Flirt på nettet

- undervisningsvejledning

Foto: Red Barnet/Ulrik Jantzen

Introduktion

På internettet kan unge udforske kærlighed og seksualitet. Nogle unge bruger Snapchat til at sende billeder til deres kærester, mens andre flirter på Facebook med nye venner fra internettet. Men online kan forelskelse og kærlighed komme til udtryk på lidt for dristige måde, og når følelserne tager over, risikerer man at sige og vise noget af sig selv eller andre, som man senere kan komme til at fortryde.

I 'Flirt på nettet' arbejder eleverne med kærlighed, grænser og privatliv på internettet. Eleverne skal forstå, hvad der sker i krop og hjerne, når man er forelsket – og når man bliver forladt, og så skal de lære at respektere egne og andres grænser for, hvad man kan dele og ikke bør dele online, når man er i sine følelsers vold.

Formål

Digitale medier er en naturlig del af unges hverdag, også når det kommer til udforskning af kærlighed og seksualitet. Med internettet og smartphonens udbredelse er unges seksuelle eksperimenter blevet digitaliseret, og over de senere år er der sket en stigning i antallet af sager om private nøgenbilleder, der er blevet delt på nettet. Det drejer sig ofte om billeder, som er blevet delt i fortrolighed og efterfølgende er blevet spredt af den anden part på grund af et skænderi eller brud.

Internettet er et godt sted at finde information om sex og seksualitet anonymt. Men det er risikabelt at bruge internettet til at dele intime billeder eller frække beskeder - og det er ulovligt at dele andres billeder uden samtykke. Det kan være let at lade sig rive med af en stemning, og derfor er det vigtigt, at unge lærer, at det kan have konsekvenser for resten af livet, hvis et intimt billede pludselig bliver spredt på nettet.

Børn og unge skal kunne færdes trygt på internettet, og til det har de brug for hjælp og råd til, hvordan man navigerer sikkert online. Gennem arbejde med grænser og privatliv er formålet med 'Flirt på nettet' at forebygge, at unge involveres i grænseoverskridende oplevelser og seksuelle overgreb på internettet.

I forløbet arbejder eleverne med at:

 • blive bevidste om deres egne grænser og ret til privatliv på internettet
 • blive bevidste om andres grænser og ret til privatliv på internettet
 • forstå mulige konsekvenser af forskellige typer adfærd på internettet
 • udvikle kompetencer og redskaber til at kunne bruge onlinemedier på en god og tryg måde

Forløbet er webbaseret og består af:

Målgruppe og fag

Forløbet er henvendt til undervisere og elever i udskolingen. Du kan bruge forløbet i:

 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Dansk
 • Det tværfaglige tema IT og medier
 • Understøttende undervisning

Tidsforbrug og anvendelse

Du kan afvikle hele forløbet på to lektioner. Hvis I har kort tid til rådighed, kan du vælge de aktiviteter ud, som passer til jeres tid og fokus.

Fælles mål

I Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan du både bruge forløbet under kompetenceområdet 'Sundhed og trivsel' og 'Køn, krop og seksualitet'. I forløbet skal eleverne blive mere bevidste om egne og andres personlige grænser og seksuelle rettigheder på nettet. Ved at arbejde med hvilket digitalt indhold man kan dele fra kærlighedsforhold, og hvilket indhold man ikke bør dele, videreudvikler forløbet også elevernes evne til at vurdere, hvad der fremmer og hæmmer egne og andres seksuelle sundhed og trivsel.

Du kan også bruge forløbet i dansk under kompetenceområdet 'kommunikation'. I 'Flirt på nettet' får eleverne viden om muligheder og risici forbundet med flirt og kærlighedsforhold gennem digitale teknologier som eksempelvis smartphones og sociale medier. Eleverne får viden om, hvordan digitale teknologier kan påvirke deres eget kærlighedsliv og fællesskab, og de diskuterer, hvordan man er nødt til at passe på sig selv og andre online, når billeder og tekster kan deles – uden ens samtykke.

Forløbet kan indgå som en del af klassens arbejde med området 'eleven som ansvarlig deltager' under det tværfaglige tema It og medier. I It og medier skal eleverne blandt andet udvikle kompetencer til ansvarligt at kunne kommunikere og indgå i sociale processer online. De skal lære at passe godt på sig selv og på hinanden. Digitale medier indgår som en integreret del af elevernes hverdag, og i It og medier skal eleverne udvikle kompetencer i at kunne navigere i digitale sociale kontekster på en etisk, selvbevidst og reflekteret måde. I 'Flirt på nettet' arbejder eleverne med netop dette, for her diskuterer de muligheder og udfordringer ved kærlighedsforhold over nettet. Derudover får eleverne redskaber til respektere hinanden, også hvis et forhold er slut - så de også fremover kan begå sig trygt og sikkert på nettet.

