Bliv frivillig hos SletDet

hjælp os med at forebygge digitale krænkelser

Flere og flere bliver krænket på nettet

Seneste tal viser, at der sidder en ung i hver folkeskoleklasse, der har fået delt et intimt billede uden samtykke. 

En digital krænkelse kan opleves lige så grænseoverskridende og belastende som fysiske krænkelser.  

Sig fra - Bliv frivillig hos SletDet og hjælp os med at tage aktiv del i kampen om at stoppe digitale krænkelser blandt børn og unge. 

Red Barnets specialiserede rådgivningstjeneste SletDet tilbyder oplæg på skoler i Storkøbenhavn om digitale krænkelser og konsekvenserne heraf. Oplægget er henvendt til elever i udskolingen samt deres lærere.

Du kan være med - læs mere her. 

Vi søger frivillige, som vil være del af et SletDet-ambassadørkorps, der tager ud i makkerpar og holder oplæg om SletDet for elever i 7.-9.klasse på folkeskoler i Storkøbenhavn.

">

Hvad forpligter man sig til som frivillig?

Som frivillig forpligter man sig til følgende: 

 • At holde tre oplæg af 15-20 minutters varighed på hverdage i uge 38-39 i september måned 
 • At deltage i en træningsdag, som afholdes torsdag d. 3 september fra kl. 17-21 
 • At bidrage med feedback på pilotprojektet ved at deltage i et afsluttende arrangement torsdag d. 1. oktober eller ved skriftlig feedback 

Hvad ønsker vi fra dig?

Vi søger frivillige, som:  

 • Har interesse i socialt arbejde med børn og unge 
 • Er udadvendte og imødekommende 
 • Er gode til at formidle viden om emner, der kan være svære at tale om  
 • Er ansvarsfulde overfor opgaven  
 • Ønsker at bidrage til at nedbryde tabuer omkring digitale krænkelser og det at søge rådgivning 
 • Er studerende på en børnefaglig uddannelse, f.eks. lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen eller psykologi 
 • Er mellem 21 og 30 år  
 • Kan fremvise en ren børneattest  

Hvad får du ud af det?

Til gengæld får du: 

 • Erfaring med at arbejde med børn og unge 
 • Erfaring med frivilligt socialt og oplysende arbejde  
 • Erfaring med undervisning og god kommunikation 
 • Faglig viden om digitale krænkelser og rådgivning 
 • Gratis kursus og en udtalelse fra Red Barnet om dit arbejde 
 • Socialt samvær med andre frivillige 

Hvordan ansøger jeg?

Ansøgning kan ske ved at sende en kort (1/2-1 side) motiveret ansøgning samt CV til os.  

Motiveret ansøgning:  

 • Beskriv, hvorfor er du interesseret i at være frivillig SletDet-ambassadør 
 • Beskriv dine kompetencer 
 • Oplys, hvilke(n) træningsdag du kan deltage i 
 • Oplys, hvis der er en makker, du gerne vil ønske at holde oplæg med 
 • Andet praktisk information i forhold til arbejdstid mm.  

CV 

 • Uddannelse 
 • Relevant erfaring både erhvervsmæssigt og frivilligt 
 • Relevant kurser, du har deltaget i  

Når vi har modtaget din ansøgning og CV til sletdet@redbarnet.dk, vil vi ringe til dig indenfor 3 hverdage. Du vil også modtage en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.  

Samtale:  

Telefonisk samtale, hvor vi spørger ind til ansøgningen og eventuelt aftaler nærmere. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig.