Forførelse på nettet

- undervisningsvejledning

Ulrik Jantzen/Red Barnet

Introduktion

Gennem computerspil, sociale medier og chat møder unge ofte nye mennesker over internettet. Mange gange går det helt fint. Men det kan gå frygtelig galt, når de fremmede ikke er dem, de udgiver sig for at være. 60 procent af drenges uønskede seksuelle oplevelser med en voksen begyndte med et møde over internettet. For pigerne er tallet 77 procent*. Derfor er det vigtigt, at unge tager deres forholdsregler, kender faresignaler og tænker sig godt om, når de får nye bekendtskaber over internettet.

'Forførelse på nettet' handler om farlige møder på nettet. Med klassediskussioner og filmklip får dine udskolingselever viden om faresignaler for digitale seksuelle overgreb, og gennem cases bliver de rustet til at sige fra, hvis deres grænser bliver overtrådt.

*Kilde: Det nationale forskningscenter for velfærd, 2016

Vær opmærksom

Vær opmærksom på, at teksterne i forløbet kan være barsk læsning. Vi anbefaler derfor, at I arbejder med forløbet i undervisningen – og ikke arbejder med det som hjemmearbejde.

Husk på, at der kan sidde en elev i klassen, som har været udsat for et overgreb på internettet. Hvis du får kendskab til eller har begrundet mistanke om, at en elev har været udsat for et overgreb, træder underretningspligten i kraft, og du skal derfor kontakte de sociale myndigheder. Din kommune har udarbejdet et handleberedskab, som giver dig vejledning til, hvem du kan få hjælp fra.

Formål

Digitale medier er en naturlig del af unges hverdag, og over internettet kan unge i dag møde nye venner og få spændende bekendtskaber. Men det kan gå frygtelig galt, for over internettet kan man ikke være helt sikker på, hvem det er, man er sammen med.

Formålet med 'Forførelse på nettet' er at forebygge, at unge involveres i chikane, trusler og seksuelt overskridende overgreb på internettet. Børn og unge skal kunne færdes trygt på internettet, og til det har de brug for hjælp og råd til, hvordan man navigerer sikkert online.

I forløbet arbejder eleverne med at:

 • kunne gennemskue kommunikationsforholdene på internettet
 • blive bevidste om deres egne grænser og ret til privatliv på internettet
 • forstå mulige konsekvenser af forskellige typer adfærd på internettet
 • udvikle kompetencer og redskaber til at kunne bruge onlinemedier på en god og tryg måde

Forløbet er webbaseret og består af:

Målgruppe og fag

Forløbet er henvendt til undervisere og elever i udskolingen. Du kan bruge forløbet i:

 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Dansk
 • Det tværfaglige tema IT og medier
 • Understøttende undervisning

Tidsforbrug

Du kan afvikle hele forløbet på to lektioner. Hvis I har kort tid til rådighed, kan du vælge de aktiviteter ud, som passer til jeres tid og fokus.

Fælles mål

I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan du både bruge forløbet under kompetenceområdet 'Sundhed og trivsel' og 'Køn, krop og seksualitet'. Gennem casearbejde arbejder eleverne med deres egne personlige grænser og seksuelle rettigheder på internettet. De får viden om den proces, digitale overgreb ofte sker igennem og de diskuterer, hvordan digitale overgreb kan forebygges.

Du kan også bruge forløbet i dansk under kompetenceområdet 'kommunikation'. I 'Forførelse på nettet' får eleverne viden om muligheder og risici forbundet med kommunikation med fremmede gennem computerspil og sociale medier. Eleverne får viden om, hvilke forholdsregler de skal tage, når de kommunikerer med fremmede på internettet, og så diskuterer de, hvordan man kan passe på sig selv, når man er i kontakt med fremmede på internettet.

Forløbet kan indgå som en del af klassens arbejde med området 'eleven som ansvarlig deltager' under det tværfaglige tema It og medier. I It og medier skal eleverne udvikle kompetencer i at kunne navigere i digitale sociale kontekster på internettet. I 'Forførelse på nettet' arbejder eleverne med netop dette, for her diskuterer de muligheder og udfordringer ved kommunikation med fremmede på internettet. Derudover får eleverne redskaber til at sige fra ved farlige møder med fremmede.

Aktiviteter

Mødet med en fremmed

Tal i fællesskab om at møde fremmede på internettet. Spørg ud i klassen:

 • Har eleverne prøvet at være i kontakt med en fremmed på internettet? (det vil mange af dem have været)
 • Hvad laver man og taler med fremmede på internettet om?
 • Hvorfor kan det være sjovt eller spændende at komme i kontakt med en fremmed på internettet?
 • Kan det være ubehageligt at møde fremmede på internettet? Hvorfor?
 • Kan det være farligt at møde fremmede på internettet? Hvornår og hvorfor?

Se i fællesskab filmklippet 'En helt almindelig tirsdag', der handler om Lottes oplevelser med at chatte med en fremmed på internettet.

Seksuelle krænkelser og overgreb

Læs i fællesskab teksterne 'Sex-udnyttelse på nettet' og 'Det siger loven' på elevernes forløbsside. Teksterne handler om grooming og lovgivning om seksuelle overgreb på børn. Grooming er et begreb for en krænkers manipulation af barnet og omgivelserne, og det beskriver den proces, der foregår fra et barn eller ungs første møde med krænkeren til selve krænkelsen finder sted.

I par giver eleverne et resumé af teksterne. Den ene elev giver et resumé af 'Sex-udnyttelse på nettet', den anden giver resumé af 'Det siger loven'.

Tal i fællesskab om, hvad eleverne lagde vægt på i deres resuméer. Hvad var det vigtigste at få med, og hvorfor?

Sig nej!

Se i fællesskab kampagnevideoen 'Sig nej!' fra elevernes forløbsside. Videoen er en del af en kampagne fra Europol. Kampagnens mål er at informere børn og unge om, at fremmede på nettet ikke altid er dem, de udgiver sig for at være.

Tal efterfølgende i fællesskab om:

 • Hvad sker der i videoen?
 • Hvorfor sender de unge billeder til de fremmede?
 • Hvad tror I, at I ville have gjort?
 • Hvordan kan man undgå sådanne situationer?

Hvad kan gå galt?

Læs casen 'En ny gaming-ven' højt for klassen. Historien handler om 'Peter', der manipuleres til at sende billeder af sig selv til computerspilleren 'Dexter'. Det er en historie fra virkeligheden.

Eleverne diskuterer herefter med deres sidemakker, hvornår og hvordan Peter burde have stoppet kontakten med 'Dexter'. 

Hvad kan man gøre?

Det er vigtigt, at eleverne får kendskab til, hvad de kan gøre, hvis de bliver udsat for krænkelser. Med udgangspunkt i elevernes forløbsside skal eleverne finde informationer om, hvad man kan gøre, hvis man er nervøs for, at man er ved eller allerede bliver udsat for en seksuel krænkelse på nettet.

Tal i fællesskab om de informationer, som eleverne har fundet på forløbssiden. Fortæl også eleverne, at man kan føle sig pinlig eller skamfuld, hvis man bliver udsat for et seksuelt overgreb. Gør det klart for eleverne, at det ikke er pinligt og skamfuldt, og at det ikke er ens egen skyld, hvis man bliver udsat for overgreb. Det er vigtigt, at eleverne bliver klar over dette, da disse følelser kan være en afgørende grund til, at den unge ikke tør betro sig til nogen.