Mobbefrit net

- undervisningsvejledning

Foto: Red Barnet/Ulrik Jantzen

Introduktion

Digital mobning kan være vanskeligt at opdage. Oprettelse af hadegrupper og deling af private billeder kan foregå efter skoletiden og hele døgnet rundt, og så kan det have et omfang, der kan være svært at gennemskue for både underviserne og eleverne selv.

I 'Mobbefrit net' arbejder eleverne med at fremme en mobbefri kultur i klassen, og så arbejder de med at opbygge handlekompetence til at sige fra over for digital mobning. For med konkrete redskaber og viden kan mobning både forebygges og håndteres - også selvom mobningen er digital.

Forløbet er webbaseret og består af:

Formål

Formålet med 'Mobbefrit net' er, at elever på mellemtrinnet kan færdes trygt og sikkert med hinanden på internettet. Derudover er formålet at forebygge, at eleverne involveres i chikane og trusler online samt at forebygge, at elevernes liv påvirkes negativt i deres brug af digitale medier. Gennem casearbejde, gode råd og klassediskussioner er målet, at eleverne opbygger handlekompetence til at kunne sige fra over for digital mobning.

I forløbet arbejder eleverne med:

 • at blive bedre til at genkende, tage afstand fra og bekæmpe mobning
 • at blive aktive i at forholde sig til og formulere regler for godt samvær både i almindelighed og på nettet
 • at få kompetencer og redskaber til at kunne bruge digitale medier på en god og tryg måde

Målgruppe og fag

Forløbet er henvendt til undervisere og elever på mellemtrinnet. Du kan bruge forløbet i:

 • Dansk
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Det tværfaglige tema It og medier
 • Understøttende undervisning

Tidsforbrug

Du kan afvikle forløbet på to lektioner. Hvis I har kort tid, kan du vælge de aktiviteter ud, som passer til jeres tid og fokus.

Fælles mål

Du kan bruge forløbet i dansk under kompetenceområdet 'kommunikation'. I 'Mobbefrit net' arbejder eleverne med, at ubehagelige beskeder og billeder på nettet er mobning, og at for hårde ytringer på nettet kan have konsekvenser for dem, der er involveret.

I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan du bruge forløbet under kompetenceområderne 'Sundhed og trivsel', for eleverne arbejder med, at deres indbyrdes relationer på nettet kan påvirke relationer og trivsel i klassen. De diskuterer også, hvordan de kan handle, hvis en elev udsættes for mobning.

Forløbet kan indgå som en del af klassens arbejde med området 'eleven som ansvarlig deltager' under det tværfaglige tema It og medier. I It og medier skal eleverne blandt andet udvikle kompetencer til ansvarligt at kunne kommunikere og indgå i sociale processer online. I 'Mobbefrit net' arbejder eleverne med netop dette, for her får eleverne redskaber til forebygge og håndtere digitale konflikter - så de kan begå sig trygt og sikkert på nettet.

Aktiviteter

Om mobning

Læg ud med en 'walk-and-talk' på fem minutter, hvor eleverne i par går en kort tur og taler om, hvad de mener, mobning er. De kan diskutere:

 • Hvad er drilleri?
 • Hvad er mobning?
 • Hvad er forskellen på drilleri og mobning?
 • Hvad er digital mobning?

Lav herefter en fælles brainstorm på tavlen om, hvad mobning er.

Læs herefter Mobning på nettet fra elevernes forløbsside højt for eleverne. Tal i fællesskab om, hvorvidt I skal tilføje noget til jeres brainstorm.

Diskutér efterfølgende i fællesskab:

 • Hvordan minder digital mobning om mobning i eksempelvis skolegården?
 • Hvordan er digital mobning anderledes end mobning, der foregår på skolen?

Inddrag også elevernes egne erfaringer i en vigtig samtale om, hvad digital mobning er, hvordan det kan foregå, hvorfor det kan være meget slemt, og hvordan I kan modarbejde det.

Digital mobning

Mobning er lige alvorligt, om det foregår på nettet eller i skolegården.

På Facebook og Ask.fm kan elever eksempelvis modtage trusler og hadebeskeder fra anonyme profiler. På Snapchat forsvinder beskeder og billeder igen inden for kort tid. Derfor bliver også Snapchat ofte brugt til mobning, netop fordi beviset for mobningen er flygtigt og forsvinder igen.

Ansvar

Læs teksten 'Sådan kan du stoppe det' fra elevernes forløbsside højt for klassen. I mindre grupper kan eleverne efterfølgende diskutere, hvad ansvar betyder, og hvordan man kan vise ansvar for at hjælpe hinanden. Eleverne kan også diskutere, om der er forskel på børns og voksnes ansvar.

Hvis nogle grupper bliver hurtigt færdige kan de diskutere og løse casen 'Hjælp Emily' på elevernes forløbsside.

Sammen kan I se videoen 'Vil du læse teksten op?' fra Center for Rummelighed. Det kan være en god ide at se den selv først. 

Regler mod digital mobning

Lav i fællesskab et regelsæt om, hvordan I forebygger mobning og ondt drilleri i klassen. Orientér forældrene om reglerne – og inddrag dem meget gerne i processen.

Reglerne bør blandt andet indbefatte:

 • Hvordan man må skrive til hinanden på sociale medier og i beskeder.
 • Hvordan man kan sige fra, hvis man ser, at andre bliver mobbet.
 • Hvordan man kan sige undskyld.
 • At man altid kan henvende sig til en voksen, hvis man bliver mobbet.

Quiz om mobning

Slut af med quizzen på elevernes forløbsside, hvor eleverne kan teste deres viden om mobning.