Digitale sexkrænkelser

Digitale sexkrænkelser

Her kan du få et overblik over alle vores materialer og undervisningsforløb, der handler om digitale sexkrænkelser og ufrivillig deling af billeder og videoer på nettet. Alle materialer er gratis.

Hvordan tager vi Umbrella-sagen op i klassen?

Efter Umbrella-sagen, hvor over 1000 unge blev sigtede for distribution af børneporno, kan der være behov for at følge op i klasserne og tale om digitale krænkelser, delingskultur og digitale værdier. Red Barnet har udarbejdet materialet Vær digital, som skal hjælpe grundskoler til at sætte digitale værdier på dagsordenen. Her kommer fem gode råd til, hvordan I sætter en god ramme for at tage temaerne op i klassen.

Fem gode råd til at arbejde med temaet digitale sexkrænkelser

 1. Forbered elever som er personligt berørte. Tag en individuel snak med elever, som du ved har personlige erfaringer med krænkelser på nettet. Det kan være svært og overvældende at deltage i undervisningen, hvis man har personlige erfaringer – både som krænket eller som en der har delt materiale der har krænket andre. Det er vigtigt at I har gennemgået, hvad der kommer til og ske, og tilpasser forløbet efter behov.

 2. Tydeliggør formålet. Gør det klart for eleverne, hvad formålet med at arbejde med digitale krænkelser er. Hav fokus på, hvilken digital kultur, der fremover skal være i klassen og på skolen.

 3. Skab et trygt rum. Tal om, hvilke aftaler der gælder i klassen, når I tager emnet op. Spørg eleverne, hvilke aftaler der er vigtige for dem, hvis det skal være trygt og inkluderende at deltage i undervisningen. Lad eleverne komme med forslag til aftaler, find sammen ud af, hvordan man skal opføre sig, for at overholde aftalen. Fx kan ”vi skal respektere hinanden” konkretiseres til ”vi skal lytte til hinanden” eller ”vi skal tale pænt til hinanden”.

 4. Tal om emnet på et generelt niveau. Opfordre eleverne til ikke at dele følsomme og personlige oplevelser i klassen. Men gør det samtidigt klart for eleverne, hvor de kan gå hen, hvis de har oplevet at blive krænket på nettet eller hvis de har delt noget, der har krænket andre. Tal om, at det er vigtigt at søge hjælp fra en voksen, hvis de står i den situation.

 5. Vær tydelig omkring lovgivningen. Diskutér forskellige nuancer og perspektiver, men vær tydelig omkring lovgivningen på området.

Materialer om unge og ufrivillig deling

Se kampagnefilmen ’Er du blevet delt?’

Brug filmen i undervisningen og fortæl meget gerne eleverne, at de kan kontakte rådgivningen SletDet, hvis de har fået delt private og grænseoverskridende informationer, billeder eller videoer på internettet.

">

Forslag til reflektionsspørgsmål til dine elever

 • Hvad gør klassekammeraterne? Hvad tror I, at pigen ville ønske, de gjorde?
 • Er der forskel på, om deling af private billeder sker for piger eller drenge? Hvorfor?
 • Hvad kan elever og lærere gøre for at undgå deling af billeder og videoer uden samtykke?
 • Hvordan tror I, pigen i filmen har det? Hvorfor tror I, pigens kæreste har delt billedet?

Når I har haft en god dialog, så præsentér eleverne for lovgivningen på området, som er klar. Ansvaret ligger hos den, der deler.

§ 235 om dokumenterede overgreb mod børn
Det er ulovligt at tage/dele billeder af personer under 18 år, hvor der vises seksuelle handlinger (samleje, oralsex, fokus på kønsorganer m.m.). Undtaget er kærestepar over 15, som må dele imellem sig, men ikke med andre.

§ 264 d – ’paparazzi-paragraffen’
Man må ikke dele krænkende billeder af andre uden at have fået lov af dem. Det kan være alle slags billeder, der udstiller en person – paragraffen kaldes også paparazzi-paragraffen, fordi den bruges af kendte, der bliver fotograferet uden deres tilladelse. Fortæl eleverne, at de i Red Barnets anonyme rådgivning SletDet kan få hjælp, hvis de har fået delt private, grænseoverskridende eller krænkende informationer, billeder eller videoer, for eksempel nøgenbilleder. Eller hvis de oplever noget andet ubehageligt online.

Nøgen på nettet - gratis mini-guide til unge

Hvad gør man, hvis intime billeder er blevet delt ufrivilligt? Hvornår er det ulovligt? Og hvad kan man gøre, for at begrænse delingen? Det kan unge finde svar på i den lille folder 'Nøgen på nettet'. Som underviser eller skoleleder kan du gratis få tilsendt en pakke med 200 foldere til din skole.

