28-06-2017

Tag på kursus i mobbefri kultur

28-06-2017: Mobning topper på skolernes mellemtrin, men vi ved, at de mønstre og måder at være sammen på, som skaber grobund for mobning, opstår tidligere, og at effektive antimobberedskaber spiller en afgørende rolle, hvis vi for alvor vil mobning til livs.

Vi ved også, at mobning er tillærte handlinger, der opstår i fællesskaber, og som derfor også kun kan forebygges eller aflæres i fællesskaber – og jo tidligere des bedre.

Fri for Mobberi er Danmarks første, større samlede indsats mod mobning på dagtilbuds- og indskolingsniveau. Programmet har de yngste børns sociale relationer og forebyggelse af mobning som omdrejningspunkt – ved at udstyre børnene med basale sociale spilleregler, der lærer dem at begå sig sammen med andre, styrker Fri for Mobberi det gode børnefællesskab og børnenes forståelse af deres egen rolle i det.

Gennem materialerne – og de mange tilknyttede samtaler og aktiviteter – lærer børn og fagfolk at håndtere drillerier og mobning i hverdagen, ligesom også forældrene inddrages, fordi de er centrale medspillere i børns trivsel.

Arbejdet med Fri for Mobberi kræver, at mindst én person – og gerne flere – deltager i et har været på kursus. Kurset formidler bl.a. den nyeste viden om mobning og præsenterer Fri for Mobberis værktøjer og arbejdet med de tre målgrupper: børn, fagfolk og forældre. Målet er, at deltagerne efter kurset skal fungere som inspirator og videreformidle Fri for Mobberi til kolleger i egen organisation.

Læs mere om instruktørkurset, pris, kursusdatoer og tilmelding.

Fri for Mobberi tilbyder derudover en række andre specialiserede kurser. Se Fri for Mobberis andre kurser

Læs mere om Fri for Mobberi.

Andre materialer om trivsel og mobning