Om SletDet

Hvad kan SletDet hjælpe med?

Som barn og ung

Du kan kontakte rådgiverne fra SletDet, hvis du som ung har oplevet noget ubehageligt på nettet. Det kan være du oplever, at private, grænseoverskridende eller krænkende informationer, billeder eller videoer deles uden dit samtykke – altså uden, at du har givet lov. Det kan også handle om andre ubehagelige oplevelser, såsom mobning, hacking eller stalking. 

Vi kan guide dig, hvis du oplever, at dine private, grænseoverskridende eller krænkende informationer, billeder eller videoer bliver delt uden din tilladelse. Det kan for eksempel være et billede af dig i bikini eller undertøj på Instagram, som du ikke synes, er rart, at alle kan se, et portrætbillede af dig på en andens datingprofil, et billede fra festen i fredags, hvor du har kastet op udover dig selv, som deles rundt på sms eller en hadeside om dig på Facebook.

Vi kan fortælle dig helt konkret hvilke rettigheder du har, og hvad du kan gøre for at begrænse skaden. Vi kan hjælpe dig med at få slettet hadesider, grupper og kopier af billeder og videoer, og i nogle tilfælde kan vi også kontakte de sociale medier for dig eller gode voksne på din skole – men kun, hvis du selv ønsker det. 

Som forældre

Få rådgivning og gode råd til, hvordan du kan hjælpe dit barn, hvis de oplever digital mobning og krænkelser på nettet. Du kan også få råd til hvordan du kan åbne dialogen med dit barn om deres oplevelser nettet og sociale medier, så du kan blive klogere på hvad de laver og hvem de er i kontakt med.

På vores forældresite, kan du også finde en række gode råd og information om, hvordan du kan blive bedre til at tale med dit barn om deres oplevelser på nettet. Find gode råd til, hvis du er bekymret for om dit barn bliver mobbet på nettet og råd til hvordan du kan tale med dine børn om ubehagelige og krænkende oplevelser på nettet.

Som fagperson

Du kan få rådgivning til hvordan du kan håndtere sager med mobning på nettet og digitale krænkelser som du er vidne til.   

Kan du være anonym?

Vi behandler din henvendelse fortroligt, og vores rådgivere har tavshedspligt.

Vi spørger om din e-mailadresse for at kunne svare dig direkte. Vi indsamler også data om alder og køn fra de personer, som kontakter os. Det er for, at vi kan danne os et billede af, hvilke aldersgrupper der er udsat for ubehagelige oplevelser online.

Hvis du bliver udsat for vold eller omsorgssvigt, så siger loven dog, at vi skal fortælle det til kommunen eller politiet om din situation, så de kan sørge for, at der bliver passet på dig.

Vi tilbyder professionel rådgivning

Alle rådgivere er rolige og lytter til din historie – og vi dømmer ikke. Alle, der kontakter rådgivningen mødes med seriøsitet, varme og anerkendelse. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal snakke om – og det er dit perspektiv og din historie, der er i fokus.

Vi har talt med mange børn og unge, der har været udsat for en digital sexkrænkelse, og vi synes ikke, at det er pinligt. Vi synes, at det er modigt, at du kontakter os.

 

Hvad er SletDets værdier?

 

  • Høj faglighed

  • Børneperspektiv

  • Rettighedsfokuseret tilgang

  • Ansvar

 

Læs mere om vores værdier. 

Hvem er rådgiverne i SletDet?

Der er 10 professionelle rådgivere på SletDet. Rådgiverne er alle specialiseret indenfor ungdom, sociale medier og digitale sexkrænkelser. Derfor er vi rigtig gode til at hjælpe dig med din digitale problematik. 

Teamet bag SletDet besidder en generel viden om digitale krænkelser blandt børn og unge, konsekvenserne heraf, relevant lovgivning samt viden om forældre og fagpersoners særlige behov og udfordringer i forhold til digitale krænkelser blandt børn og unge. Teamets medarbejdere består af socialrådgivere, psykologer, antropologer og en tidligere efterforsker i politiet. Rådgiverne har faglig viden om grundlæggende psykologi – med fokus på psykiske konsekvenser, symptomer på (digitale) overgreb, en grundlæggende børnefaglig viden samt viden om udviklingspsykologi med henblik på pubertet og seksualitet. 

Her kan du se, hvordan SletDet er organiseret internt og i Red Barnet

Få personlig rådgivning om digitale krænkelser her

TAK TIL VORES SAMARBEJDSPARTNER