SikkerChat leksikon

til forældre og fagpersoner

Foto: Red Barnet/Ulrik Jantzen

Leksikon på SikkerChat

Digitale medier fylder meget i børn og unges hverdag. Her i leksikonet finder du hjælp til at kunne navigere i de mange onlinemedier, som dine børn eller dine elever bruger ofte – og måske dagligt. 

I leksikonet kan du finde forklaringer på, hvad børnene og de unge kan bruge medierne til. Du kan under beskrivelserne af de forskellige medier også finde vores rådgivning til, hvordan du som forælder eller fagperson kan forholde dig til barnets brug af mediet. 

Du kan også finde forklaringer på ord og begreber, som er gode at kende til, når du som forælder eller fagperson omgås børn og unge, hvis liv er fyldt med digitale medier. 

Klik dig ind i leksikonet herunder. Listen er opsat alfabetisk. 

SikkerChat leksikon

#

J

Q

Z-Å