Red Barnets ambassadørskoler

Foto: Red Barnet/ Liv Møller Kastrup

Hvad er en ambassadørskole?

Red Barnets ambassadørskoler sætter børns rettigheder på skoleskemaet og fejrer FN’s børnerettighedsdag hvert år den 20. november.

En Red Barnet ambassadørskole har mulighed for at skabe en skole, der er baseret på de inkluderende og demokratiske værdier, der er gennemgående i FN’s børnekonvention. Ved at sætte børns rettigheder på skoleskemaet viser skolen, at værdier som ligeværd, rummelighed, respekt og medindflydelse er i centrum.

Arbejdet med børns rettigheder og børns livsvilkår kan sagtens indgå som en del af den allerede eksisterende undervisning og passer med værdierne i folkeskolelovens § 1, stk. 3 og de faglige krav i de forenklede Fælles Mål.

Som Red Barnet ambassadørskole sender skolen et stærkt signal til elever, forældre og det omkringliggende samfund om, at skolen har taget stilling og valgt en helt særlig profil, der sætter barnets rettigheder i centrum.

Ambassadørskolerne forpligter sig til at fejre FN’s Børnerettighedsdag, men derudover engagerer de sig i en lang række forskellige aktiviteter i samarbejde med Red Barnet – herunder landsindsamlingen, Venskabsløbet og undervisningsforløbet Min Skole – Min ven i forbindelse med Skolernes Trivselsdag.

Hvad gør Red Barnet?

Red Barnet tilbyder sparring til ambassadørskolerne samt forskellige gratis undervisningsmaterialer og oplæg. Herudover får ambassadørskolerne tilbud om at deltage i events og udviklingsprojekter, der kan skabe stor mediebevågenhed.

Hvad forpligter ambassadørskolerne sig til?

Det eneste, ambassadørskoler forpligter sig til, er at markere FN’s børnerettighedsdag hvert år. Helt optimalt på dagen, den 20. november, så vi kan fange pressens opmærksomhed og på den måde sprede budskabet om, hvor vigtige børns rettigheder er. Falder dagen i weekenden, kan den fejres i ugen op til.

Alle grundskoler i Danmark kan desuden være med til at fejre Børnerettighedsdagen, også selvom de ikke er ambassadørskole. Læs mere om Børnerettighedsdagen.

Til pressen

Er du journalist og har spørgsmål om ambassadørskolerne, kan du kontakte Red Barnets skolekoordinator Mikkel Gram på telefon 35 36 55 55 eller på mailadressen mig@redbarnet.dk.

Hvem er ambassadørskolerne?

Red Barnet har 76 ambassadørskoler fordelt over hele landet. Ambassadørskolerne består af:

  • 51 folkeskoler
  • 5 privatskoler
  • 10 friskoler
  • 5 efterskoler
  • 1 international skole

Det gør ambassadørskolerne

Red Barnets ambassadørskoler fejrer hvert år FN’s børnerettighedsdag den 20. november. Her kan du se materiale fra aktiviteterne fra de tidligere år, hvor Red Barnet og ambassadørskolerne har fejret dagen.

Andre aktiviteter

Ambassadørskolerne har også mulighed for at lave mange andre forskellige aktiviteter i løbet af året i samarbejde med Red Barnet - både i og uden for klasseværelset. Skolerne deltager for eksempel i undervisningsforløbet Min Skole – Min ven, som Red Barnet har udviklet til skolernes trivselsdag. Med undervisningsmaterialet Fri for Mobberi sætter skolerne fokus på at forebygge og stoppe mobning i indskolingen.

Eleverne har også mulighed for at samle penge ind til børn i katastrofe eller de dårligst stillede børn i Danmark. De kan lave deres egen indsamling eller engagere sig i Red Barnets landsindsamling. Med Venskabsløbet kan eleverne løbe penge ind til Red Barnets arbejde. Venskabsløbet skaber sammenhold blandt eleverne og giver dem viden om andre børns livsvilkår.

Det siger ambassadørskolerne

Som ambassadørskole oplyser man eleverne om, hvad de har ret til, man lærer dem om rettigheder og at de har en stemme i livet, selvom de er små.
- Dorthe Rysgaard, lærer på Maribo Skole

At være ambassadørskole forbinder jeg med en naturlig del af det at have fokus på børn i vanskeligheder og at have fokus på børnetrivsel set fra et børneperspektiv.
- Sidser Andersen, afdelingsleder på Kerteminde Byskole 

Vi har som ambassadørskole fået adgang til nogle lækre, vellavede materialer, der kan bruges i flere sammenhæng og det giver eleverne en større bevidsthed og et større perspektiv om, hvad der sker ude i verden.
- Mette Hauberg, lærer på Trongårdskolen 

Folk udefra kan se, at vi tænker på trivsel, omgangstonen og så videre. Overskuddet til at arbejde med trivsel bliver større og det er mere synligt, at skolen har fokus på det, når man er ambassadørskole.
- Lars Odgaard, lærer på Skt. Knuds Skole

Det siger ambassadørskolerne

Mange af Red Barnets ambassadørskoler har stor glæde af at samarbejde med lokalområdet gennem Red Barnets lokalforeninger. Red Barnet har mere end 60 lokalforeninger i hele landet, hvor frivillige arrangerer oplevelser for udsatte børn og deres familier i lokalområdet.

Ambassadørskoler og lokalforeninger samarbejder for eksempel om at fejre Børnerettighedsdagen. De går sammen om at afholde et event, hvor elever og Red Barnets frivillige sætter fokus på børns rettigheder . De kan også vælge at afholde Venskabsløbet sammen, eller lave en tøjindsamling på skolen, der samler ind til Red Barnets lokale genbrugsbutik.

Se her et eksempel på, hvordan en ambassadørskole og lokalforening i Maribo fejrede Børnerettighedsdagen sammen: 

Maribo Skole og Red Barnets lokalforening gik hånd i hånd

På Lolland kom der en masse ud af et samarbejde imellem Maribo Skole og Red Barnets lokalforening i Maribo på børnerettighedsdagen i 2014. Om dagen holdt lokalforeningens formand tale om børns rettigheder til eleverne i skolegården, der var udsmykket med kunst med Red Barnets logo på. Om aftenen gik børn og voksne med i lokalforeningens fakkeloptog, der blev livetransmitteret på TV2 Øst.

Fakkeloptog i Maribo, Børnerettighedsdag, 20. november 2015

Kan min skole blive ambassadørskole?

Vi er altid glade for, når skoler gerne vil være Red Barnet ambassadørskoler, men lige nu har vi desværre lukket for tilmelding. I særligt udvalgte områder er der dog stadig mulighed for at blive ambassadørskole, og du er altid meget velkommen til at skrive til Mikkel Gram på mail mig@redbarnet.dk for at høre mere.

Selvom vi har lukket for tilmelding, er I selvfølgelig meget velkomne til at lade jer inspirere af ambassadørskolernes arbejde og for eksempel være med til at fejre Børnerettighedsdagen.