Fælles klasseregler

- god stil på net og mobil

Foto: Red Barnet/Ulrik Jantzen

For at skabe et godt miljø omkring børn og unges sociale liv på nettet, er det en god idé at lave fælles regler. Brug denne konkrete vejledning til at udvikle regler for god stil i dine klasser.

Arbejdet med klassens regler er en tre-ledet proces, bestående af dialog, regeludvikling og formidling.

Dialog

Det centrale er elevernes holdnings- og erkendelsesudvikling i processen. Derfor er det vigtigt, at reglerne tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser af, hvad god stil på mobil og internet er.

Gode råd og regler

Med hjælp fra læreren, skal eleverne selv finde eksempler på negative oplevelser og udvikle ideer til forebyggende adfærd. Optimalt bør reglerne laves som del af et længere undervisningsforløb om digitale medier og etik.

Formidling

Klassens regler kan derefter laves til en plakat, hænges op i klassen og formidles til forældre. Et oplagt tema i forbindelse med opfølgende aktiviteter er en diskussion blandt eleverne om forældrenes rolle.

Opfølgning

Klassens regler bør drøftes og tages op til revision mindst en gang om året.

Dialog

Som indgang til temaet kan du vise klassen en af videoerne fra undervisningsforløbene og diskutere, hvordan de digitale medier forandrer måden, vi kommunikerer på. Du kan også bruge cases her fra siden til at starte diskussionen. 

Herefter opdeles klassen i grupper. I første runde (dialogrunden) fortæller de hinanden om positive og negative oplevelser med kommunikation på mobil og internet og noterer stikord. 

Forslag til gruppespørgsmål 1. runde.

Fortæl kort om:

 • En god oplevelse med kommunikation online
 • En dårlig oplevelse med kommunikation online

De mest centrale historier fra grupperne tages op i klassen. Med læreren som guide identificeres forskellige former for positive og negative ting ved at være online.

Gode råd og regler

På baggrund af de forskellige oplevelser, klassen har identificeret, går eleverne tilbage i grupper og drøfter ideer til forebyggende adfærd og god stil. Grupperne formulerer råd og regler til hvert eksempel. 

Forslag til gruppespørgsmål 2. runde. 

Hvad mener I, at børn og unge kan gøre: 

 • Hvad kan man gøre for at klassen bruger onlinekommunikation på en god måde? 
 • Hvad kan man gøre for at undgå konflikter og mobning? 
 • Formuler de 5 vigtigste råd til andre børn og unge 

Gruppernes råd og regler fremlægges i klassen. Sammen med læreren udvælger klassen de 5-8 vigtigste råd, som derefter udgør klassens gyldne regler for internet og mobiltrafikken.  

Eksempler på elevers gode råd og regler 

Konflikter og mobning 

 • Svar aldrig på grove eller sårende beskeder 
 • Undgå at hævne dig, du starter bare en ond cirkel 
 • Lad være med at 'like' nedgørende opslag 

Privatliv og billeder  

 • Man skal spørge og få samtykke, før man deler andres billeder 
 • Omtanke med billeder – ikke lægge ind med for lidt tøj 
 • Tænk over, at billeder på nettet kan misbruges 
 • Tænk over hvem du ansøger/accepterer på sociale medier  
 • Giv aldrig dine venners mobilnumre videre 

Generelt 

 • Tænk over, hvornår det er OK at bruge mobilen (i klassen? i bussen?) 
 • Brug ordentligt sprog (tal i samme tone, som du gerne vil have svar) 
 • Koder: Husk at skifte jævnligt. 
 • Virus via spil: Lad være med at sige ja til alt! 
 • Tænk før du giver personlige oplysninger om dig selv på nettet 
 • Tænk over, at der er nogen, der ikke er dét, de giver sig ud for at være på nettet 

Forældre 

 • Unge vil gerne have, at forældre er med i deres netliv, men ikke for meget! 

Formidling

De fælles klasseregler laves til en plakat med klassens særlige layout og formidles til alle relevante parter, herunder:

 • Plakat til klassen
 • Kopi til forældre, sammen med elevernes kommentarer til forældres rolle
 • Kopi til kontaktforældre med henblik på, at emnet drøftes på næste forældremøde
 • Kopi til relevant skolepersonale: SSP, AKT, skolebestyrelse, skoleblad med videre

Opfølgning

Revidering af reglerne 

Klassens regler bør drøftes og revideres en gang om året.

Hvordan kan vi bruge de voksne, når der er digital mobning?

Som opfølgende aktivitet kan klassen for eksempel drøfte forældre- og læreres rolle i forhold til mobning online. 
Kommentarerne sendes med hjem og/eller tages op på forældremøde.