Er det ulovligt at modtage, kopiere eller videresende nøgenbilleder?

Hej

Er det ulovligt at modtage, kopiere eller videresende nøgenbilleder?

 _____________

Svar fra SletDet

I mange tilfælde er svaret faktisk ja, når det drejer sig om personer under 18 år. Man inddeler billederne sådan her:

Ikke-pornografiske nøgenbilleder:

Ikke-pornografiske nøgenbilleder er billeder eller film af en eller flere nøgne/halvnøgne personer, som ikke gør noget tydeligt seksuelt, og hvor der ikke er fokus på personernes kønsorganer.

Hvis man videresender sådan et billede eller en film uden at have fået lov af den/dem, der er på billedet, kan man blive straffet for krænkelse af privatlivet, hvis den/dem på billedet melder én til politiet. Det skyldes, at man ikke må udstille andre mennesker i pinlige eller private situationer. Hvis man offentliggør billederne – fx lægger dem ud på en hjemmeside – vil straffen være højere. 

Pornografiske nøgenbilleder:

Pornografiske nøgenbilleder er billeder af en eller flere personer, som gør noget tydeligt seksuelt, eller hvor der er fokus på kønsorganerne. 

Billeder af den type af personer under 18 år betragtes som ulovlige billeder (det kaldes overgrebsmateriale med børn). Det er ulovligt at sende den salgs billeder til andre, med mindre:

  • Der er tale om et kærestepar, der sender billeder til hinanden, og hvor begge parter har givet lov (samtykke) til det.
  • Dette gælder kun, hvis begge parter i kæresteforholdet er 15 år eller derover.
  • Det er aldrig lovligt at sende den type billeder til en tredje person.
  • Det er også ulovligt at sende den type billeder, hvis der er andre personer under 18 år på billederne.
  • Hvis kæresteforholdet slutter, gælder aftalen mellem de to personer ikke længere, og det er derfor ulovligt at opbevare nøgenbillederne. Det betyder, at man ifølge loven skal slette billederne, hvis man slår op.
  • Offentliggørelse af den type billeder vil være en grovere overtrædelse end videresendelse. Man bør derfor aldrig offentliggøre eller videresende den type billeder.

Pornografiske filmoptagelser:

Pornografiske filmoptagelser er filmoptagelser af en eller flere personer, som gør noget tydeligt seksuelt, eller hvor der er fokus på kønsorganerne. Det er altid ulovligt at sende og/eller opbevare filmoptagelser af personer under 18 år, også selvom der er tale om et kærestepar, og personen/personerne på filmen har givet lov til det.