Dine første venner

Undervisningsvejledning

Introduktion


Elever i indskolingen er dygtige til at bruge internettet og spille spil på tablets og mobiltelefoner. Mange børn har allerede før første skoledag set videoer på YouTube og spillet Minecraft, Candy Crush eller andre spil.

Men de mindste elever er ikke eksperter i sikker og tryg adfærd på nettet. Til det har de brug for hjælp fra skolen og forældrene.

’De første venner på nettet’ er et undervisningsmateriale til de yngste elever om god og tryg adfærd på nettet og mobilen.

Læringsmål

 1. Eleven kan nævne en regel for, hvordan man kan være en god ven med mobil, tablet og computer.

 2. Eleven kan komme med et eksempel på, hvordan man kan være en god ven med mobil, tablet og computer.

 3. Med udgangspunkt i en regel og en case kan eleven forklare, hvordan man kan være en god ven på mobil, tablet og computer.

Målgruppe og fag

Forløbet er henvendt til undervisere og elever i indskolingen. Klassen kan arbejde med forløbet om god og tryg adfærd på nettet og mobilen i:

 • Dansk
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Det tværfaglige tema It og medier
 • Understøttende undervisning

Tidsforbrug

Klassen kan afvikle forløbet på 1-2 lektioner. Hvis I har kort tid, kan du vælge de aktiviteter ud, som passer til jeres tid og fokus.

Fælles mål

I dansk kan klassen arbejde med 'De første venner på nettet' under kompetenceområdet 'kommunikation'. I forløbet arbejder eleverne gennem rollespil med, hvordan man viser hensigtsmæssig adfærd på nettet og med sin mobiltelefon. Eleverne får også viden om, at afsender og modtager kan have forskellige opfattelser af den online kommunikation.

Brug også forløbet i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab under 'sundhed og trivsel'. Gennem videoklip og klassediskussioner samtaler eleverne om, hvordan ens handlinger på mobil, tablet og computer kan påvirke klassekammeraternes trivsel i og uden for skolen.

For sjov eller i alvor?

I løbet af undervisningen kan du bl.a. tale med dine elever om, at man på internettet oftest kommunikerer uden at kunne se hinanden og uden at kunne aflæse hinandens kropssprog.

Det kan give problemer fordi:

 • Man kan komme til at sige ting, man ikke ville sige, hvis man stod ansigt til ansigt.
 • Man kan lidt glemme, at andre brugere også har følelser og kan blive kede af det.
 • Man nogle gange tør gøre ting, man ellers ikke turde gøre (på godt og på ondt).
 • Det kan være svært at afgøre, om noget er for sjov eller ment i alvor, fordi man ikke kan se hinanden.

 

Aktiviteter

Til forløbet hører fire aktiviteter:

 1. Startleg med bevægelse
 2. Se filmklip
 3. Lave rollespil
 4. Afrunding

1) Startleg: Bodyguard

 • Eleverne står i en cirkel. Spørg i gruppen, om der er to, der kunne tænke sig at stå i midten af cirklen. Når de to elever står i midten af cirklen, fordeler du rollerne ’superstjerne’ (eksempelvis en berømt skuespiller, musiker eller sportsudøver) og ’bodyguard’ mellem de to.

 • Forklar, at legen går ud på at kaste bolden ind og ramme ’superstjernen’, mens ’bodyguarden’ forsøger at forhindre, at ’superstjernen’ bliver ramt af bolden. Eleverne må kun kaste med underhånd. ’Bodyguarden’ bliver måske ramt af bolden undervejs, og det er ok.

 • Eleverne skal blive stående i cirklen og kan kaste skumbolden rundt til andre i cirklen, som kan forsøge at ramme ’superstjernen’. Imens forsøger ’bodyguarden’ at beskytte ’superstjernen’ fra at blive ramt.

 • Lad eleverne være i midten af cirklen i cirka 30 sekunder – og lad derefter to nye elever gå ind i midten. Legen fortsætter, indtil alle, der har lyst, har været inde i cirklen.

 • Når legen afsluttes, sætter alle eleverne sig ned i cirklen. Tal om spørgsmålene:
  • Hvordan føltes det at stå i midten og være ’superstjernen’?
  • Hvordan føltes det at være ’bodyguard’?
  • Hvordan føltes det at være dem, der forsøgte at ramme ’superstjernen’ med bolden?
  • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så legen bliver god og sjov for alle?
  • Hvordan kan man være med til at hjælpe og beskytte hinanden?

