Mobning og fællesskaber

- Viden om og redskaber til mobbeforebyggelse og håndtering

Få et fælles sprog om, hvad mobning er, og hvorfor det opstår, så I kan forebygge at det opstår - og i stedet skabe trygge og inkluderende fællesskaber for alle. Bliv desuden bekendt med lovgivningen på området, så I lever op til de gældende krav. 

Mobning opstår på grund af snævre normer og utryg kultur i børnenes fællesskab – ikke på grund af dårligt opdragede børn. Det peger på, at der er meget for fagpersonerne at arbejde med som ledere af børnenes fællesskaber. Oplægget kommer også omkring fagpersoners egen rolle, og naturligvis samarbejdet med forældrene.

Tema: Trivsel 

Målgruppe: Lærere, pædagoger, skolebestyrelse og skoleledelse 

Varighed: 90 minutter 

Pris: 8.000 (eksklusiv moms + transport) 

Praktiske nødvendigheder: Projektor og lydanlæg