Konflikter og chikane

Foto: Red Barnet/Ulrik Jantzen

Fokusord

Mobning, konfliktløsning, kropssprog, trusler

Konflikter og chikane

https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat-sikker-adfaerd-paa-nettet/konflikter-og-chikane/
Til underviseren

Antal lektioner

1-2

Målgruppe

Udskoling

Typer af aktiviteter

Klassediskussion, casearbejde, lave klasseregler

I skal bruge

Computere/tablets, A4-papir

Kort præsentation

På sociale medier kan unge skrive beskeder, chatte og sende billeder og videoer til hinanden. Med internettet kan eleverne kommunikere og holde kontakten - også uden for skoletiden. Men når de unge ikke er i samme fysiske rum, så kan der let opstå misforståelser og konflikter, for på internettet kan det være vanskeligt at aflæse hinandens kropssprog.

Med 'Konflikter og chikane' skal eleverne forstå, hvordan en digital konflikt opstår, og hvordan man forebygger digitale konflikter. Eleverne får også konkrete redskaber til at håndtere konflikter online - både dem, der opstår på grund af misforståelser og dem, der opstår på grund af mobning og chikane.

Fælles mål 

I kan bruge forløbet i dansk, det tværfaglige tema It og medier og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Brug også gerne forløbet i den understøttende undervisning.

Læs mere om de tilknyttede kompetenceområder i undervisningsvejledningen. 

Undervisningsvejledning

Konflikter og chikane

Når du og dine venner snakker og skriver sammen, kan I risikere at misforstå hinanden. Det kan føre til unødvendige konflikter og skænderier. 

Du har måske prøvet, at du har sendt en besked til din ven, som han/hun har misforstået. Eller du har selv modtaget en besked, som du troede var ond, men som egentlig bare var for sjov. Det kan nogle gange være svært at aflæse meningen med en vens besked - også selvom I er gode venner og tit snakker sammen.

Her kan du læse om, hvad du gør, hvis du er havnet i en konflikt - offline eller online. Du kan læse om, hvordan du minimerer risikoen for, at de beskeder, du skriver, bliver misforstået, og hvorfor kropssproget er så vigtigt, når du taler med andre. Du kan hjælpe Camilla med at løse hendes online-konflikt, og til sidst kan du få en række gode råd om, hvordan du kan tackle mobning, sladder og trusler.

Konfliktløsning

Der er tit stor forskel på en konflikt på nettet (online) og en konflikt i den virkelige verden (offline). Det handler om, at vi på nettet hverken kan se hinandens kropssprog og ansigt eller høre hinandens tonefald. Det kan føre til misforståelser. Ord på skrift kan nemlig virke meget hårde, når man ikke kan se afsenderens ansigtsudtryk.  

Brug Konflikttrappen til at løse konflikter   

Konflikttrappen kan hjælpe dig godt igennem konflikter, både når de opstår online og offline. Jo længere op ad trinnene man kommer, jo sværere er det at få løst konflikten, uden at nogen bliver sårede.  
 
Målet er derfor altid at gå ned ad trappen.

Tegning af konflikttrappen med seks trin

Find eksempler fra din egen hverdag, hvor du har været med i en konflikt. Prøv at placere dem på Konflikttrappen. Hvad var det, der skete, som skubbede jer op eller ned ad Konflikttrappen?  

Konflikttrappen her er lavet ud fra konflikter i den virkelige verden. Hvordan synes du, den skulle se ud, hvis man kun ser på online-konflikter?

Hjælp Laura og Anne

Laura og Anne er havnet i en konflikt. Lyt til historien og vælg derefter, hvordan du tror, konflikten udvikler sig. 

">

Hvad sker der?

Anne skriver en sms

Anne sladrer

Anne konfronterer Laura

Snak er mere end ord

Når du taler med en ven, for eksempel i klasselokalet, så er over 90% af de signaler, som du sender til ham/hende, igennem dit kropssprog og din tone. Under 10% er ord.  

Når du skriver beskeder til dine venner, fylder ord og tegn 100%. Der kan derfor hurtigt opstå misforståelser, fordi I ikke kan se hinandens kropssprog.

Mens du snakker bruger du

 • Stemmen: Du kan bruge dit tonefald og lægge tryk på et bestemt ord, og du kan bruge dit stemmeleje til at tale højt eller lavt. 

 • Ansigtet: Du kan smile og vise glæde med ansigtet, eller du kan vrænge med munden og vise væmmelse. Ansigtet viser, hvordan du har det. 

