Red Barnets ambassadørskoler

Fokus på børns trivsel og rettigheder

Hvad er en ambassadørskole?

Som Red Barnet ambassadørskole sætter I børns trivsel og rettigheder i højsædet. 

En Red Barnet ambassadørskole har mulighed for at skabe en skole, der er baseret på de inkluderende og demokratiske værdier, der er gennemgående for FN’s børnekonvention. Arbejdet omkring rettigheder – i Danmark såvel som i resten af verden - er tæt forbundet med trivselsarbejdet. Kender man sine egne og andres rettigheder, er der et bedre fundament for at trives – og trives eleverne, er der også bedre grobund for læring.  

Arbejdet med børns trivsel, rettigheder og livsvilkår kan indgå som en del af den eksisterende undervisning og passer med værdierne i folkeskoleloven, der bl.a. handler om at give dem en forståelse for menneskers samspil, lyst til at lære og fremme deres alsidige udvikling.  

Som Red Barnet ambassadørskole sender I derfor et stærkt signal til elever, forældre og lokalsamfund om, at skolen har taget aktiv stilling og via trivsels- og rettighedsarbejdet viser, at værdier som ligeværd, rummelighed, respekt og medindflydelse er i centrum. 

Er I ambassadørskole, så benyt gerne denne hensigtserklæring på jeres hjemmeside til kommunikation ud til forældre og lokalsamfund. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad bliver vi en del af

I Red Barnet ønsker vi at skabe et ambassadørskolesamarbejde, som er gratis og fleksibelt. Det skal være noget særligt at være Red Barnet ambassadørskole, og det skal være relevant og skabe værdi for børnene altid. Som ambassadørskole bidrager I til at arbejde for børns trivsel og rettigheder – lokalt, nationalt og globalt. Samtidig ved vi, at I har travlt på skolerne, og at jeres skoler ikke er ens på tværs af landet.

Der er forskellige rammer og forudsætninger for at være ambassadørskole, og det har vi stor respekt for. Vi håber, at I som ambassadørskole vil være med til at fejre og afholde henholdsvis Trivselsdagen i foråret og Børnerettighedsdagen i efteråret. Vi sørger for at lave indhold, der kan tilpasses den enkelte skole.

Hvad tilbyder Red Barnet?

Som ambassadørskole kan I se frem til et nyhedsbrev hvert kvartal med indhold og tilbud særligt tilpasset alle jer, der er en del af dette fællesskab.

Der vil både være materialer og ressourcer til jeres undervisning, tilbud om at deltage i events og pilottest af materialer samt invitationer til webinar og oplæg omkring trivsels- og rettighedsarbejdet.

I vil også få mulighed for at bidrage med indhold, så andre i fællesskabet kan følge med i jeres spændende aktiviteter og hverdag.

Hvem er ambassadørskolerne?

Red Barnets ambassadørskoler repræsenterer et bredt udsnit af skoler fordelt over hele landet – hele vejen fra Hjørring i Nordjylland til Bornholm i øst. Den største skole har 1.100 elever, mens den mindste har 55 elever. Skolerne er både folkeskoler, privatskoler, friskoler, efterskoler, specialskoler – Men overvejende andel (67%)  er folkeskoler. 

Kan vi blive ambassadørskole?

Vi er altid glade for, når skoler gerne vil være Red Barnet ambassadørskole. Tilmeldingen er pt. lukket, men vi forventer at åbne op for nye tilmeldinger inden længe. Vi er i 2021 i gang med at booste samarbejdet, så hold øje med siden – vi opdaterer løbende med information

Mens I venter på, at tilmeldingen åbner,  er I selvfølgelig meget velkomne til at lade jer inspirere af ambassadørskolernes arbejde og for eksempel være med til at fejre Børnerettighedsdagen.

Det siger ambasadørskolerne

Oversigt over ambassadørskoler

I listen herunder kan du se hvilke skoler, der er Red Barnet ambassadørskoler per februar 2022.

Alhikma skolen, København
Amager Fælled Skole, København
Amager Privatskole, Tårnby
Borup Skole, Borup
Brørupskolen, Brørup
Brårup Skole, Skive
Christiansfeld Skole, Christiansfeld
Ellebjerg skole, København
Erritsø Fællesskole, Fredericia
Frederik Barfods Skole, Frederiksberg
Friskolen Østerlars, Gudhjem
Gullestrup Skole, Herning
Han Herred Efterskole, Fjerritslev
Hedegårdenes Skole, Roskilde
Hedegårdsskolen, Brønderslev
Hillerød Lille Skole, Hillerød
Hobrovejens Skole, Randers
Humlebæk Skole, Fredensborg
Husum Skole, Brønshøj
Hvilsom Friskole og Fribørnehave, Hobro
Høng Skole, Høng
Idrætsefterskolen Klintsøgaard, Nykøbing Sjælland
Kerteminde Byskole, Kerteminde
Kildevældsskolen, København
Kirkebakkeskolen, Vejle
Kirstinedalsskolen, Køge

