Konkrete situationer

Caseeksempler og værktøjer

Foto: Red Barnet/Ulrik Jantzen

Online medier kan skabe forskellige problemer hos dine elever. For eksempel deling af nøgenbilleder, mobning på Facebook eller sex-krænkelser på nettet. Få gode råd til, hvordan du som fagperson takler dem.

Gennem en række forskellige cases kan du få hjælp til at tackle situationer, hvor online medierne skaber problemer eller uoverensstemmelser. Alle cases er bygget op over følgende skabelon:

  1. Case
  2. Førstehjælp
  3. Problemhåndtering
  4. Skal politiet involveres?
  5. Opfølgning

Trusler


Situationen

En aften har Valdemar på 10 år grædende fortalt sine forældre, at han to gange har fået en besked fra en ukendt profil, hvor der står 'jeg slår dig ihjel – du kan ikke gemme dig'. Han tror selv, at beskeden kommer fra en dreng fra klubben, som han har haft et sammenstød med. Hans far er ophidset og vil have hjælp til at melde det til politiet.

Rådgivning/handling

Førstehjælp
Få Valdemars far ned på jorden og få ham til at fortælle, hvad der er sket. Tal også selv med Valdemar. Du kan på denne måde finde ud af, om der har været mange konflikter med den pågældende dreng, og forstå hvilken rolle, Valdemar selv har spillet.

Problemhåndtering
Kontakt klubben, forklar dem situationen, så de er klædt på, hvis situationen yderligere optrappes. Undersøg via klubben, om afsenderen af beskeden kan identificeres. Du kan herefter mægle i en samtale mellem de to drenge og hjælpe dem med at komme videre. Fortæl, at det er strafbart at sende dødstrusler.

Aftal med Valdemar, at I sammen gemmer et screen shot af beskeden og alle de informationer, der kan hentes om beskeden (for eksempel brugernavn på afsender og præcis angivelse af tidspunkt for modtagelse). Disse informationer er vigtige beviser, hvis sagen skal anmeldes. Derefter vil det sikkert være rart for Valdemar at slette den.

Afhængigt af konfliktens baggrund kan det være relevant at arrangere et møde med familien til den dreng, der sendte truslen. Her kan det blandt andet forklares, at man kan blive straffet for at sende dødstrusler via beskeder.

Politianmeldelse?
Dødstrusler kan straffes, men når det foregår mellem 10-årige drenge, vil man normalt kun opnå en optrapning af konflikten ved at starte en politisag. Hvis Valdemars far insisterer, kan du forklare ham, hvordan man anmelder. Husk ham på, at sagen vil blive overdraget til de sociale myndigheder på grund af drengenes alder.

Opfølgning
Konflikten kan følges op af et forebyggende klubarrangement. Du kan bruge inspirationsmaterialet fra denne side til at udforme etiske regler for brug af mobil og internet sammen med børnene.

Mobning


Situationen

Nogen har fået fat i 12-årige Sofies kode og har været inde og ændre på hendes profiltekst på den hjemmeside, hvor hun plejer at spille. Pludselig står hendes mobilnummer i profilen sammen med beskeden 'jeg vil ha’ sex med gamle mænd'. Sofie er i den sidste tid blevet mobbet af en gruppe piger i klassen og tror selv, at de står bag.

Rådgivning og handling

Førstehjælp
Lyt til Sofies historie. Prøv at forstå omfanget af den mobning, hun er udsat for. Sig til Sofie, at du vil hjælpe med at ændre det - og hold dit ord. Involver Sofies forældre og lærere.

Problemhåndtering
Få Sofie til at vise dig profilteksten. Tag en kopi og hjælp hende derefter med at slette den. Hvis hendes kode ikke længere virker, skal I henvende jer til administratorerne på net-mødestedet for at lukke profilen.

Aftal med Sofie, at hun straks lægger på og fortæller det til sine forældre, hvis hun får mobilopkald fra fremmede.

Undersøg f.eks. via klasselæreren, hvem der står bag chikanen. Hvis det er pigegruppen fra klassen, så sørg for at der bliver afholdt et møde med de involverede piger, hvor den konkrete situation er udgangspunkt for samtalen. Involver også pigernes forældre. Hvis der på skolen er et AKT-team (adfærd, kontakt, trivsel), kan de kontaktes og bruges i en mægling mellem pigerne.

