Foto: Red Barnet/Ulrik Jantzen

Hvordan kan billederne på Facebook slettes?

 

Hej,

Der er nogle billeder af mig, jeg bestemt ikke vil have skal være på Facebook, og jeg har sagt det til personen flere gange og fået løfte om, at de bliver fjernet, men efter flere års diskussion og venten har personen dem stadig liggende på sin Facebook-profil alligevel.

Er der overhovedet noget, man kan gøre for at få billederne slettet? 

________________

Svar fra SletDet

 

Hej med dig. 

Mange tak for dit spørgsmål. Jeg kan godt forstå, at du er vred over, at personen har lagt billeder på Facebook af dig uden din tilladelse. Det er ikke okay, og faktisk kan det være ulovligt at gøre det. 

I den danske straffelov indgår krænkende billeddeling ofte under kategorien ’ærekrænkelse’ eller ’krænkelse af privatlivets fred’. Alt afhængig af billedets karakter så kan det være strafbart at tage pinlige billeder under private forhold og bruge billederne til at lægge på nettet eller sende ud til vennerne.

Sådan siger loven:

 

§ 264 a. Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

Her bliver det altså tydeligt, at dét personen har gjort mod dig ikke er i orden - det er forkert, at vedkommende har delt billederne af dig uden at have fået lov. 

Du skriver, at i har diskuteret i flere år, og at personen stadig har billederne på sin profil. Selvom jeg ved, at du har gjort alt hvad du kunne for at få personen til at slette billederne, synes jeg, at du skal gøre ét sidste forsøg: Mit råd er, at du kontakter den person, der har lagt billederne ud på Facebook og fortælle, at det vedkommende gør er ulovligt ifølge Straffeloven, og at du vil have billederne fjernet.

Hvis ikke det hjælper, så kan du eventuelt gå til politiet. Hvis du går til politiet, skal du ofte have beviser, så sørg for at tage screenshots af de gange, hvor du har bedt vedkommende om at slette billederne. 

Jeg ved, at det kan være meget opslidende og hårdt at få delt billeder uden sin vilje. Derfor er mit andet råd til dig at du skal tale med en voksen om det. Det kan være en af dine forældre, en lærer, pædagog eller en helt andet - bare det er en du stoler på. På den måde står du ikke i denne situation alene, men du får noget støtte. 

En sidste ting, jeg vil sige til dig er, at du også kan anmelde billederne til Facebook. Se vores vejledning til at anmelde på Facebook under 'Anmeld andres billede eller video'

Jeg håber, at du får fjernet billederne, og at du kunne bruge mit svar. Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os igen. 

Venlige hilsner 
Jon/SletDet

(April, 2020)