Trivselsdagen 2023

Sådan gik det

16-03-2023

Sådan gik Trivselsdagen 2023

Trivselsdagen er en af de helt centrale dage for Red Barnet. Her inviterer vi landets grundskoler til at sætte ekstra fokus på trivselsarbejdet, så det forhåbentlig også bliver en del af resten af skoleåret. Til Trivselsdagen 2023 var 205 skoler fra hele landet tilmeldt dagen, der havde det inkluderende fællesskab som hovedfokus.

Skolerne modtog i ugerne op til dagen forskellige materialer, som de kunne bruge til at sætte fokus på deres trivselsarbejde lokalt. Materialerne kan bruges hele året rundt og ligger frit tilgængeligt.

Red Barnet besøgte Park Allé Privatskole i Brøndby, som er en af vores 52 ambassadørskoler, på deres Trivselsdag.

Trivselsdag 2023, elever fra Park Alle Privatskole

Den store trivselsudfordring i Danmark
Der er lavet mange undersøgelser de seneste år, som viser, at der er store udfordringer med trivslen blandt skoleelever i Danmark. En af de seneste er VIVEs store undersøgelse 'Børn og unge i Danmark – velfærd og trivsel 2022'. Her kan man bl.a. læse, at særligt de yngre piger føler sig ensomme, har lav livstilfredshed og et dårligt selvvurderet helbred.

"Mange børn og unges udbredte mistrivsel er en af vores tid vigtigste samfundsudfordringer. Og vi ved, at der sidder elever i hver skoleklasse, der mistrives, og som har svært ved at blive en del af fællesskabet. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi rundt omkring i landet skruer op for trivselsarbejdet." 
(Naja Kinch Sohn, ekspert i børns trivsel, Red Barnet)

Mange børn og unges udbredte mistrivsel er en af vores tid vigtigste samfundsudfordringer. Og vi ved, at der sidder elever i hver skoleklasse, der mistrives, og som har svært ved at blive en del af fællesskabet. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi rundt omkring i landet skruer op for trivselsarbejdet. 

Op til Trivselsdagen 2023 lavede Red Barnet en stikprøve på, hvordan lærerne i de danske grundskoler oplevede trivslen blandt de børn og unge, som de har med at gøre til dagligt.

Af den fremgik det blandt andet, at hele 91 pct. af dem, som deltog i stikprøven, som ikke er en repræsentativ undersøgelse, mindst fik én henvendelse om måneden omkring en elev, som mistrives.

Charlotte Emde, der er lærer på Park Allé Privatskole, fortalte på Trivselsdagen, hvordan hun så problemerne med manglende trivsel blandt børn og unge i sin hverdag.

"Det er vigtigt for os her på skolen at markere Trivselsdagen, fordi vi synes, det er afgørende for læring."
(Charlotte Emde, lærer, Park Allé Privatskole)


Se video med Charlotte herunder.

">

Børnebarometer

På Trivselsdagen havde Red Barnet også udviklet en måling i vores dialogværktøj, Børnebarometeret, til mellemtrin og udskoling,

Børnebarometeret er en god måde at starte en dialog om trivsel på i klassen, og det benyttede over 1.800 elever sig af til Trivselsdagen. Se, hvordan målingen endte på landsplan her.

"God trivsel er, når man er venlig mod hinanden, man føler sig tryg og kan dele hemmeligheder og ikke være bange for at være sig selv."
(Røskva, 7. klasse)

Se resultaterne fra hele landet for målingen, vi lavede på Trivselsdagen 2023.

Vær med, når vi fejrer Børnerettighedsdagen!

Skulle I have lyst til at deltage i endnu en markering om trivsel og børns rettigheder med Red Barnet, så kan I tilmelde jer Børnerettighedsdagen i november allerede nu.

Tilmeld jer lige her!