Vil du modtage info om deSHAME II?

Glæd dig til foråret 2021, hvor deSHAME ll udkommer.  

deSHAME ll er et nyt undervisningsmateriale om digitale krænkelser og henvender sig til elever på mellemtrinnet (9-12 år) og deres lærere.  

Fokus i undervisningsmaterialet er:  

  • at give børn og unge et indblik i, hvad digitale krænkelser er 
  • at tydeliggøre over for børn, unge, forældre og fagfolk, at digitale krænkelser ikke er okay, og at det skal stoppes.  
  • at give børn og unge klarhed om, hvor de kan søge viden og hjælp til at håndtere digitale krænkelser  

Undervisningsmaterialet er bygget op omkring cases, scenarier, leg og dialog. Undervisningsvejledningen vil give lærere en god og overskuelig indføring i digitale krænkelser, relevant lovgivning samt give konkrete handleanvisninger  

Vi håber, at du har lyst til at bruge undervisningsmaterialet – og tage kampen op mod digitale krænkelser! 

Skriv dig på listen herunder, så sender vi dig en mail, når materialet til dig, når det er klar. Det er gratis.