Vi tilbyder professionel rådgivning

Hvem er SletDet Rådgivningen?

Hvem er rådgiverne?

Teamet bag SletDet Rådgivningen besidder en generel viden om digitale krænkelser blandt børn og unge, konsekvenserne heraf, relevant lovgivning samt viden om forældre og fagpersoners særlige behov og udfordringer i forhold til digitale krænkelser blandt børn og unge.

Teamets medarbejdere består af socialrådgivere, psykologer, antropologer, lærere og en tidligere efterforsker i politiet. Rådgiverne har faglig viden om grundlæggende psykologi – med fokus på psykiske konsekvenser, symptomer på (digitale, seksuelle) overgreb, en grundlæggende børnefaglig viden samt viden om udviklingspsykologi med henblik på pubertet og seksualitet.  

Hvad er vores værdier?

Høj faglighed

Vi stræber efter høj faglighed og en professionel tilgang i vores rådgivningsarbejde. 

Vi besidder de nødvendige kompetencer, det kræver for at hjælpe de børn og unge, der kontakter os

Vi har fokus på konstant faglig udvikling.  

Børneperspektiv

Vi arbejder ud fra det enkelte barns perspektiv og behov. Barnet er aktør i eget liv, og besidder en unik viden, som vi kun kan tilnærme os.

Vi arbejder derfor med aktiv lytning og anerkendelse. Ved at inddrage barnets eget perspektiv, skabes en mulighed for hjælp til selvhjælp.  

Rettighedsfokuseret tilgang

Børns rettigheder skal respekteres. Når børn og unge kender deres rettigheder har de bedre forudsætninger for at sætte egne grænser, respektere andres grænser og søge hjælp.

Derfor er det at oplyse både børn og voksne om børn og unges rettigheder en grundlæggende del af arbejdet på SletDet Rådgivningen. Vi støtter børnene i deres egen indsats for at få deres rettigheder opfyldt og i at udbrede kendskabet til rettighederne til andre børn og voksne. 

Ansvar

Vi tager ansvar overfor børn og unge, der søger rådgivning hos os. Dette gør vi ved at tage de unge i hånden, når de kontakter rådgivningen og hjælpe dem med konkret sletning af materiale på de sociale medier.

Vi tager også et ansvar ved aktivt at benytte os af vores underretningspligt, når dette er relevant. Vi lægger vægt på åbenhedligeværdighed og seriøsitet i samtalen. Vi anerkender de problemstillinger, som børn og unge henvender sig om. 

Hvordan er vi organiseret?

Red Barnet er delt op i forskellige afdelinger. Hovedbestyrelsen og Sekretariatet er øverst ansvarlige. SletDet Rådgivningen er forankret i Team Konsultativ Bistand og Rådgivning, som hører under National Afdeling.

SletDet Rådgivningen er organiseret med en teamleder, projektleder, projektkoordinator og rådgivere.