7. Din tid på sociale medier

- om medietid i hverdagen

Introduktion

Mål: Børnene får øget bevidsthed om eget tids- og medieforbrug og familiens tilgang til det. Børnene får konkrete redskaber til at styre tidsforbruget online, hvis de oplever det som problematisk.

Det er en erfaring fra arbejdet med unge teenagere, at mange har stort udbytte af digitale medier:

 • Mange bruger nettet til at være i kontakt med deres kammerater fra skolen – som ofte ligger langt væk fra deres hjem.

 • Mange oplever, at medierne giver dem adgang til fællesskaber, som de ellers ville være foruden.

 • Mange synes, at medier er en god måde at holde pause på – også de voksne.
Aktivitet 7
 • Om tidsforbrug på nettet

 • 1-2 lektioner a 45 minutter, afhængigt af om man vil lave handlekort med børnene

 • Download og print:
  - Små mærkater. Download.
  - Handlekort om tidsforbrug. Download

 • I skal også bruge: 
  - Elefantsnot

Men samtidig er der brug for balance. Medieforbruget er steget, siden vi fik mobile platforme. Børn på 12-15 år bruger mange timer hver dag på TV, mobil og computer. Forskere er uenige om, hvordan det påvirker børn, men de fleste er enige om, at mange timer foran en skærm hver dag skal afbalanceres med fysisk bevægelse.

Mange børn og unge har svært ved at mærke tiden, så lynhurtigt er der gået halvanden time foran skærmen uden pause.

Det er ikke sikkert, at denne aktivitet giver mening i alle grupper af børn. Den egner sig bedst til den gruppe, hvor det er tydeligt, at medieforbruget fylder meget.

Aktivitet

 1. Sig, at I sammen skal lave en undersøgelse om, hvad sociale medier betyder for deltagerne. Markér følgende tidspunkter ved at hænge sedler på væggen eller skrive dem på tavlen:
  • Ved morgenmaden
  • På vej til skole
  • I frikvarterer
  • Efter skole/i klubben
  • På vej hjem
  • Mens du spiser aftensmad
  • Om aftenen

  Bed nu deltagerne om at markere de tidspunkter, hvor de bruger deres mobil, tablet eller computer. Brug elefantsnot/tape til at sætte mærkaterne fast. Kig sammen på tidspunkterne, og tal om, hvilke tidspunkter der har flest mærker. 

 2. Tal om resultaterne:
  • Hvad fylder mest hos deltagerne på YouTube/spil/Snapchat/Instagram/andet?
  • Hvad er der godt ved dem?
  • Hvad ville de gøre, hvis de ikke havde computer?
  • Hvornår synes børnene, at det er for meget?
  • Hvordan kan de mærke i kroppen, hvis de har siddet lang tid foran computeren?

 3. Tal om, hvorfor mange voksne synes, at børn og unge bruger for meget tid på computer og mobil.
  Mulige grunde:
  • De mener, at hjernen skal have pauser.
  • De mener, at det er vigtigt at bevæge sig.
  • De tænker, at computerspil er tidsfordriv, og at man ikke lærer noget af det.

 4. Nævn disse idéer, som kommer fra andre unge: 
  • Beslut, at du ikke behøver svare på beskeder med det samme – sig det til dine venner. 
  • Sæt et stopur på en time, når du spiller – gør noget andet (gå en tur, lav armbøjninger), når det ringer.
  • Brug ’forstyr ikke’-funktionen på mobilen, så du ikke hele tiden retter opmærksomhed mod mobilen.
  • Hold skærmfri dag, og lav noget andet sammen med din familie.
  • Bed en voksen holde mobilen i et par timer.

 5. Handlekort
  Hvis de har lyst (og dette er en vigtig præmis), så lav med hver enkelt deltager et handlekort for en situation, de gerne vil kunne tackle bedre.

Hvordan laver man handlekort?

 1. Vis gerne børnene dit eget eksempel på et helte-kort som introduktion. Det skal ikke være et eksempel, der er for personligt, men noget, som børnene kan forholde og relatere sig til.

 2. Vælg nu sammen med det enkelte barn en situation, som har været svær, eller hvor de ikke har reageret, som de gerne ville. Snak om følelserne og om forslag til en plan, så barnet kan reagere anderledes, hvis han/hun befinder sig i en lignende situation en anden gang. Brug forslag nedenfor eller lad barnet finde på selv. 

 3. Hvilke følelser mærker jeg? Spørg ind til, hvilke følelser barnet kan huske i forbindelse med denne situation, og skriv dem på kortet.

 4. Snak om forslag til en plan, så barnet kan reagere anderledes, hvis han/hun befinder sig i en lignende situation en anden gang. Brug eventuelt forslagene nedenfor.

Min plan - forslag: 

 • Beslutter mig for, at jeg ikke behøver svare på beskeder med det samme.
 • Sætter et stopur på en time og laver så noget andet.
 • Slår ’forstyr ikke’-funktionen til, når jeg er sammen med min familie eller mine venner.
 • Slår ’vis notifikationer’ fra på mine apps.
 • Tager en dag om ugen uden at spille.
 • Lægger mobilen væk i en-to timer, for eksempel når jeg kommer i klub, kommer hjem eller efter aftensmaden.
 • Laver en aftale med min familie eller mine venner om, at vi ikke har mobilerne fremme, når vi er sammen.

Handlekort om tidsforbrug på sociale medier.

GÅ VIDERE TIL...