Hvorfor mobber mobbere?

Hej

Hvordan kan det være at nogen vælger at mobbe andre?

____________

Svar fra SletDet

Kære dig, 

tak for din spørgsmål til SletDet. 

Det er svært at give et enkelt svar på, hvorfor nogle mennesker mobber andre.

Spørger man dem, der mobber, så svarer de ofte: 'Fordi det er sjovt' eller 'fordi jeg keder mig'.

Når vi i Red Barnet snakker med mobberne om, at mobning kan give ar på sjælen resten af livet, så er der en del af dem, der mobber, der fortæller at de selv er usikre på, om de har venner nok - for eksempel i skolen. Og for så at gøre sig selv interessante, så gør de grin med andre.

Mobning handler ofte ikke om den person, der bliver mobbet. Hvis der fx er mobning i en klasse, handler det om hele klassens måde at være sammen på, og så skal klassen have hjælp. Det samme gælder over de sociale medier. Hvis man vil mobning i en klasse til livs, så skal man huske på, at mobning ofte er et udtryk for, at hele klassen fungerer dårligt, og at læreren eller forældrene ikke er ordentlig opmærksom på det dårlige klasseklima, og derfor ikke får grebet ind og stoppet mobningen i at udvikle sig.

Vi oplever desværre, at der er mange, der mobbes over sociale medier, fordi det kan være “lettere” at mobbe andre over internettet.  

Hovedårsagen til, at det er lettere at true andre over internettet end i virkeligheden, er, at det er nemmere at være anonym på internettet. Vi hører desværre ofte fra børn og unge, som bliver truet eller mobbet af andre, som har oprettet en falsk profil. På den måde kan personerne bag truslerne gemme sig for konsekvenserne. 

Hvis et menneske går hen og truer et andet menneske på åben gade, vil der jo typisk være vidner, eller i det mindste vil offeret vide, hvem det er blevet truet af, og på den måde kan den truende person blive anmeldt til politiet eller stoppet af andre personer som fx forældre eller lærere. 

Heldigvis kan der gøres noget ved mobningen, så den bliver stoppet. Det kræver, at dem, der er tilskuere til mobning, siger fra. Og det gælder IKKE kun de børn og unge, der er vidner til mobningen, men også lærere og forældre.

Hvis I selv skal gøre noget for at stoppe digital mobning, kan I fx sige fra, hvis i oplever digital mobning, eller hvis i ser noget på nettet, som ikke er i orden, så få hjælp af en voksen til at få det stoppet. Det er ikke i orden at mobbe – heller ikke på nettet.  

Jeg håber, at det var svar på jeres spørgsmål. Ellers er i meget velkomne til at kontakte os igen. 

Venlig hilsen
Jon/SletDet

(April, 2020)