 • Hænderne: Fagter og armbevægelser er en del af signalerne, når man taler. Nogle bruger hænderne mere end andre. 

 • Øjnene: Øjnene sender mange signaler. Hvis du for eksempel fortæller om noget overraskende, laver du sikkert store øjne. Hvor meget du har øjenkontakt med den, du snakker med, signalerer også noget til modtageren. Hvis du kun har lidt øjenkontakt, kan du virke uinteresseret. Hvis du har for meget øjenkontakt, kan det virke ubehageligt. 

 • Kroppen: Hele din krop er med, når du taler med andre. Din kropsholdning siger for eksempel noget om, hvordan du har det. Også din vejrtrækning giver signaler til modtageren. Den kan for eksempel være hektisk eller rolig. 

 • Ordene: Ordene i sig selv giver modtageren under 10% af signalerne, når du taler.

Skriv gode beskeder

Forstår dine venner altid de beskeder, du skriver til dem?  

Her er nogle tips til, hvordan du kan skrive på nettet og på mobilen uden at blive misforstået. 

 • Læs din egen besked igennem, inden du sender den. 

 • Tænk over hvordan du bruger ironi – selvom det kan være sjovt, kan det let misforstås. 

 • Det er en god idé at bruge emojis, hvis du prøver at være sjov på Messenger. 

 • Lad være med at blive uvenner i en besked – ring i stedet og få snakket, hvis du bliver såret over en besked. 

 • Hvis du har en dårlig vane med tit at bruge negative ord (fx irriterende, dum, ulækker) så vær opmærksom på, at det kan påvirke andre - især når det bliver skrevet. Brug i stedet mere positive ord – fx rar, sjov, smuk.  

Tænk på en situation, hvor du er blevet såret, fordi din ven sendte en besked, som du misforstod. Hvad gjorde du i den situation? 

Øvelser 

Prøv i klassen at sidde to og to over for hinanden og skriv på skift beskeder til hinanden på et stykke papir. Modtageren skal fortælle afsenderen, hvordan han/hun forstår afsenderens besked. Bliver du misforstået? 

Hjælp Camilla

Camilla og hendes kæreste Toke er blevet uvenner. Toke truer derfor med at lægge billeder af Camilla ud på nettet. Lyt til historien om Camilla.

">

Hvad synes du, Camilla skal gøre?

Camillla skal tale med sin mor

Camilla håber på det bedste

Camilla skal tale med sin veninde

Mobning og sladder

Mobning foregår ikke kun offline. Der findes også mobning og sladder online. Det er rigtig ubehageligt for den, det går ud over, og personen kan aldrig få fred, fordi mobning  på mobilen kan foregå døgnet rundt.  
 
Få gode råd om mobning og sladder: 

Vær med til at skabe en god stemning online 

 • Lad være med at drille og mobbe online – det er ikke god stil. 
 • Hvis du bliver mobbet, så sig det til nogen. Det er ikke din skyld, og der skal gøres noget for, at det stopper. 
 • Selvom du ikke selv er involveret i en situation, kan du gøre dit: sig højt, at det er forkert og støt den person, der måske holdes udenfor. 

 
Jeg er blevet uvenner med en ven på Messenger 

 • Hvis du er blevet uvenner med en af dine venner, mens I skriver sammen, kan det være fordi, der er sket en misforståelse. Når man skriver sammen, kan det tit være svært at vide, om den anden f.eks. driller for sjov. Måske skulle du prøve at ringe eller mødes med din ven og få talt om, hvad det var, der gik galt. 

 
Jeg får mobbe-beskeder fra nogen i skolen 

 • Hvis du modtager ubehagelige beskeder fra nogen i skolen, er det godt, hvis du har mod på at konfrontere dem og sige, at du ikke vil have det. Hvis ikke det lykkes, er det vigtigt, at du får talt med en voksen om det, så I sammen kan få det stoppet. 

 
Når nogen har lavet en hadeside på fx Facebook eller Instagram 

 • Det er en meget alvorlig ting, hvis nogen har lavet en hadeside på nettet. Få en voksen til at hjælpe dig med at lukke siden. Hvis det er nogen, du kender, der har lavet den, kan I sige til dem, at de skal lukke den. Ellers har man mulighed for at anmelde hadesider – enten til sitet eller til Red Barnets rådgivningstjeneste SletDet. 

 
Jeg er blevet udelukket fra en side på nettet 

 • Hvis de andre fra klassen har lukket dig ude fra en side på nettet, kan det være en god idé at prøve at finde ud af hvorfor. Måske er der en logisk forklaring? Hvis de bare gør det for at være onde, skal du sige det til dine forældre eller en lærer, du stoler på. Sammen kan I finde ud af, hvordan problemet kan løses.

