25-01-2018

Ny undersøgelse: Digitale sexkrænkelser er hverdag for unge

Det er blevet en nærmest normal del af mange unges liv at få taget billeder i smug, modtage seksuelle kommentarer til deres billeder eller få delt et nøgenbillede. Det viser en ny undersøgelse blandt 915 unge, som Red Barnet har foretaget. Omfanget af digitale sexkrænkelser blandt unge er dybt bekymrende, mener Red Barnet – især fordi mange ikke søger hjælp.

Når unge er på nettet, er det ikke kun for at følge med i vennernes liv på sociale medier eller se de nyeste videoer på YouTube. De bliver også udsat for digitale sexkrænkelser i et omfang, som tyder på, at det nærmest er blevet hverdag for dem.

Det viser en ny undersøgelse blandt 915 unge danskere i alderen 13-17 år, som Red Barnet har foretaget.

I den svarer 30 procent, at de inden for det seneste år har oplevet, at andre unge har taget seksuelle billeder af nogen i det skjulte og delt dem på nettet, mens 27 procent har fået seksuelle kommentarer til et foto, som de har lagt op af sig selv. Hver 20. af de adspurgte har fået delt et intim- eller nøgenbillede uden deres tilladelse, og lige så mange svarer, at nogen har brugt seksuelle billeder af dem til at true eller afpresse dem.

Det store omfang af digitale sexkrænkelser blandt unge i undersøgelsen bekymrer Lina Sjögren, der er psykolog i Red Barnet.

– Digitale sexkrænkelser er blevet en nærmest naturlig og forventelig del af mange unges liv på nettet. Det er dybt bekymrende. Samtidig er meget alvorlige krænkelser som fx at få delt et intimt billede blevet så udbredt ifølge undersøgelsen, at det svarer til, at der sidder mindst én i hver udskolingsklasse, som har oplevet det inden for det seneste år. Det skylder vi de unge at få ændret på hurtigst muligt. Vi ved jo, hvor store konsekvenser det kan få både socialt, psykisk og fagligt at bliver udstillet på nettet, siger Lina Sjögren.

Hun tilføjer, at politiaktionen Umbrella i sidste uge, hvor over 1.000 unge blev sigtet for at distribuere seksuelt krænkende materiale, også viser, at det kan have konsekvenser for dem, der deler ulovligt og uden omtanke.

SletDet hjælper rådvilde unge

Red Barnet har som de eneste i Danmark en højtspecialiseret rådgivning, SletDet, med fortrolig og individuel hjælp til børn og unge, som har været ude for digitale sexkrænkelser. Mange af henvendelserne vidner – ligesom forskning på området – om, at digitale sexkrænkelser kan skabe traumer på lige fod med fysiske seksuelle overgreb. Nogle bliver angste eller deprimerede, og andre får svært ved at følge med i skolen. Især pigerne er ofre.

Samme tendens viser sig i undersøgelsen, hvor det fx er over en fjerdedel af de adspurgte piger (27 procent), som har oplevet at modtage uønskede seksuelle beskeder og billeder, mens 14 procent af drengene har det. Den kønsforskel bekymrer Lina Sjögren.

– Seksualiseringen af deres krop og udseende påvirker de unge piger. Det er vigtigt at få lov at udvikle sin identitet ud fra forskellige evner og egenskaber i stedet for at blive målt og vejet som et seksuelt objekt, siger hun.

Unge forventer ikke hjælp af de voksne

Undersøgelsen viser også, at en stor andel af de adspurgte unge ikke tror, at der ikke er nogen hjælp at hente, hvis de udsættes for en digital sexkrænkelse. Mere end hver fjerde siger, at de ville ignorere det, hvis det skete for dem, og kun lidt over halvdelen af de unge ville tale med deres forældre eller pårørende. Kun 15 procent ville tale med en lærer om en digital sexkrænkelse.

Ifølge Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet, er der brug for at få ændret på det billede hurtigst muligt.

– Det er stærkt bekymrende, at så mange unge ikke forventer at få hjælp og støtte fra de voksne. Her er virkelig en opgave for både fagpersoner og forældre i at interessere sig for de unges liv på nettet og blive bedre til at tage imod dem uden at lægge skyld på dem. Samtidig skal de unge selv have mere viden om rådgivningstjenester og de handlemuligheder, de har. Der er brug for, at vi synliggør, at de digitale sexkrænkelser finder sted og får fortalt de unge, der deler uden samtykke, at det er reelle seksuelle overgreb, de begår, siger Kuno Sørensen.

Red Barnets nye undersøgelse er en del af Projekt deSHAME, der har til formål at få unge, som oplever digitale sexkrænkelser, til at fortælle om det og bede om hjælp. Som en del af projektet udarbejder Red Barnet et undervisningsmateriale til elever og et træningsmateriale til lærere og politi. I dag skyder organisationen også en oplysningskampagne i gang for at øge kendskabet til rådgivningen SletDet.

Project deSHAME

Om undersøgelsen: Unges erfaringer med digitale sexkrænkelser

Inden for det seneste år har de adspurgte unge blandt andet oplevet disse digitale sexkrænkelser begået af andre unge:

  • 6 procent har fået deres intim- eller nøgenbillede delt med andre uden deres tilladelse.
  • 10 procent har delt en andens intime billede uden samtykke.
  • 5 procent har oplevet, at nogen har brugt seksuelle billeder af dem til at true eller afpresse dem.
  • 9 procent har oplevet, at deres kæreste har presset dem til at dele nøgenbilleder.
  • 24 procent har oplevet rygtespredning på nettet om deres seksuelle adfærd.
  • 27 procent har fået seksuelle kommentarer til et foto, de har lagt op af sig selv.
  • 43 procent har været vidne til, at unge på deres egen alder har redigeret fotos af nogle for at gøre dem seksuelle.
  • 70 procent har oplevet, at unge har brugt udtryk som ’luder’ eller ’so’ til på en nedgørende måde at beskrive piger på nettet.

Undersøgelsen bygger på resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 915 unge i alderen 13-17 år, fokusgruppeinterviews med 29 unge og otte lærere samt fem interviews med fagfolk. 15 skoler over hele landet medvirker i undersøgelsen, som dog ikke er repræsentativ.

Om SletDet

Rådgivning for børn og unge udsat for digitale sexkrænkelser. Red Barnet etablerede 1. maj 2016 rådgivningen SletDet. SletDet er et gratis tilbud til børn og unge, der har oplevet ufrivilligt at få delt krænkende informationer, billeder, videoer og andet på nettet.

Børn og unge kan få hjælp til blandt andet at slette materiale, begrænse delingerne og anmelde krænkelserne. De tilbydes også emotionel støtte og psykologisk førstehjælp i den svære tid, som ofte følger, når man er blevet ufrivilligt eksponeret på nettet.

SletDet kan kontaktes skriftligt via hjemmesiden SletDet eller telefonisk på 2927 0101.

Samfinansieret af den Europæiske Union