Børns rettigheder

- Hvad er børns rettigheder, og hvorfor er de vigtige i skolen og i trivselsøjemed?

Få inspiration til, hvordan børns rettigheder kan guide skolen i at sikre børns stemmer og inddragelse, og understøtte elevernes trivsel. Få fælles forståelse for betydningen af FNs Børnekonvention og få idéer til, hvordan I kan arbejde aktivt for, at børn kender og forstår egne og andres rettigheder.      

Alt for få børn kender deres rettigheder, og alt for mange børn føler sig ikke inddraget i dialoger og beslutninger, der vedrører deres skolegang og hverdag. Det ved vi fra undersøgelser samt de nationale trivselsmålinger, hvor elever generelt giver udtryk for ikke at have medindflydelse på deres hverdag i skolen. Afsættet er FNs Børnekonvention og dens fire principper omkring basale rettigheder, udvikling, beskyttelse og medbestemmelse. Oplægget trækker konkrete tråde til skolen og undervisning med inspiration til, hvordan I kan sikre, at børnene lærer deres basale rettigheder at kende og udvikler kompetencer til at handle, hvis deres rettigheder bliver krænket. 

 

Tema: Trivsel 

Målgruppe: Lærere, pædagoger, skolebestyrelse og skoleledelse 

Varighed: 90 minutter 

Pris: 8.000 (eksklusiv moms + transport) 

Praktiske nødvendigheder: Projektor og lydanlæg