Afhængighed af sociale medier

Hej

Afhængighed af sociale medier er et udbredt problem blandt unge, hvordan påvirker sociale medier et ungt menneske, hvorfor påvirker det unge, hvad er det positive og negative ved det?

__________

Svar fra SletDet

Kære dig

Tak for dit spørgsmål.

Sociale medier er en stor del af unges liv.

De kan dels være en måde, der hjælper en til at skabe identitet på. Man præsenterer sig selv på forskellige måder og får andres respons på det i form af likes og kommentarer. Dette kan på en måde være sundt nok, fordi man i de processer lærer sig selv bedre at kende og finder ud af, hvem man er. Man former sin identitet. 

Samtidig kan der dog også være en tendens til, at man på de sociale medier føler man skal præsentere sig selv på en attraktiv måde, så alle andre kan lide en. Dermed kan man få opbygget et image, som måske ligger langt fra den man er, og som man kan have svært ved at leve op til i den fysiske verden.

Sociale medier kan også være en måde at være sociale på. Man er sammen med vennerne i skolen, til fodboldtræning, men også på Facebook, Instagram osv. Den samtale, som man starter i skolen, fortsætter på Facebook, når man kommer hjem. Vennerne er altså lige nede i lommen – men det samme er fjenderne. Derfor kan de sociale medier fx være med til at gøre mobning værre end det ellers ville have været, og det kan være svært at stoppe.

Mange voksne tænker, at unges brug af sociale medier, gør at de ikke længere er sociale – men det er de faktisk – bare på en anden måde end tidligere. Der kan dog også være en tendens til, at unge bruger så meget tid på sociale medier, at de helt trækker sig fra andre sociale relationer i deres liv – og det er selvfølgelig ikke sundt, hvis det tager helt overhånd. Men for nogle kan det faktisk også føles svært at indgå i sociale relationer i den fysiske verden, fx hvis de har problemer – så kan internettet skabe en form for intimitet, hvor man kan snakke om de svære ting, som man ellers ikke kan snakke om med mennesker som man kender og skal forholde sig til ansigt til ansigt.

Jeg ved ikke, om du blot spørger, fordi du gerne vil vide mere om emnet, eller om du spørger fordi du selv føler dig afhængig af de sociale medier. Hvis du føler, at din brug af sociale medier er et problem i dit liv, hvor du føler dig afhængig og måske ensom, fordi du ikke har nogle relationer i den fysiske verden, så kan det måske være en god ide at snakke med en sød voksen om det, som kan hjælpe dig. Den voksne kan måske hjælpe dig med, hvordan du bruger de sociale medier på en mere sund måde, så det ikke er dit eneste sociale liv, men mere supplerer dit sociale liv, så det både består af relationer i den fysiske verden og den digitale verden. Det kan måske føles grænseoverskridende i starten at skulle være mere en del af den fysiske verden end den digitale verden, særligt hvis du tidligere har oplevet svære ting, fx mobning, men på sigt tror jeg, at du bliver rigtig glad for det – og at det måske kan gøre, at du ikke føler dig ligeså ensom.

Håber mit svar kunne hjælpe dig. Du er meget velkommen til at skrive igen.

Mange hilsner
Penille/SletDet

(Januar, 2020)