2) Se filmklippet 'Dine første venner på nettet' (4:03 min.)

Du finder videoklippet på elevernes forløbsside

Tal i fællesskab om:

 • Hvad handlede filmen om?
 • Hvad lagde eleverne særligt mærke til i filmen?
 • Var der noget, der undrede eleverne? Hjælp eleverne til at forstå, hvis noget undrede dem. 

Lad eleverne komme med eksempler på historier fra deres eget liv, hvor de har fulgt reglerne fra videoen. Gennemgå reglerne fra videoklippet et ad gangen.

De 5 regler fra filmen

 1. Send aldrig dumme beskeder.

 2. Klik kun 'synes godt om' gode beskeder.

 3. Send kun billeder eller film af andre, hvis du har fået lov.

 4. Inviter andre med, hvis du vil vise noget på mobil, tablet eller computer.

 5. Vær en god kammerat.

3) Lav rollespil

 • Sæt jer igen i en cirkel og fortæl eleverne, at I skal lave små rollespil om, hvordan man er en god ven på mobil, tablet og computer. 

 • Spørg ud, hvem der har lyst til at være skuespillere til casen. Udvælg det antal skuespillere, der skal bruges.

 • Læs casen højt. Du finder casene herunder. Når du holder en pause, skal skuespillerne opføre det, du netop har læst højt.

 • Når du har læst hele casen højt, taler I fælles om spørgsmålene til hver case.

 • Skuespillerne gennemspiller herefter casen igen. Fortæl, at eleverne i den anden gennemspilning har mulighed for at bryde ind og ændre på handlingen. Når en elev rækker hånden op, skal du sige "Frys". "Frys" betyder, at skuespillerne skal "fryse" i deres positioner.

 • Eleven med hånden oppe fortæller nu, hvordan én af skuespillerne skal handle anderledes for at være en god ven. Eleven kan fortælle, hvordan skuespilleren skal agere, eller eleven kan bytte plads med skuespilleren og selv gennemføre handlingen. Hvis eleven helst vil nøjes med at fortælle en alternativ handling og ikke gennemspille den, er det også ok.

 • Når den alternative handling er gennemspillet "spoler I tilbage" til det oprindelige handlingsforløb i casen. Skuespillerne fortsætter den oprindelige handling, indtil en ny elev rækker hånden op, og du siger "Frys". Hjælp skuespillerne, hvis de glemmer handlingen undervejs.
 • Hvis eleverne ikke selv kan komme med forslag til handlinger, kan du hjælpe dem på vej med 'Inspiration til handlinger', som du finder under hver af de to cases.

 • Fortsæt indtil der ikke er flere forslag til, hvordan man kunne have handlet anderledes i casen og været en god ven.

 • Fortsæt med case 2 efter samme princip.
/media/3858/dinefoerstevenner-inviterandremed.png
Case 1

inviter andre med til mobilspil

Case 1: Invitér andre med til mobilspil 
 • Skuespillere: 3

 • Læs højt:

  Det er frikvarter. Emma og Sofia sidder og spiller Candy Crush på Emmas mobiltelefon. De har det rigtig sjovt og er i gang med et svært level. De er begge to rigtig gode til Candy Crush. Det er Emmas tur, og pigerne har kun et liv tilbage. Hvis de mister det sidste liv, skal de vente en halv time, før de får nye liv. Hvis de mister det sidste liv, kan de ikke nå at klare banen, inden frikvarteret er slut.

  (Pause – skuespillerne opfører handlingen)

  Pludselig kommer Anna over til dem. Anna har ikke fået en mobiltelefon endnu, og hun er vist ikke særlig god til at spille Candy Crush. Anna spørger: "Hvad laver I?".

  (Pause – skuespillerne opfører handlingen)

  Emma og Sofia har faktisk lidt travlt, hvis de skal nå at spille færdig, så de kigger ned i telefonen og fortæller Anna, at de har travlt med at spille.

  (Pause – skuespillerne opfører handlingen)


  Anna spørger, om hun må prøve spillet. Emma og Sofia vifter Anna væk og siger, at hun skal gå. De skal jo skynde sig, hvis de skal nå at blive færdige inden frikvarteret slutter. Og de vil i hvert fald ikke risikere, at Anna mister deres sidste liv i spillet.


