Nyt gratis materiale

- til marts 2019

Modelfoto: Ulrik Jantzen
13-12-2018

Nyt gratis materiale til marts 2019

ALLE SAMMEN er en helhedsorienteret indsats til at skabe og underbygge trivsel og stærke fællesskaber på skolen – via konkrete redskaber til refleksion og hverdagshandlinger. Redskabskassen indeholder øvelser til alle på skolen lige fra børn (alle trin), lærere, pædagoger, forældre samt skolens ledelse og bestyrelse.

ALLE SAMMEN har fokus på at bygge stærke og trygge fællesskaber, der giver alle børn bedre muligheder for at klare sig godt i hverdagen og når udfordringer opstår. Materialet er modulopbygget, så du kan vælge lige de moduler, der passer til din hverdag på skolen. Med materialet kan I skabe et fælles sprog og en kultur på skolen, der fremmer børns trivsel og resiliens og styrker fællesskaberne. Materialet er informeret af resiliens-forskningen, med et fokus på sociale processer, der hjælper os til at klare det godt, også når vi møder modgang. Det handler ikke om individuel robusthed, men om fællesskabende styrke.

Du får konkrete redskaber på flere niveauer:

  • Skolens ledelse

  • Lærer/pædagog gruppen

  • Børnene på skolen

  • Skole-hjem samarbejdet

  • Skolens samarbejde med lokalsamfundet

Har du spørgsmål til materialet så skriv til skoletjenesten@redbarnet.dk

Alle sammen - annonce