Aktiviteter

1. Hvad er forelskelse?

Begynd undervisningen med en kort forforståelsesøvelse, hvor I skaber en fælles forståelse af, hvad forelskelse er.

Læs teksten til 'Forelskelse online' højt for eleverne.

Lav bagefter et fælles mindmap på tavlen over, hvad forelskelse er. Tag udgangspunkt i elevernes egne erfaringer og meninger samt fakta fra teksten 'Forelskelse online'.

2. Skriv om forelskelse

På post-its skal eleverne nu skrive korte sætninger, der handler om forelskelse. Hæng dem op på tavlen.

Eksempler på post-its fra undervisningen:

'Han er så smuk og fylder hele mit hoved. Jeg tænker på ham hele dagen og drømmer om ham hele natten.' (Jasmin 14 år)

'Hun er så fucking dejlig over det hele.' (Toke 15 år)

'Dopaminen sejler rundt i hele min krop, når hun går forbi. Hun er min.' (Mike 16 år)

Diskuter herefter i fællesskab:

 • Hvem må kende til ens følelser, når man er forelsket?
 • Er det i orden at skrive om sine følelser på sociale medier?
 • Hvad er forskellen på at skrive om sine følelser i en besked og i en opdatering på eksempelvis Instagram eller Facebook?
   

3. Møder på nettet

På internettet kan man møde nye bekendte, nye venner eller måske få en ny kæreste. Man kan sagtens forelske sig på internettet, men hvis man efterfølgende mødes, kan følelserne vise sig at være nogle andre. Det fysiske møde betyder nemlig meget for ens følelser.

I mindre grupper skal eleverne tale om online bekendtskaber. De kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Har eleverne venner, som de kun kender online?
 • Er der fordele ved kun at kende hinanden online?
 • Er der ulemper ved kun at kende hinanden online?
 • Er der forskelle på at kende hinanden offline og online?

Diskutér i fællesskab om det, som grupperne er kommet frem til.

OBS! Tal og fremhæv også de gode råd fra 'Forelskelse online' om, hvad man bør huske, hvis man vil møde en, man har lært at kende på internettet.

4. Når det er forbi

Lav en fælles brainstorm over begrebet 'respekt'. Målet er, at eleverne undervejs får diskuteret:

 • Hvad er respekt?
 • Hvordan viser man respekt over for andre?
 • Hvordan viser man respekt på internettet?
 • Hvordan viser man respekt over for sine venner?
 • Hvordan viser man respekt over for fremmede?
 • Hvorfor er respekt nødvendigt?

I par læser eleverne herefter teksten 'Når det er forbi'. Artiklen handler om følelser som sorg, skuffelse, vrede og had, som kan fylde, når man slår op eller bliver slået op med.

Diskuter i fællesskab:

 • Hvordan kan man komme igennem de følelser på en ordentlig måde?
 • Hvordan kan man udvise selvrespekt og respekt for ekskæresten, når man slår op?

5. Nøgenbilleder på nettet

Åben folderen 'Nøgen på nettet' (PDF) på smartboardet. Læs i fællesskab introduktionen til folderen og tal herefter om spørgsmålene:

 • Er det i orden at dele intime billeder af andre mod deres vilje?
 • Hvorfor er det ikke i orden at dele intime billeder af andre?
 • Hvad ville du gøre, hvis du fik tilsendt et intimt billede af en af dine venner eller veninder?
 • Kunne du finde på at sende et nøgenbillede til en kæreste?
 • Hvad ville du gøre, hvis du fandt ud af, at et intimt billede af dig lå frit tilgængeligt på nettet?

Læs i fællesskab teksten til 'Sex på nettet'.

Fortæl eleverne om, at det er ulovligt at dele billeder af andre uden deres samtykke. Her kan du læse mere om lovgivningen.

Fortæl også eleverne, hvad man kan gøre, hvis man finder ud af, at andre har delt et intimt billede af en mod ens vilje. Fortæl eleverne, at det kan hjælpe at fortælle det til en voksen, hvis ens billede er blevet delt. Den voksne kan støtte og understrege alvoren over for dem, som krænker. Henvis gerne eleverne til Red Barnets rådgivning SletDet, hvor børn og unge kan få hjælp, hvis deres private billeder er blevet delt.

6. Saras billeder

På elevernes forløbsside gennemfører hver elev den virkelighedsnære case om Sara, som har fået delt et privat billede.

Eleverne skal tage stilling til Saras valgmuligheder.

Tal efterfølgende i fællesskab om casen og om Saras valgmuligheder. Tal også om, at netop billeder kan fortælle mange historier om de mennesker, som er på billederne. Det er ikke altid, man ønsker at se billeder af sig selv på nettet, eller at andre skal se billederne.