Tilgængelig døgnet rundt

- undervisningsvejledning

Foto: Red Barnet/Ulrik Jantzen

Introduktion

På sociale medier kan unge komme i kontakt med hinanden døgnet rundt. Selvom kontakt med venner er godt, så kan den konstante tilgængelighed på internettet være et problem. Menneskets evne til at multitaske er nemlig temmelig overvurderet, og når unge er online og offline på samme tid, så multitasker de. Undersøgelser viser, at brug af flere forskellige medier på samme tid kan skabe dårlig koncentrationsevne, svække hukommelsen og forringe evnen til hurtigt at skifte aktivitet.

'Tilgængelig døgnet rundt' handler om konstant tilgængelighed og online-stress. Intentionen med materialet er, at eleverne bliver mere bevidste om, hvad konstant tilgængelighed online betyder for dem selv og for deres måde at være sammen med familie og venner på.

Formål

Formålet med 'Tilgængelig døgnet rundt' er, at eleverne bliver bevidste om, at multitasking mellem online og offline aktiviteter nedsætter deres koncentrationsevne, hukommelse og evne til at skifte fokus hurtigt. Målet er også, at eleverne bliver klar over, at mediebrug påvirker deres måde at være sammen med andre mennesker på. I forløbet får eleverne derudover redskaber til at kunne håndtere deres onlinetilgængelighed positivt.

I forløbet arbejder eleverne med:

 • At blive bedre til at kunne begå sig og gennemskue kommunikationsforholdene på nettet
 • At blive mere bevidste om mulige konsekvenser af forskellige typer adfærd på nettet
 • At få kompetencer og redskaber til at kunne bruge digitale medier på en god og tryg måde
 • At forebygge, at deres liv påvirkes negativt i deres brug af digitale medier

Forløbet er webbaseret og består af:

Målgruppe og fag

Forløbet er henvendt til undervisere og elever i udskolingen. Klassen kan arbejde med forløbet i:

 • Dansk
 • Det tværfaglige tema It og medier
 • Understøttende undervisning

Fælles mål

Klassen kan arbejde med forløbet i dansk under kompetenceområdet 'kommunikation'. I 'Tilgængelig døgnet rundt' arbejder eleverne med, at digitale medier har indflydelse på den måde, de selv kommunikerer med hinanden og andre på. De diskuterer også, hvad digitale medier betyder for deres eget liv og fællesskab.

Forløbet kan også indgå som en del af klassens arbejde med området 'eleven som ansvarlig deltager' under det tværfaglige tema It og medier. I It og medier skal eleverne blandt andet udvikle kompetencer til ansvarligt at kunne kommunikere og indgå i sociale processer online. Digitale medier indgår som en integreret del af elevernes hverdag, og i It og medier skal eleverne udvikle kompetencer i at kunne navigere i digitale sociale kontekster på en etisk, selvbevidst og reflekteret måde. I 'Tilgængelig døgnet rundt' arbejder eleverne med netop dette, for her skal de undersøge deres egne digitale vaner og arbejde med, hvordan de kan håndtere konstant tilgængelighed og online-stress.

Aktiviteter

1. Undersøgelse af egne vaner

Før I arbejder med forløbet kan eleverne få til opgave, at de en hel dag skal skrive ned, hver gang de går på nettet. De skal registrere klokkeslæt og det medie, de tjekker. Øvelsen skal give eleverne indblik i, hvor ofte de egentlig tjekker Snapchat, Instagram, Facebook og andre medier.


2. Online og offline på samme tid

Tal fælles i klassen om, hvor meget eleverne selv mener, de dagligt er tilgængelige online. I kan tage udgangspunkt i aktiviteten 'Undersøgelse af egne vaner'. Tal om spørgsmålene:

 • Hvor ofte tjekker eleverne sociale medier og skriver beskeder til hinanden? Hvornår tjekker man det for ofte?
 • Er eleverne overraskede over deres undersøgelse af deres egne vaner? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Er der tidspunkter, hvor de ikke er online på? Hvorfor?
 • Tjekker de nogle gange beskeder og sociale medier om natten?


3. Tilgængelighed og nærvær

Udbredelsen af smartphonen har ændret vores internetvaner. Fra en smartphone kan man komme på nettet hvor og når som helst, og mange unge tjekker derfor mobilen ofte – nogle gange til stor frustration for deres forældre.

Læg ud med, at eleverne læser teksten 'Tilgængelig døgnet rundt'. Med udgangspunkt i teksten kan I efterfølgende diskutere i fællesskab:

 • Oplever eleverne, at der er forskel på, hvordan de selv og deres forældre opfatter begrebet 'nærvær'?
 • Synes eleverne, det er vigtigt at svare på en besked med det samme? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Kan eleverne finde på forslag til, hvordan de både kan tage hensyn til forældrenes og deres egen opfattelse af nærvær?

4. Kan du multitaske? 

Eleverne lægger ud med at tage testen om mobilafhængighed. Tal efterfølgende om, hvorvidt smartphonen kan komme til at fylde for meget i elevernes hverdag. I kan tage udgangspunkt i spørgsmålene:

 • Hvornår bruger man sin telefon for meget - hvordan mon det føles? Har nogle af eleverne prøvet det?
 • Kan telefonen stresse? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Slukker eleverne nogle gange for deres telefoner?

Tal om, hvad begrebet 'multitasking' betyder – når man udfører mange opgaver på en gang. Det kan eksempelvis være, at en elev laver lektier samtidig med, eleven ser tv og tjekker Snapchat. Herefter kan eleverne læse teksten 'Kan du multitaske?'.

Tal efterfølgende i fællesskab om, hvorvidt eleverne selv multitasker mellem online og offline aktiviteter (det gør de nok!). Tal om, hvordan de multitasker og om, hvorfor de gør det.

Med udgangspunkt i undersøgelsen om multitasking kan I efterfølgende diskutere de konsekvenser, som det kan have at multitaske.


5. Hjælp Tobias

Se filmklippet om Tobias og diskutér i fællesskab de problemer, som Tobias kæmper med. Kan eleverne identificere sig med det, Tobias oplever, og hvad er mon det rigtige at gøre?


6. Offline en hel dag

Tal fælles i klassen om, hvad stress er – en længerevarende overbelastning af et menneske. Stress kan blandt andet nedsætte menneskets evne til at koncentrere sig, huske, have overblik og perspektivere. Stress forringer også menneskets modstandsdygtighed og evne til at være nærværende og tænke nyt og kreativt. Mennesker har brug for at kunne koble af, men det kan være svært. Derfor er det noget, man skal øve sig på.

Se bagefter i fællesskab filmklippet 'Offline en hel dag'. Tal efterfølgende om, hvordan eleverne selv mener, at de kan undgå stress – uden nødvendigvis at skulle hoppe helt af internettet.