Projekt DeShame

- om digitale sexkrænkelser

Foto: Red Barnet/Ulrik Jantzen

Digitale sexkrænkelser blandt unge

Projekt deSHAME arbejder for en helhedsorienteret indsats for unge mellem 13-17 år, som oplever digitale sexkrænkelser, såsom ufrivillig billeddeling. Det vil vi opnå ved at styrke samarbejdet i lokalsamfundet - skoler og politi - og få flere unge til at fortælle om det og søge hjælp.

Projekt deSHAME er et samarbejde mellem Red Barnet, Childnet (UK) og School of Psychology, UCLan, Preston (UK). Projektet er medfinansieret af EU.

Project deSHAME

Formål med deSHAME

I tæt samarbejde med unge, professionelle, forskellige organisationer og myndigheder er projektets formål, at:

  • Forbedre forståelsen for digitale sexkrænkelser blandt unge.

  • Udvikle, implementere og evaluere effektive strategier med henblik på at få flere unge til at fortælle om det og søge hjælp.

  • Udvikle en række undervisnings -, uddannelses - og oplysningsmaterialer samt praktiske redskaber for at kunne forebygge og respondere på tværs af institutioner i samfundet.

  • Fremme gensidig læring og vidensdeling med andre europæiske lande og internationale partnere for at sikre unges digitale rettigheder globalt.
Samfinansieret af den Europæiske Union

Hvad kan jeg bruge deSHAME til?

Vi offentliggør løbende resultaterne fra vores undersøgelser af digitale sexkrænkelser. Du vil kunne finde det hele her på siden.

SSP'er, lærere, pædagoger, politiet og andre interessede vil eksempelvis løbende kunne downloade faglige artikler om resultaterne fra vores undersøgelser. Artiklerne vil være på engelsk med et dansk resumé. 

Vi udvikler også en række undervisningsmaterialer om digitale sexkrænkelser af unge. Materialerne vil være tilgængelige i foråret 2019. 

Hvis du kender en ung, som har været udsat for en digital sexkrænkelse, så henvis dem til vores rådgivning SletDet.

Mere til digitale sexkrænkelser