Venskab og følelser online

- undervisningsvejledning

Foto: Red Barnet/Ulrik Jantzen

Introduktion

På internettet kan man sende søde og sjove billeder til klassekammeraterne og chatte med dygtige computerspillere fra andre lande. Med internettet kan børn og unge let holde kontakten. Men når man ikke er i samme fysiske rum, kan der opstå misforståelser og konflikter, for på internettet kan det være vanskeligt at aflæse hinandens kropssprog. Og så er det heller ikke altid, man kan være sikker på, hvem det egentlig er, man chatter med.

Med 'Venskab og følelser online' skal eleverne forstå, hvordan digitale konflikter opstår, og hvordan man kommunikerer hensynsfuldt på internettet. Eleverne får også konkrete redskaber til at håndtere konflikter online - både dem, der opstår på grund af misforståelser med venner og dem, der opstår på grund af mobning og chikane.

Formål

Formålet med 'Venskab og følelser online' er, at elever på mellemtrinnet kan have gode oplevelser og relationer med hinanden på internettet. Derudover er formålet at forebygge, at eleverne involveres i chikane og trusler online. Gennem casearbejde, gode råd og klassediskussioner er målet, at eleverne opbygger handlekompetencer til at kunne færdes på internettet på en hensynsfuld og ansvarlig måde, både over for dem selv og over for hinanden i klassen.

I forløbet arbejder eleverne med at:

 • kunne begå sig og gennemskue kommunikationsforholdene på internettet
 • blive bevidste om mulige konsekvenser af forskellige typer adfærd på internettet
 • tilegne sig viden om sprogets muligheder og begrænsninger på internettet
 • blive aktive i at forholde sig til og formulere regler for godt samvær både i almindelighed og på internettet

Forløbet er webbaseret og består af:

Målgruppe og fag

Forløbet er henvendt til undervisere og elever på mellemtrinnet. Klassen kan bruge forløbet i:

 • Dansk
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Det tværfaglige tema It og medier
 • Understøttende undervisning

Tidsforbrug

Klassen kan afvikle forløbet på to til tre lektioner. Hvis I har kort tid, kan du vælge de aktiviteter ud, som passer til jeres tid og fokus.

Fælles mål

Klassen kan bruge forløbet i dansk under kompetenceområdet 'kommunikation'. I 'Venskab og følelser online' får eleverne viden om muligheder og risici forbundet med kommunikation med både venner og fremmede gennem computerspil og sociale medier. Eleverne får viden om, hvilke forholdsregler, de skal tage, når de kommunikerer på internettet, og så diskuterer de, hvordan man kan passe på sig selv, når man er i kontakt med fremmede profiler på internettet.

I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan klassen bruge forløbet under kompetenceområdet 'Sundhed og trivsel'. Eleverne arbejder med at forstå, hvordan man passer på de gode sociale relationer og venskaber på internettet. Derudover diskuterer eleverne, hvordan de kan færdes på internettet og samtidig beskytte dem selv mod digitale overgreb.

Forløbet kan indgå som en del af klassens arbejde med området 'eleven som ansvarlig deltager' under det tværfaglige tema It og medier. I It og medier skal eleverne udvikle kompetencer i at kunne navigere i digitale sociale kontekster på internettet . I 'Venskaber og følelser online' arbejder eleverne med netop dette, for her diskuterer de muligheder og udfordringer ved kommunikation med venner og fremmede på internettet. Derudover får eleverne redskaber til at sige fra ved farlige møder med fremmede.

Aktiviteter

1. Walk and talk om venskab

Læg ud med walk and talk, hvor eleverne i par går en kort tur på fem minutter. På gåturen kan eleverne diskutere:

 • Hvad vil det sige at være venner?
 • Hvordan kan man blive venner?
 • Hvad kræver det at være ven med en anden?
 • Lav en fælles opsamling i klassen, når eleverne kommer tilbage.

2. Konflikttrappen

Tal efterfølgende i fællesskab om Konflikttrappen. Konflikttrappen er illustreret på elevernes forløbsside, og den er tilpasset elever på mellemtrinnet som målgruppe. Tal fælles om de forskellige trin på Konflikttrappen. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at jo længere man kommer op ad trappen, des sværere er det at løse konflikten uden, at nogen bliver såret. Derfor er målet altid at 'gå ned' ad trappen.

Diskutér i fællesskab:

 • Hvilken opførsel vil bringe eleverne et trin op ad Konflikttrappen?
 • Hvilken opførsel vil bringe eleverne et trin ned ad Konflikttrappen?

