SletDet

Vores værdier

Illustration: Stine Spedsbjerg

Høj faglighed

Vi stræber efter høj faglighed og en professionel tilgang i vores rådgivningsarbejde. 

Vi besidder de nødvendige kompetencer, det kræver for at hjælpe de børn og unge, der kontakter os

Vi har fokus på konstant faglig udvikling.  

Børneperspektiv

Vi arbejder ud fra det enkelte barns perspektiv og behov. Barnet er aktør i eget liv, og besidder en unik viden, som vi kun kan tilnærme os.

Vi arbejder derfor med aktiv lytning og anerkendelse. Ved at inddrage barnets eget perspektiv, skabes en mulighed for hjælp til selvhjælp.  

Rettighedsfokuseret tilgang

Børns rettigheder skal respekteres. Når børn og unge kender deres rettigheder har de bedre forudsætninger for at sætte egne grænser, respektere andres grænser og søge hjælp.

Derfor er det at oplyse både børn og voksne om børn og unges rettigheder en grundlæggende del af arbejdet på SletDet. Vi støtter børnene i deres egen indsats for at få deres rettigheder opfyldt og i at udbrede kendskabet til rettighederne til andre børn og voksne. 

Ansvar

Vi tager ansvar overfor børn og unge, der søger rådgivning hos os. Dette gør vi ved at tage de unge i hånden, når de kontakter rådgivningen og hjælpe dem med konkret sletning af materiale på de sociale medier.

Vi tager også et ansvar ved aktivt at benytte os af vores underretningspligt, når dette er relevant. Vi lægger vægt på åbenhedligeværdighed og seriøsitet i samtalen. Vi anerkender de problemstillinger, som børn og unge henvender sig til og bestræber os på, at samtalen bliver. 

Vores værdier lægger sig op ad Red Barnets børnesyn samt FNs konvention om barnets rettigheder

Børn har menneskerettigheder ligesom voksne. Men børn har også deres egne rettigheder, fordi de er børn og har brug for særlig beskyttelse. 

Rettighederne står i FNs børnekonvention. Det er Red Barnets rolle at tale børnenes sag og kæmpe for, at de får deres rettigheder respekteret.