Kongehøjskolen, Aabenraa
Kratbjergskolen afd. Ravnsholt, Lillerød
Krogårdskolen, Greve
Køge Bugt Privatskole, Solrød Strand
Langebjergskolen, Fredensborg
Lundgårdskolen, Herning
Lyshøjskolen Kolding
Lørslev Friskole, Hjørring
Mariendal Friskole, København
Nordals Skolen, Nordborg
Park Allé Privatskole, Brøndby
Ringkøbing Skole, afd. Rindum Ringkøbing
Rosengårdskolen, Odense
Sankt Ansgars skole, København
Sct Hans Skole, Odense
Skjernåskolen, Skjern
Skovlyskolen Holte
Skt. Knuds Skole, Aarhus
Sorø Privatskole, Sorø
Thyborøn Skole, Thyborøn
Tornhøjskolen, Aalborg
Trongårdsskolen, Kongens Lyngby
Vester Hornum Skole, Farsø
Øster Jølby Skole, Erslev
Østerbro Lilleskole, København
Østofte Landsbyordning, Nørreballe

Red Barnet Skole

Som ambassadørskole får I også mulighed for at lave mange andre forskellige aktiviteter i løbet af året i samarbejde med Red Barnet Skole - både i og uden for klasseværelset.

Udover den årlige Trivselsdag og Børnerettighedsdag, som er to vigtige og centrale begivenheder for Red Barnet Skole, vil vi gerne fremhæve et par særlig relevante materialer, som I kan bruge enten i forbindelse med eller forlængelse af disse events. 

  • Materialet DropMob, som er et værktøj udviklet til gøre det både nemt og sjovt at lave skolens og fritidsinstitutionens antimobbestrategi. DropMob egner sig særlig godt til at aktivere og bruge i forbindelse med eller i forlængelse af Trivselsdagen. 
  • Vores underside Globale temaer på skolesitet, hvor vi har samlet undervisningsmateriale med internationale og globale emner. Disse materialer egner sig rigtig godt som optakt til fx Børnerettighedsdagen.  
  • Skal I arbejde med at fremme stærke og trygge fællesskaber i klassen så tag fat i materialet Stærke sammen - materialet er udviklet til dagtilbud, indskoling og mellemtrin. 
  • Med Fri for Mobberi får I redskaber til at skabe trygge børnefællesskaber og forebygge mobning i indskolingen.

Find inspiration og meget andet materiale på Red Barnet Skole.

Skoleevents I kan engagere jer i

Børnebarometeret

Børnebarometeret til skoler er et dialog- og målingsredskab, der kan bringe børn og unges stemmer aktivt i spil.  

Børnebarometeret er en digital løsning, hvor Red Barnet kan oprette målinger med spørgsmål, som eleverne kan svare på. Målingerne er koblet til vores materialer, forløb og events og skal sikre viden og perspektiver direkte fra børn og unge om aktuelle samfundstemaer og trivselsspørgsmål.  

Børnebarometeret er udformet som et interaktivt dialog- og måleredskab, der giver input til og kan bruges direkte i undervisningen, ved at klassen kan se resultatet af deres svar med det samme. 

Red Barnet vil i forbindelse med den årlige Trivselsdag og Børnerettighedsdag oprette relevante målinger, som giver elevernes mulighed for at få deres stemmer hørt. 

Du kan læse mere om Red Barnets Børnebarometer HER

Lokal forankring

Der er gode muligheder for at lave brobygning mellem skole og lokalmiljøet via Red Barnets lokalforeninger og genbrugsbutikker. 

Flere af Red Barnets ambassadørskoler har stor glæde af at samarbejde lokalt gennem Red Barnets lokalforeninger. Red Barnet har mere end 60 lokalforeninger i hele landet, hvor frivillige arrangerer aktiviteter og oplevelser for børn i udsatte positioner og deres familier i lokalområdet. 

Her kan du se om der er en Red Barnet lokalforening tæt på jer. 

Nogle Ambassadørskoler og lokalforeninger samarbejder for eksempel om at fejre Trivselsdagen eller Børnerettighedsdagen. De kan også vælge at afholde Venskabsløbet sammen eller fx lave en tøjindsamling på skolen, der samler ind til Red Barnets lokale genbrugsbutik. 

 

Red Barnets historie

Fra asken af de to verdenskrige udsprang det, der i dag er verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation – Red Barnet. I Danmark opstod Red Barnet i ruinerne efter Anden Verdenskrig, hvor millioner af børn i hele Europa levede på sultegrænsen. 

Se filmen og hør vores generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, fortælle om det vigtige arbejde dengang og i dag. Filmen er produceret i anledning af Red Barnets 75-års jubilæum i 2020.