Til Alle Os

Foto: Nana Reimers

Verden oplever lige nu det største antal mennesker på flugt siden anden verdenskrig. Børn og voksne flygter fra krige, katastrofer og krænkelser af menneskerettigheder, som for eksempel massiv fattigdom.FN anslår, at der findes over 89 millioner flygtninge i verden, og at 36,5 millioner af dem er børn under 18 år. Det betyder også at en stor andel af de flygtninge der kommer til Danmark, er børn.  

Børn har ret til at blive beskyttet, hvis de er på flugt. Det står i FN´s Børnekonvention, artikel 22.  

Samtidig fylder historier om krig og mennesker på flugt meget i nyhedsbilledet. Debatten om flygtninge og indvandrere kan være meget hård, og både i tv og på sociale medier kan børn blive konfronteret med voldsomme beretninger og billeder, som kan gøre dem utrygge.  

Der er derfor mange gode grunde til at ruste eleverne til at kunne tale om det, som optager og bekymrer dem i forhold til krig og konflikt.   

Kort om materialet  
Til alle oser et undervisningsmateriale, der handler om at være barn i Danmark med flygtningebaggrund.  

Undervisningsmaterialet er differentieret til indskoling, mellemtrin og udskoling og består af en række film med tilhørende opgaver.I filmene fortæller børnene og de unge om nogle af de tanker, de gør sig om savn, fællesskab og de forskelle, som børneneoplever ogfylder i deres hverdag. 

Målet med materialet er at give et mere nuanceret billede af, hvordan deterat leve i et nyt land langt væk fra ens hjemland og skabe forståelse for de børn, der ankommer til landet.  

Ideen med materialet er også, at eleverne kan spejle deres egne liv og tanker og opdage, at de har noget til fælles med børnene, selvom deres vilkår er forskellige. Sidst men ikke mindst er tanken, at eleverne får viden om deres rettigheder.  

Sårbart emne 
Børn der har været på flugt, kan være et sårbart emne for nogle elever. Vi anbefaler, at du som fagperson vurderer, hvilke dele af materialet der passer til netop din elevsammensætning. Vær opmærksom på, hvis der er elever i klassen, der selv har været på flugt, inden de kom til Danmark. Det er meget forskelligt, hvordan de vil opleve at arbejde med dette tema.  

Hvis du har børn i din klasse, der for nyligt er ankommet til Danmark, vil vi anbefale, at du i stedet arbejder med materialet Forskellige sammen. Du kan også besøge vores hjemmeside taggodtimod.dk, der hjælper dig som fagperson til at tage godt imod børn, der har været på flugt.  

Vi vil anbefale, at I orienterer forældre om jeres arbejde i skolen, så de har mulighed for at følge op på det hjemme.   

Projektet er finansieret af Trygfonden og filmene er produceret af produktionsselskabet Made By Us