Når børn og unge deler intime billeder – hæfte til fagfolk

Red Barnet har udgivet hæftet 'Når børn og unge deler intime billeder på nettet'. Hæftet er henvendt til fagfolk, som kan have udbytte af et mere nuanceret blik på det digitale teenageværelse.

Sårbar og søgende - hæfte til fagfolk

Hæftet henvender sig til fagfolk, der arbejder med anbragte børn, som er en særligt udsat gruppe på nettet. I hæftet finder du blandt andet dialogøvelser om sex og grænser på nettet, information om grooming samt indføring i relevante paragraffer i Straffeloven. 

Hæftet er blevet til i et samarbejde mellem Red Barnet, Plejefamiliernes Landsforening og LOS – Det Private Sociale Tilbud.

Fem gode råd om deling af seksuelt materiale af personer under 18 år

Herunder ser du politiets fem gode råd om deling af sexvideoer og nøgenbilleder af personer under 18 år. Se en mere uddybende version af de fem gode råd fra politiet og info om lovgivning. 

1. Send eller del aldrig et billede eller en video af andre uden samtykke!

2. Slet det!
- hvis du modtager krænkende eller seksuelt billede eller video, som du ikke har fået lov til at få af personen på beille eller video

3. Stop spredningen!
- hvis du er kommet til at dele krænkende billede eller video, skal du kontakte modtagere og sige at de skal slette vieo eller billede med det samme 

4. Sig fra!
- og forklar at det er strafbart, hvis du kender nogen, der deler seksuelle eller krænkende billeder

5. Søg rådgivning!
- tal med en voksen du stoler på eller kontakt Red Barnets SletDet-rådgivning, hvis der er blevet delt krænkende billeder eller videoer af dig eller hvis du selv har er kommet til at dele.

Klik her og se mere uddybende version af de fem gode råd fra Politiet og info om lovgivning.

Undervisningsforløb

Forførelse på nettet 

Undervisningsforløbet handler om farlige møder på nettet. Med klassediskussioner og filmklip får dine udskolingselever viden om faresignaler for digitale seksuelle overgreb, og gennem cases bliver de rustet til at sige fra, hvis deres grænser bliver overtrådt. Gå til undervisningsforløb

Flirt på nettet

I undervisningsforløbet arbejder eleverne med kærlighed, grænser og privatliv på internettet. Eleverne skal forstå, hvad der sker i krop og hjerne, når man er forelsket – og når man bliver forladt, og så skal de lære at respektere egne og andres grænser for, hvad man kan dele og ikke bør dele online, når man er i sine følelsers vold. Gå til undervisningsforløb

Er du ok på nettet - hvad deler du?

Materialet øger elevernes viden om billeddeling og om, hvornår det er i orden at dele billeder online. Herudover får eleverne kendskab til loven. Gå til undervisningsforløb

deSHAME

Undervisningsmateriale til udskolingen med fokus på digitale sexkrænkelser blandt unge. Materialet er et redskab som skal skabe refleksion og give eleverne viden om digitale sexkrænkelser og arbejde med positive fællesskaber på de digitale platforme samt styrke unges evne til at genkende krænkende adfærd og sige fra på egne og andres vegne. Materialet til udskolingen består af fire moduler. Gå til undervisningsforløb

Mere om deSHAME

I tæt samarbejde med unge, professionelle, forskellige organisationer og myndigheder er projektets formål, at:

 • Forbedre forståelsen for digitale sexkrænkelser blandt unge.

 • Udvikle, implementere og evaluere effektive strategier med henblik på at få flere unge til at fortælle om det og søge hjælp.

 • Udvikle en række undervisnings -, uddannelses - og oplysningsmaterialer samt praktiske redskaber for at kunne forebygge og respondere på tværs af institutioner i samfundet.

 • Fremme gensidig læring og vidensdeling med andre europæiske lande og internationale partnere for at sikre unges digitale rettigheder globalt.

SletDet - rådgivning

SletDet kan hjælpe børn og unge, der har delt eller fået delt private, grænseoverskridende eller krænkende informationer, billeder eller video, for eksempel nøgenbilleder. Eller hvis de har haft en anden ubehagelig oplevelse online.

Man kan skrive til skrive til SletDet eller ringe til SletDet for at få hjælp. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Vi kan guide dig til at begrænse skaden mest muligt og til at komme igennem situationen på den bedste måde – og vi synes ikke, at det er flovt eller pinligt. 

slettevejledninger fra SletDet kan man finde konkret hjælp til at slette og anmelde krænkende informationer, billeder og videoer på sociale medier.

Viden om digitale sexkrænkelser