12-10-2017

Ny video om skærpet underretningspligt skal hjælpe undervisere

12-10-2017: Hvornår er mistanken om vold i hjemmet nok til, at man skal underrette? Undervisere og andre fagpersoner omkring børn og unge har skærpet underretningspligt ved mistanke om vold i hjemmet. Men mange føler, det er svært at vide, hvornår mistanken er tilstrækkelig til en underretning.

For hvordan griber man egentlig den skærpede underretningspligt an?

Video: Stop volden mod børn (9:18 min.) 

Red Barnet har netop udgivet en video, som vejleder undervisere og fagpersoner om underretninger og den skærpede underretningspligt.

Du kan se filmen her:

">

Skærpet underretningspligt for lærere og andre fagpersoner omkring børn og unge

Den skærpede underretningspligt gælder for alle, der dagligt arbejder med børn og unge.

Men hvad betyder det, at underretningspligten er skærpet?

En skærpet underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere ved en formodning om, at et barn har behov for særlig støtte. Den skærpede underretningspligt betyder altså, at du allerede skal lave en underretning, når du har mistanke om, at en elev bliver udsat for vold eller overgreb i hjemmet.

Den skærpede underretningspligt er personlig 

Den skærpede underretningspligt er også personlig. Det betyder, at det ikke alene er arbejdspladsens ansvar, at underretningen bliver indsendt.

Den personlige pligt betyder altså, at du har et personligt ansvar for, at underretningen faktisk når frem til de sociale myndigheder.

Den personlige pligt betyder med andre ord:

  • At du skal sikre dig, at din leder indsender underretningen.
  • At du skal gå videre med din underretning – også hvis dine kollegaer eller skolelederen er uenig i underretningen.

Bør jeg lave en underretning?

Det kan føles svært at skulle gribe ind i familiers liv ved at lave en underretning. Nogle undervisere og fagpersoner omkring børn og unge kan være særligt i tvivl, hvis de netop er i gang med at opbygge et bedre samarbejde med familien.

Men husk på, at børn har brug for, at voksne griber ind. Vi skal turde gribe ind, tale om volden – og gøre noget ved det.