Handelsbetingelser for Red Barnets kommercielle ydelser


Red Barnet er en dansk børnerettighedsorganisation og NGO
, som blandt andet sælger oplæg til diverse offentlige og private kunder.
 

Vi sælger ikke til andre lande.  

Disse handelsbetingelser (”handelsbetingelserne”) er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser og aftaler indgået mellem Red Barnet, CVR: 6340 7216, 
Rosenørns Allé 12 (”Red Barnet” eller ”vi”) og Red Barnets kunder (”køber” eller ”du”/”dig”) om køb og levering af tjenesteydelser. 

Ved køb af varer accepterer du, at du er bundet af handelsbetingelserne. 

Handelsbetingelserne gælder udelukkende for salg i Danmark. 
 

Bestilling og priser 
Aftaler om køb af Red Barnets varer anses for endeligt indgået, når vi har behandlet ordren, og du har modtaget en ordrebekræftelse. Priserne fremgår ved indgivelse af ordre. 
 

Betaling 
Hvis du bestiller fra en offentlig institution, foregår betaling via det 13-cifrede EAN-nummer og CVR-nummer. Husk, at være omhyggelig med at indtaste numrene korrekt. Betalingsfristen er 14 dage fra fakturadato. Vi fakturerer efter afbestillingsfristen er overskredet.  

Ved forsinket betaling påløber renter i overensstemmelse med renteloven fra den i fakturaen anførte forfaldsdag. 

Betalingen foregår via bankoverførsel. Oplysninger til brug for betaling fremgår af fakturaen. Husk at anføre fakturanummer ved betaling. 
 

Ordrebekræftelse
Ved bestilling af Red Barnets ydelser modtager du en ordrebekræftelse på e-mail efter bestilling. Den indeholder navn og leveringsadresse, en oversigt over de ydelser, du har bestilt samt pris. 
 

Afbestilling 
Ved køb af oplæg kan ordren ikke ændres senere end 30 dage før den dato, som oplægget oprindeligt var bestilt til afholdelse på. Hvis et kursus fx er bestilt til afholdelse den 31. oktober, er det ikke muligt at afbestille eller ændre ordren efter den 1. oktober.  

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et bestilt kursus, kan en af dine kollegaer deltage i stedet for dig. Ved afbestilling frafalder kundens fulde betaling. 
 

Ansvar for mangler
Kunden er ansvarlig for at sikre de praktiske nødvendigheder for afholdelse af oplæg. Kan oplæg ikke afholdes på grund af manglende praktiske nødvendigheder, pålægges Red Barnet ikke erstatningskrav. Det er Red Barnets ansvar at informere kunden om de praktiske nødvendigheder for gennemførsel af oplæg, hvilket gøres per mail i ordrebekræftelsen. 

Alle fysiske oplæg kræver adgang til lokale, projekter med HDMI-tilslutningsmulighed, lydanlæg og internet. Oplægsholderen medbringer selv computer. Andre praktiske nødvendigheder vil evt. fremgå af ordrebekræftelsen. 

Et erstatningskrav kan alene omfatte købers direkte tab som følge af manglen ved det leverede. Konsekvenstab, følgetab, driftstab og andet indirekte tab kan ikke kræves erstattet. Det samlede erstatningsansvar, Red Barnet kan pålægges i tilfælde af en mangel, kan i intet tilfælde overstige fakturaværdien (eksklusive moms og offentlige afgifter) for de varer, der er mangelfulde. 
 

Voldgift 
Alle tvister, der vedrører en købsaftale eller nærværende handelsbetingelser, afgøres med endelig og bindende virkning ved voldgift efter Det Danske Voldgiftsinstituts “Regler for behandling af sager ved Voldgiftsinstituttet”. 

Sagen og kendelsen skal være fortrolig. 
 

Personoplysninger og fortrolige oplysninger
Personoplysninger som e-mailadresse, telefonnummer og adresse, som er opgivet i forbindelse med køb, anvendes internt i Red Barnet til statistik. 

Personoplysninger behandles fortroligt og videregives eller videresælges ikke til tredjemand. Du kan når som helst blive slettet fra kundekartoteket ved at give os besked telefonisk, via e-mail eller brev. Læs mere i Red Barnets persondatapolitik