Sørg for, at der med det samme bliver sat gang i en proces for at få ændret på mobbemønsteret i klassen. Brug skolens beredskabsplan mod mobning eller involver det lokale PPR-kontor.

Politianmeldelse?
Chikane kan i grove tilfælde være ulovligt, men i dette tilfælde vil det formodentlig ikke være relevant at anmelde hændelsen, med mindre Sofie pludselig får opkald om sex fra fremmede.

Opfølgning
Spørg om Sofie har fået det bedre, når hændelsen er lidt på afstand. Situationen kan følges op af tematime om net-etik. Du kan bruge inspirationsmaterialet fra denne side til at udforme etiske regler for brug af mobil og internet sammen med eleverne.

Udelukkelse


Situationen

Alle i klassen bruger Snapchat. 12-årige Victor har fundet ud af, at seks af hans klassekammerater den sidste uge har fjernet ham fra deres venneliste på Snapchat.

Han siger, det måske er fordi, han har været oppe at skændes med én af drengene, og at han nogle gange bliver mobbet. Han er meget ked af det.


Rådgivning/handling

Førstehjælp
Tal med Victor, lyt til hans historie og find på denne måde ud af, om han løbende har problemer i klassen. Hvis han løbende er udsat for mobning, så sig til ham, at du vil prøve at hjælpe – og hold dit ord. Involver hans forældre og lærere.

Problemhåndtering
Find ud af, hvilke klassekammerater, der har fjernet ham fra deres Snapchat-venneliste. Sørg for at deres forældre bliver orienteret. Hold et møde med de seks drenge og få talt om situationen. Bed dem om at blive venner med Victor igen.

Hvis der er tale om mobning, så sørg for, at der med det samme bliver sat gang i en proces for at få ændret på mobbemønsteret i klassen. Brug skolens beredskabsplan mod mobning eller involver det lokale PPR-kontor.

Politianmeldelse?
Ikke relevant i dette tilfælde.

Opfølgning
Tjek med Victor, at han er med i online fællesskabet.

Hændelsen kan følges op af en klassens time om net-etik. Inspirationsmaterialet fra denne side kan bruges til at udforme etiske regler for brug af mobil og internet sammen med eleverne.

Trusler og konflikt


Situationen

Sebastian på 15 år plejer ikke at have problemer, men i dag er han blevet uvenner med en skolekammerat. Skoledagen er slut, og nu har kammeraten over mobilen samlet et tæskehold, der venter nede ved fodboldbanerne. De har sendt beskeder til Sebastian, som ikke tør gå hjem.


Rådgivning og handling

Førstehjælp
Prøv at berolige Sebastian ved at få ham til at fortælle konfliktens forløb fra begyndelsen. På den måde kan du også forstå, hvilken rolle Sebastian selv har spillet. Fortæl ham, at du vil hjælpe ham, og forklar hvordan.

Problemhåndtering
Beskeder gør det sværere at gennemskue, hvem der har taget initiativ til at samle tæskehold. Hvis gruppen er nogle ukendte unge for skolens lærere, tages kontakt til nærpolitiet, der kan køre en runde forbi. Ellers kan en lærer gå ned til fodboldbanerne for at høre 'tæskeholdets' version af historien og få dem til at falde ned.

Tag kontakt til Sebastians forældre og spørg, om de vil hente ham.

Politianmeldelse?
Afhængigt at situationen kan nærpolitiet involveres. Et notat om hændelsesforløbet kan være brugbart, hvis situationen yderligere optrappes.

Opfølgning
Opfølgningen på denne situation handler om at forebygge trusler og vold. Tal med de involverede om, hvordan man undgår, at konflikter optrappes. Forslå eventuelt en konfliktmægling mellem de to klassekammerater.

I klassen kan situationen også følges op af en tematime om net-etik. Inspirationsmaterialet fra denne side kan bruges til at udforme etiske regler for brug af mobil og internet sammen med eleverne.

Kædebrev


Situationen

Moderen til Christopher fra 4. klasse henvender sig til dig om et kædebrev, som Christopher har fået på sin mobil. Kædebrevet er skrevet i et truende sprog, og lover død og ødelæggelse, hvis man ikke sender det videre til mindst 13 andre. Christopher er bange og har sendt beskeden videre.


