende tidspunkt. Hvis det er tilfældet, gælder forældelsesfristen ikke, hvis politiet altså karakteriserer situationen som en seksualforbrydelse. Vores holdning er, at en seksualiseret digital krænkelse er en seksualforbrydelse. Jeg håber, at det giver mening.

Vores holdning er endvidere, at digitale krænkelser altid bør anmeldes til politiet. Det er en ulovlig – og meget voldsom – handling, som kvinden har været udsat for. Derfor vil jeg råde til, at sagen bliver anmeldt. På den måde er det også politiet, der tager stilling til, om sagen må karakteriseres som forældet. 

Hvis hun anmelder via politiets digitale anmeldelsesportal, sidder der eksperter på netop dette område og håndterer anmeldelsen. Politiet vil selvsagt lægge vægt på beviser i den konkrete situation. Derfor er det bedst, hvis kvinden har fx screenshots, beskeder eller andet, der kan være bevis i sagen.  

I forhold til hvordan du kan hjælpe hende bedst, så tænker jeg, at du allerede har gjort det rigtige. En god idé kunne også være at hjælpe hende til at få noget støtte, eksempelvis fra hendes forældre eller lign. Specielt, hvis hun vælger at anmelde hændelsen. Hun skal ikke stå alene i den situation. Det kan også være, at din elev har brug for professionel hjælp.

Desuden kan det være en god idé for hende at kontakte en rådgivning for at få noget konkret hjælp til hendes situation. Hvis hun er under 18 år, er hun velkommen til at kontakte os. Vi vil rigtig gerne hjælpe med konkrete handlemuligheder for hende. Hun kan også læse på vores hjemmeside om andre, der har stået i en lignende situation. Måske det kan give en tryghed, at hun ikke er alene med den følelse, som hun sidder med. 

Hvis hun er over 18 år, kan hun fx tage kontakt til StopChikane.

Jeg håber, at det var svar på dit spørgsmål. Ellers er du meget velkommen til at kontakte os igen. 


Mange hilsner,

Sophie / SletDet

 

(Juni, 2020)