  Anna bliver ked af det og går væk.


  (Pause – skuespillerne opfører handlingen)

Spørgsmål til casen

Spørg efterfølgende ud i klassen:

 • Hvad skete der i skuespillet?
 • Hvad handlede skuespillet om?
 • Hvordan føles det mon at være Anna?
 • Hvorfor bliver Anna ked af det?
 • Skuespillet handler om Candy Crush. Kunne det samme ske i andre spil? 

Inspiration til handlinger

Hvis eleverne ikke kan komme på nogle ideer til, hvordan man kunne agere anderledes, kan du hjælpe dem på vej med forslagene:

 1. Pigerne kan spørge om Anna har lyst til at være med ved at kigge på.
 2. Pigerne kan fortælle Anna, at banen virkelig er svær, og om de i næste frikvarter i stedet må lære Anna, hvordan man spiller Candy Crush.
 3. Pigerne kan sige til Anna, at de er færdige lige om lidt, og om Anna har lyst til at vente på dem, så de kan følges ind fra frikvarter.
 4. Pigerne kan spørge Anna, om hun har lyst til at spille bold/tegne/lege i næste frikvarter.
/media/3859/dinefoerstevenner-sendkungodebeskeder.png
Case 2

send kun gode beskeder og vær en god kammerat

Case 2: Send kun gode beskeder og vær en god kammerat
 • Skuespillere: 4

 • Læs højt:

  Om aftenen

  Oliver sidder derhjemme og spiller Minecraft. Johan, Valdemar og Max fra klassen er også online hjemmefra. Oliver ser en besked på chatten fra Johan. Johan skriver: "Valdemar er dårlig". Max skriver: "Ha ha". Oliver griner lidt.

  (Pause – skuespillerne opfører handlingen)

  Johan og Max skriver flere dumme beskeder til Valdemar nu. De skriver for eksempel "Gå væk". Valdemar logger af uden at sige farvel.

  (Pause – skuespillerne opfører handlingen)

  Oliver synes ikke, at det er så rart nu. Han lukker for computeren.

  (Pause – skuespillerne opfører handlingen)

  Næste dag

  Næste dag i skolen ser Oliver, at Valdemar sidder for sig selv i frikvarteret. Valdemar ser ked ud af det.

  (Pause – skuespillerne opfører handlingen)

  Oliver løber forbi Valdemar og skynder sig over til Johan for at spille bold. Oliver har dårlig samvittighed over, at han ikke hjalp Valdemar i går i Minecraft.

  (Pause – skuespillerne opfører handlingen)

Spørgsmål til casen

 • Hvad skete der i skuespillet?
 • Hvad handlede skuespillet om?
 • Hvorfor ser Valdemar mon ked ud af det?
 • Hvorfor har Oliver dårlig samvittighed?

Inspiration til handlinger

Hvis eleverne ikke kan komme på nogle ideer til, hvordan Oliver, Johan og Max kunne agere anderledes, kan du hjælpe dem på vej med forslagene:

 • Om aftenen
  • Oliver, Johan og Max kan skrive/ringe til Valdemar efter spillet og spørge, om han er ok.
  • Alle fire drenge kan fortælle forældrene, hvad der er sket. 

 • Dagen efter
  • Oliver, Johan og Max kan gå hen til Valdemar og sige undskyld.
  • De kan sætte sig over til Valdemar i frikvarteret og spørge, om han er ok.
  • De kan spørge Valdemar, om han har lyst til at spille Minecraft igen i aften.
  • Oliver kan sige til Johan og Max, at de skal huske at skrive pænt.
  • De kan fortælle klasselæreren, hvad der er sket.

4) Afrunding

Lav i fællesskab en liste over, hvordan man er en god ved sine klassekammerater på mobil, tablet og computer. Skriv listen op på smartboardet. I kan tage udgangspunkt i reglerne fra videoklippet 'Dine første venner på nettet'.

Kom blandt andet ind på:

 • Hvordan kan man inkludere flere i sit mobilspil?
 • Hvordan kan man være god ved hinanden med mobil, tablet og computer?
 • Hvad skal man gøre, hvis man oplever eller ser noget ubehageligt på mobil, tablet eller computer?

Slut eventuelt af med at gennemføre quizzen fra elevernes forløbsside i fællesskab i klassen.

God fornøjelse!