3. Hvad deler du?

- om billeddeling

Introduktion

Mål: Børnene øger deres viden om billeddeling og om, hvornår det er i orden at dele billeder online. Børnene får kendskab til loven.

Uden selv at tænke så meget over det bruger mange børn og unge billeder til at bekræfte deres relationer med hinanden. Billeder og videoer er nemlig meget stærke kommunikationsredskaber.

Billeder og video er i dag i et grænseland mellem det private og det offentlige. De fleste mennesker mener, at de har ret til kontrol med billeder af dem selv, men samtidig deler de fleste gerne billeder på fx Facebook, Snapchat og Instagram.

Aktivitet 3

Når børn deler et billede eller en video, tænker de ikke altid på, hvor mange mennesker der kommer til at se det, eller at der kan være mange forskellige reaktioner på det. Reaktioner og kommentarer kan komme som en overraskelse.

Grænser og privatliv er nøgleord, når det handler om at dele sine egne og andres billeder.

Grænser

Der er stor forskel på, hvordan mennesker oplever billeddeling: Et billede kan være grænseoverskridende for én og helt OK for en anden. Det er vigtigt at tale om, at vi har forskellige grænser, og at man derfor ikke kan tage udgangspunkt i sig selv, når man deler andres billeder eller kommenterer andres ting.

Privatliv

Mennesker har ret til privatliv. Børns ret til privatliv er endda beskrevet i Børnekonventionen. Derfor har vi også love, der beskytter vores privatliv. Fordi billeder har så mange informationer og deles så hurtigt, skal man være ekstra opmærksom på ikke at overtræde regler om privatliv, når man deler. Og selvom lovgivningen egentlig er klar nok, så er den blevet overhalet af virkeligheden, fordi den er lavet før internettet.

Forberedelse

Print ark tilhørende aktiviteten ud – gerne i farver. Alle børnene skal have en udgave af hver af de tre ark.

Du finder arkene til download i boksen øverst på denne side. 

Aktivitet

  1. Intro
   Sid omkring et bord, og start med at tale om, hvor og hvordan billeder og film kan deles online. De kan for eksempel deles via MMS, Snapchat, Facebook, Musical.ly og YouTube.
   • Spørg, om børnene selv deler billeder af andre.
   • Spørg, hvordan børnene ved, om de må dele et billede eller ej.
   • Spørg, om de beder om lov, før de deler.
   • Spørg, om det kan være pinligt at spørge om lov.

  2. Loven
   Fortæl, at I skal lave en øvelse om billeder for at undersøge, hvornår det er OK at dele billeder af andre. Men først skal de lære om loven. Del A4-ark om loven ud, og gennemgå lovgivningen. Fortæl børnene om lovens paragraffer og om, at mange glemmer at følge loven på nettet.

   Vi har forskellige love, men straffeloven er den mest kendte. Straffeloven bruges for at fastsætte straffe for at begå noget ulovligt. Straffeloven har paragraffer om forskellige forbrydelser. Billeddeling kan ske i forskellige sammenhænge, så man skal kende flere paragraffer.

  3. Undersøgelse
   Hvornår er det OK at dele billeder af andre? Fortæl, at I skal lave en undersøgelse om, hvad børnene selv plejer at dele. Bed børnene om at gå ud til hver deres bord og lave øvelsen individuelt. De skal nu parre de forskellige billeder på fotoarket med forskellige svar på spørgsmålet:

   Sender du dette billede videre (hvis nogen beder dig om det)?
   • Nej, jeg ville ikke gøre det.
   • Ja, jeg ville gøre det.
   • Ved ikke.

   Børnene lægger de valgte billeder med bagsiden opad oven på svarkortene. Når alle er klar, vender børnene deres billeder. Giv dem derefter tid til at kigge på hinandens valg og tale om deres valg.

   Tal om hvert enkelt billede (brug refleksionerne herunder til billederne)
   • Er vores grænser forskellige?
   • Følger vi alle sammen loven eller slet ikke?
   • Hvad kan man gøre for at sikre, at man ikke får problemer?

Du har taget et billede i byen. Vil du sende billedet til en ven?

Refleksion

Hvis det er taget langt fra, kan man ikke se personernes ansigter. Måske slet ikke genkende dem? Der er mange billeder som dette i aviser og fjernsyn.

Kødbyen i solskin

Du har taget et billede af en i din familie, der har vundet en sportsmedalje. Vil du sende det til en ven?

Reflektion

Du tænker måske, at hun vil være stolt og glad for, at du deler, men du ved ikke, om hun faktisk synes, det vil være pinligt. Spørg, før du deler.

Pige med medalje om halsen.

Du har set en ulykke på vejen og tog et billede af det. Vil du sende det til en ven?

Refleksion

Det sker faktisk, at folk tager billeder af ulykker, men det er ikke i orden, fordi personen er i en smertefuld situation – og ikke kan sige til eller fra. Det er forståeligt, at man har behov for at fortælle nogen om det, hvis man har oplevet noget chokerende. Men hvordan ville du have det, hvis nogen delte billeder af dig, lige efter at du var faldet og havde slået dig?

Dreng er væltet på sin cykel.

En pige fra din skole har sendt billedet til dig, fordi hun er forelsket i dig. Vil du sende det til en ven?

Refleksion

Det vil være hårdt for pigen, hvis alle ser billedet. Hun har sikkert kun sendt det til én person (kæreste?) og har ikke troet, at det vil blive set af andre. Læs mere om private billeder på SletDet.

Billeder, som viser noget seksuelt, kan i værste fald blive brugt til at afpresse dig for penge eller flere billeder, hvor du har lidt eller intet tøj på.

Pige tager billede med sin mobiltelefon af sig selv uden trøje på.

Vil du dele et billede af dine venner?

Refleksion

Det kan være, at vennerne ikke vil have det, også selvom du synes, at det er et pænt billede. Er du selv ligeglad med, at andre deler billeder af dig?

To smilende drenge sidder på fortov.

Du har lavet en video, hvor du danser – for eksempel på Musical.ly. Vil du dele den med en ven?

Refleksion

Alle kan se den, fordi den kommer op på alle dine venners telefoner. Hvordan har du det med, at alle på din skole og alle mulige fremmede mennesker kan se den?

Dreng med fidgetspinner til Er du ok på nettet

Vil du dele et billede af din veninde i bikini, mens hun ligger på stranden?

Refleksion

Vi har forskellige grænser. Nogle synes, det er OK – andre synes, det er pinligt, hvis alle kan se deres krop. Derfor er det så vigtigt at spørge først.

To piger soler på tæppe.

Slut af med at skrive gode råd fra SikkerChat på tavlen

 • Spørg altid, før du deler billeder af andre.

 • Del kun billeder og film af dig selv, som alle må se – også din mormor.

 • Hvis billedet sender signaler, der kan misforstås som aggressive eller seksuelle, så tænk en ekstra gang, før du deler.

 • Hvis du har problemer med billeddeling, så kontakt rådgivningen redbarnet.dk/sletdet.

Læs mere om billeddeling i SikkerChats leksikon.

GÅ VIDERE TIL...