I par finder eleverne herefter eksempler fra deres egen hverdag, hvor de har opført sig på en måde, der var med til at løse en konflikt. Målet med øvelsen er, at eleverne kan anvende Konflikttrappen til at forklare en konflikt, og at de aktivt kan bruge Konflikttrappen, når de selv havner i en konflikt.

 

3. (U)venskaber på nettet

I par gennemfører eleverne den interaktive case om Jacob. Her skal eleverne lade som om, de har en konflikt med drengen Jacob. Eleverne lytter til konfliktbeskrivelsen i casen og skal herefter finde ud af, hvordan de vil håndtere konflikten. De kan tage udgangspunkt i Konflikttrappen.

 

4. Vis en følelse

Del eleverne i grupper af tre.

Tildel hver gruppe med en følelse. Eleverne må ikke kende de andre gruppers tildelte følelse. Det kan eksempelvis være glæde, kærlighed, åben, vrede, misundelse, angst, afvisende.

I grupperne diskuterer de, hvordan deres følelse kan komme til udtryk (ved latter, gråd, indelukkethed, omfavnelse, kys med videre).

Hver gruppe dramatiserer deres følelse og viser den for de andre grupper, der skal gætte, hvad det er for en følelse, der bliver vist. Eleverne må kun mime – ikke tale.

Efter hver gruppes fremvisning kan I tale i fællesskab om, hvordan man kan udtrykke den følelse på en ordentlig måde digitalt.

 

5. Hjerne og følelser

Tal i fællesskab om, hvordan følelser kan erobre ens krop og nogle gange få en til at gøre noget, som man ikke burde - og som man måske bagefter fortryder. Eksempelvis kan man komme til at skrive en meget vred besked til en klassekammerat.

Lad eleverne komme med bud på situationer, hvor det kan gå galt. Tal også om mulige konsekvenser heraf og om, hvad man kan gøre, hvis man er kommet til at sige eller skrive noget, man fortryder.

 

6. Brainstorm om respekt

Lav en fælles brainstorm på tavlen over begrebet 'respekt'. Diskutér undervejs:

 • Hvad er respekt?
 • Hvordan kan man vise respekt?
 • Hvem skal man vise respekt over for?
 • Hvordan viser man respekt på internettet?
 • Hvorfor er respekt nødvendigt? 

7. Sladder på nettet

Teksten 'Sladdersider' giver et eksempel på, hvordan steder på nettet kan være ubehagelige og fyldt med sladder og negativ stemning. Artiklen advarer mod det og lægger op til, at eleverne tager afstand fra noget sådant og i stedet omgås hinanden med respekt.

Samtal om, hvad sladder kan medføre, og hvordan man kan tage afstand fra sladder.

 

8. Farlige møder

Det kan give positive og sjove oplevelser for børn og unge at spille computerspil og chatte med andre brugere, som de ikke kender. Over internettet kan børn og unge i dag møde nye venner og få spændende bekendtskaber.

Tal i fællesskab om at møde fremmede på internettet. Spørg ud i klassen:

 • Har eleverne prøvet at være i kontakt med en fremmed på internettet? (det vil mange af dem have været)
 • Hvad laver man, og hvad taler man med fremmede på internettet om?
 • Hvorfor kan det være sjovt eller spændende at komme i kontakt med en fremmed på internettet?

Efterfølgende læser eleverne teksten fra forløbssiden 'Venner på nettet'.

Se i fællesskab det korte videoklip herunder. Videoen illustrerer, at andre brugere på nettet ikke altid er dem, de udgiver sig for at være.

">

Tal i fællesskab om:

 • Kan det nogle være ubehageligt at møde fremmede på internettet? Hvorfor?
 • Kan det være farligt at møde fremmede på internettet? Hvornår og hvorfor?
 • Hvordan skal man opføre sig over for fremmede på internettet? Hvad må man gerne? Hvad bør man ikke gøre?

Understreg over for eleverne, at det er vigtigt, at de ikke udleverer personlige informationer og billeder til fremmede. Man skal heller ikke mødes med fremmede alene.

9. Elevers bud på fælles regler

Gennemgå i fællesskab SMART-reglerne fra elevernes forløbsside.

Lav efterfølgende et fælles regelsæt i klassen om, hvordan man kan passe på sig selv på nettet – brug anvisning i artiklerne og SMART-reglerne. Lav også et regelsæt for, hvordan man er en god ven på nettet.

SMART-reglerne

Sæt grænsen
Mød ikke en net-kontakt alene
Anmeld og blokér
Respektér andre
Tal med en du stoler på