Unge står med deres telefoner i skolen
Mobil og computer

Trusler

Nogle gange kan man komme ud for at blive truet eller presset til at gøre noget, man ikke har lyst til – også på nettet og mobilen. Det er vigtigt, at du reagerer, hvis du bliver udsat for noget, som føles forkert.


Gode råd om trusler

 • Sig det altid til en voksen, hvis du oplever at blive truet

 • Ved trusler om vold, så gem beviser og kontakt SSP-læreren på din skole

 • Send aldrig billeder eller video af dig selv til nogen, du ikke kender, selvom de presser eller truer dig

 • Afbryd kontakten, hvis du føler dig utryg og gem beskeder til situationen er blevet løst

 • Giv ikke personlige oplysninger (navn, telefonnummer og adresse) til folk, du ikke kender


Jeg har fået trusselsbeskeder

 • Du skal ikke finde dig i at modtage trusselsbeskeder. Først og fremmest skal du fortælle din lærer eller dine forældre om det. Så skal du/I finde ud af, om beskeden kommer fra nogen, du kender. Hvis den gør det, skal de voksne hjælpe og tale med afsenderen.

Der er en, der har truet mig til at sende billeder af mig selv

 • Hvis du føler dig truet, skal du fortælle din lærer eller dine forældre om det. Sammen kan I prøve at finde ud af, hvordan situationen skal håndteres, og om du bare kan blokere personen, eller om det skal meldes til politiet. 

Mobning på Facebook

Facebook har i samarbejde med Red Barnet og flere andre organisationer lavet Center for Forebyggelse af Mobning. Her kan du få hjælp og gode værktøjer, hvis du bliver mobbet på Facebook, er vidne til at andre bliver mobbet på Facebook eller selv bliver kaldt en mobber.

Mobning er desværre noget, som både foregår i den virkelige og den virtuelle verden. Mobning over Facebook og andre sociale medier er slemt, fordi mobbeofret ikke engang kan få fred, når han eller hun kommer hjem fra skole. Det kan foregå døgnet rundt på computeren eller mobilen, og det skal stoppes! Mobning over Facebook kan fx være at sprede rygter, slå upassende billeder op, komme med trusler eller nægte at lade en anden være i fred.

Nærbillede af bord hvor unge sidder med deres telefoner

Hvis du bliver mobbet

Hvis du oplever at blive mobbet over Facebook, er der en række ting, du kan gøre. På Center for Forebyggelse af Mobning kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvordan du starter en samtale med en ven om, at du bliver mobbet og se en række Facebook-funktioner, som kan hjælpe med at stoppe mobningen.

Du finder hjælpen her: Jeg bliver mobbet

(Husk at være logget på Facebook, når du besøger siden, så kommer informationen på dansk. Hvis ikke du er logget ind, er informationen på engelsk)

Hvis du er vidne til mobning

Det er vigtigt at gribe ind, hvis du ser, at en ven bliver mobbet på Facebook. Men det kan være lidt svært at tage en ven i forsvar, hvis du er bange for, at mobningen så vil gå ud over dig. Det vigtigste er i første omgang, at du taler med den, der er udsat for mobning, så han eller hun ikke føler sig alene. På Center for Forebyggelse af Mobning kan du læse om, hvad du bør gøre i forskellige mobningssituationer, hvordan du kan starte en samtale med en mobber og hvilke Facebook-værktøjer, der kan hjælpe med at sætte en stopper for mobningen.

Du finder hjælpen her: En af mine venner bliver mobbet

(Husk at være logget på Facebook, når du besøger siden, så kommer informationen på dansk. Hvis ikke du er logget ind, er informationen på engelsk)

Hvis du selv bliver kaldt en mobber

Hvis andre fortæller dig, at de synes, du mobber, skal du tage det alvorligt. På Center for Forebyggelse af Mobning kan du læse om, hvordan mobbere opfører sig. Hvis nogle af beskrivelserne passer på dig, bør du søge hjælp hos en voksen, du stoler på. Når man mobber andre, at det tit fordi, man er usikker på sig selv eller har problemer. De problemer skal løses. På hjemmesiden kan du også læse om, hvordan du får sagt undskyld til én, du har mobbet.

Se mere her: Jeg er blevet kaldt en mobber

(Husk at være logget på Facebook, når du besøger siden, så kommer informationen på dansk. Hvis ikke du er logget ind, er informationen på engelsk)

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v