Rådgivning/handling

Førstehjælp
Du kan berolige Christopher og hans mor med, at mange har fået denne slags kædebreve - det er en trend, at der bliver sendt kædebreve ud på mobil.

Problemhåndtering
Find ud af, hvem Christopher har modtaget kædebrevet fra og tag en snak med afsenderen, hvis denne også er fra nærmiljøet.
Sig til Christopher, at han skal slette kædebrevet fra sin mobil. Foreslå ham at sende en undskyldning til dem, der har fået kædebrevet fra ham, om at de også bare skal slette det.

Aftal med klasselæreren, at hun/han tager en snak med klassen om kædebreve på mobil. Hvis mange af klassens elever har modtaget truende kædebreve, kan der sendes en orientering klassens forældre. Hvis det viser sig, at det er udbredt på hele skolen, kan det være en idé at orientere alle forældre til børn på mellemtrinnet.

Opfølgning
Klasselæreren kan snakke med klassen om, hvordan man gør, når man modtager kædebreve, grimme beskeder og lignende.

Hadeprofiler


Situationen
 

En pige fortæller, at nogle drenge fra klassen har lavet en Instagram-profil om en klassekammerat, der hedder Klara. Hun siger, at der står, at Klara er 'mega-nederen', og at flere fra klassen har skrevet negative kommentarer på profilen. 


Rådgivning/handling

Førstehjælp 
Få link til Instagram-profilen og gå ind og kig på den. Prøv at finde ud af, hvem der har lavet siden, og se hvem der har skrevet kommentarer. 
 
Tal med Klara. Fortæl hende, at der vil blive taget hånd om problemet, og at du vil kontakte hendes forældre. Tag stilling til, om Klaras forældre selv skal løse situationen og involvér dem.  
 
Problemhåndtering 
Tag en kopi af profilen, så du har den, hvis den pludselig er fjernet. Find ud af hvem der har lavet profilen og bed dem om at lukke siden med det samme. 

Tag en alvorlig snak med alle involverede om konsekvenserne af at hænge andre ud offentligt. Fortæl også, at det kan være ulovligt at sværte andre mennesker til offentligt (se under Æreskrænkelse).  
 
Hvis du ikke kan finde ud af, hvem der står bag profilen, kan den ikke umiddelbart fjernes.  
 
Tag et møde med alle dem, der har kommenteret siden og få dem til at fjerne deres kommentarer og deres 'likes'. 
 
Anmeld siden til Instagram og eventuelt til Red Barnets hotline, som har kontakt til Facebook og Instagram. Vær indstillet på, at det kan tage lidt tid, før siden bliver lukket. 

Find ud af om siden er en del af et mobbemønster. Hvis Klara oplever mobning, så tag også fat på at løse de mere grundlæggende problemer. 
 
Politianmeldelse?
 
Afhængigt af indholdet på siden kan der være tale om ærekrænkelse, som er ulovligt. Der vil dog sjældent komme noget ud af at involvere politiet i en sådan sag. 
 
Opfølgning
 
Følg op på situationen med Klara, indtil siden er fjernet. 
 
Tilbyd klassen undervisning om net-etik. Inspirationsmaterialet fra denne side kan bruges til at udforme etiske regler for brug af mobil og internet sammen med eleverne. 

Venner med elever


Situationen

Der er stor uenighed blandt personalet i klubben om, hvorvidt man må være Facebook-venner med de børn og unge, man møder via sit arbejde.


Rådgivning/handling

Førstehjælp
Find ud af, om kommunen har en politik på området.

Sæt tid af til en uddybende snak i personalegruppen, som skal munde ud i nogle anbefalinger eller retningslinjer om Facebook-brug.

Problemhåndtering
Tag en diskussion, hvor I skriver fordele og ulemper op.

Inddrag personalets erfaringer med Facebook-kontakter til børn og unge. Lav fælles retningslinier, der passer til jeres arbejdsplads.

På SikkerChat anbefaler vi, at man skiller sit privatliv fra sit arbejde for at beskytte både børns og voksnes privatliv. Det kan gøres ved at have to Facebook profiler – én til privatliv og en anden, som man bruger på sit arbejde.

Opfølgning
Sørg for at retningslinjer om Facebook-brug kommer ud til både ansatte, forældre og børn.