Sådan gør du:

Klassens fællesskab i fokus

Modelfoto: Louise Dyring Mbae / Red Barnet
31-07-2018

Sådan får du klassens fællesskab i fokus

Elevernes sommerferie er snart slut, og du er formenligt i gang med at tilrettelægge din undervisning og aktiviteter for det nye skoleår. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan I kan få en god start for fællesskabet. Som mennesker er vi helt afhængige af at være en del af fællesskaber. Og følelsen af at høre til i klassens fællesskab - eller blot ét fællesskab i klassen - er helt afgørende for elevernes læring og for deres trivsel.

Der kan ske meget i de seks uger, eleverne er på sommerferie: Nye elever kommer ind i klassen, nye interesser og nye relationer. Overgange og ændringer kan skabe utryghed og et ekstra behov for at finde sin plads i fællesskabet. Særligt for mellemtrin og udskoling, hvor puberteten ligger som en drilsk medspiller, der på et øjeblik kan ændre spillet. Derfor er det vigtigt at få skabt nogle trygge rammer for eleverne, så de er klar til at modtage undervisning og trives.

Trygge rammer i hverdagen

Her er lidt inspiration til, hvordan du kan understøtte de positive fællesskaber i det nye skoleår.

  • Faste siddepladser: Vær strategisk i forhold til, hvor eleverne er placeret i klassen. Både med øje for det der optimerer deres læring, og for det der styrker elevernes relationer. Og meld tydeligt ud, hvor eleverne skal sidde, så der ikke opstår tvivlssituationer, der skaber utryghed. I løbet af skoleåret kan du give nye pladser.

  • Makkerskaber: Sammensæt eleverne i faste makkerskaber, som de samarbejder med i undervisningen. Det kan passende være den de sidder ved siden af.

  • Styrede frikvarterer: Aftal med klassen, at et par frikvarterer om ugen er reserveret til fællesaktiviteter for hele klassen. Find sammen med eleverne frem til en række aktiviteter, som alle kan være med i. Samtidigt er det vigtigt, at klassen også har frikvarterer, hvor de kan være sammen med deres venner. Men de styrede frikvarterer vil styrke klassens fællesskab og hjælpe de elever, der ikke har (så mange) venner.
  •  Fællesskabsøvelser: Tilrettelæg skoledagene sådan, at I bryder undervisningen med lege eller øvelser, der sætter fokus på fællesskabet. I de ældre klasser vil små teambuildingøvelser give mulighed for bevægelse i undervisningen, træning i samarbejde og give hjernen en saltvandsindsprøjtning i en hverdag med fokus på faglighed.

  • Klasseaftaler: Start skoleåret ud med at lave fælles retningslinier for klassens miljø - både i det fysiske og det digitale rum. Du kan hente inspiration i materialet Min skole, Min ven.

  • Plads til fejl: Skab rum for, at alle kan fejle, og at det er med til, at vi kan lære mere. Alt for mange elever er bange for at blive gjort til grin, kan man læse ud af den nationale trivselsmåling. Som lærer har du en fantastisk mulighed for at skabe en klassekultur, hvor der er plads til at være nysgerrig og eksperimenterende.

Fælleskab i undervisningen

Forsker Helle Rabøl Hansen har introduceret begrebet fællesskabende didaktik, der handler om, at have øje for og styrke elevernes indbyrdes relationer som en del af din undervisning. Det kan være ift. sammensætninger af grupper til at arbejde i, men også hvordan du opbygger selve undervisningen. Er undervisningen fx tilrettelagt på en sådan måde, at eleverne kan gøre brug af forskellige kompetencer, så de kan supplere hinanden? I de ældre klasser kan det også handle om at skabe en positiv feedback-kultur eller samarbejdskultur.

Mange lærere gør allerede flere af disse ting. Men drøft i jeres team, hvordan I på tværs af alle fag kan arbejde strategisk med fællesskabet i al undervisningen, så I får fælles fodslag.

Del dine erfaringer med Red Barnet

Vi ved, at der er mange af jer derude, der arbejder rigtigt godt med fællesskabende didaktikker og fællesskabende aktiviteter. Hvis du har lyst til at dele dine erfaringer med os, må du meget gerne kontakte (Naja Kinch Sohn) på nks@redbarnet.dk. Skriv 'Fællesskaber' i emnefeltet.