29-09-2017

Er dine elever ok på nettet? Nyt forløb om sociale medier

29-09-2017: Nyt undervisningsforløb om brug af sociale medier. ’Er du ok på nettet?’ henvender sig til børn og unge, som har særligt brug for enkel og visuel formidling.

Gå til forløbet 'Er du ok på nettet?'.

Nyt undervisningsforløb om sociale medier

På Musical.ly kan man ’like’ hinandens videoer, og på SnapChat kan man sende skøre ’snaps’ til nye bekendtskaber. De sociale medier er fyldt med valg, men det kan være svært at overskue konsekvenserne af ens handlinger online – især hvis man er barn eller ung med kognitive vanskeligheder.

Derfor udgiver Red Barnet i samarbejde med en række partnere et nyt undervisningsmateriale ’Er du ok på nettet?’ om sociale medier, digital identitet, selvforståelse og sociale kompetencer online.

Det nye materiale ’Er du ok på nettet?’ anvender enkel og visuel formidling til at konkretisere muligheder, dilemmaer og konsekvenser ved kommunikation på sociale medier.

Eksempelvis gennemfører eleverne et digitalt dilemmaspil og arbejder med konkrete eksempler på billeddeling. De laver også små film om god adfærd på nettet.

Sociale medier og børn med kognitive vanskeligheder

Børn og unge med kognitive vanskeligheder kan have brug for ekstra støtte og vejledning til onlinelivet. Børnene kan nemlig have svært ved at indgå trygt og godt i det sociale liv på internettet på grund af hyperaktivitet og impulsivitet – og nogle kan have vanskeligt ved at tolke og begribe sociale relationer online.

Målet med ’Er du ok på nettet?’ er derfor at styrke positiv brug af sociale medier blandt børn og unge med eksempelvis ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.

Fokus på enkel og visuel formidling

Målgruppen for det nye undervisningsforløb om sociale medier er børn og unge med kognitive vanskeligheder, men forløbet kan også sagtens bruges til at arbejde med sociale medier med elever på mellemtrinnet.

Læs mere om materialet og se aktiviteterne her.

Emoji-hero fra Er du ok på nettet?