Hvordan er SletDet organiseret?

Red Barnet er delt op i forskellige afdelinger. Hovedbestyrelsen og Sekretariatet er øverst ansvarlige. SletDet er forankret i Team Konsultativ Bistand og Rådgivning, som hører under National Afdeling.

SletDet er organiseret med en teamleder, projektleder, projektkoordinator og rådgivere.