Trivselsdagen 2018

Foto: Louise Dyring Mbae
02-03-2018

Sådan gik Skolernes Trivselsdag 2018

Red Barnets ambassadørskole Glostrup Skole var en af de 700 danske skoler, der afholdt Skolernes Trivselsdag i fredags. Det blev en god og lærerig dag, da skolens elever arbejdede med Red Barnets materiale Min skole - Min ven.

Eleverne i 4. A havde mange gode råd med på vejen til Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen og vores generalsekretær Jonas Keiding Lindholm, der i anledningen af Trivselsdagen besøgte Glostrup Skole.

Man skal huske, at alle andre er lige så vigtige som en selv.
Vi er alle vigtige, og vi skal stole på hinanden.
…og så skal man huske, at man ikke må dele billeder på nettet af nogen, der ikke har så meget tøj på.

Da 4. A havde fremlagt deres Trivselstræ, gik turen videre til gymnastiksalen, hvor skolens udskolingsklasser var mødt op for at fortælle om deres arbejde med trivsel. Alle var enige om, at det især var vigtigt at lære, hvordan man taler ordentligt til hinanden på de sociale medier. 'Man skal tænke, før man taler – også på nettet', lød et af rådene fra 8. A.

Både Jonas og Mette takkede elever og skoleleder Yasar Cakmak for det store engagement i arbejdet med trivsel. Mette Frederiksen kommenter sit besøg på Glostrup Skole:

Hvis man ikke trives, når man går i skole, er det også svært at lære. Derfor er det, I laver her, sindssygt vigtigt.

Jonas Keiding Lindholm minder eleverne om, at trivsel er vigtig hele tiden - lige meget hvor man er: 

Det er godt arbejde, og vi har talt grundigt om trivsel her i dag. Det er rigtig vigtigt, at trivsel bliver noget, I tænker på, hele skoleåret, og også når I er derhjemme på sociale medier eller ude på fodboldbanen.

Mette Frederiksen og Jonas keding Lindholm besøger 4. A på Glostrup Skole

Mette Frederiksen og Jonas Keiding Lindholm besøger 4. A på Glostrup Skole (foto: Louise Dyring Mbae)

Digital mobning fylder mere
Siden 2009 har det været lovpligtigt for alle folkeskoler at have en antimobbestrategi – altså en handleplan for, hvordan skolen vil forebygge og håndtere mobning. I 2017 blev det også et lovkrav, at strategien skal omhandle digital mobning.

Flere cases og øvelser i Min skole - Min ven handler i år netop om at klæde børnene bedre på til at begå sig i den digitale verden, og samtidig er der flere aktiviteter til at få de yngste elever godt fra start, så hverdagskonflikter ikke vokser sig store.

Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, glæder sig over, at så mange skoler sætter temaer som fællesskab, respekt og venskab på skoleskemaet i dag: 

Vi er rigtig glade for, at så mange skoler tager imod vores tilbud og engagerer eleverne i at skabe trivsel og forebygge mobning året rundt. Skolerne gør et stort arbejde for at skabe gode rammer for trivsel og læring. Men når hver femte elev er blevet mobbet inden for det seneste år, kan jeg være bekymret for, om skolerne har de nødvendige ressourcer til at forebygge og gribe ind i tide. Der er behov for at se på politisk, om skolerne har ressourcer nok til at sikre, at deres lovpligtige antimobbestrategi ikke ender som et skuffedokument. Trivsel og læring går jo hånd i hånd.
To elever fra 4. A på Glostrup Skole

To elever fra 4. A på Glostrup Skole under Skolernes Trivselsdag (foto: Louise Dyring Mbae)

Fakta om Min skole - Min ven

  • 702 skoler og 157.126 elever er tilmeldt undervisningstilbuddet Min skole – Min ven på Skolernes Trivselsdag den 2. marts 2018.
  • Tilmeldingerne svarer til, at 29 procent af alle grundskoler og 22 procent af alle elever deltager.
  • Materialet består af en række cases med tilhørende arbejdsspørgsmål til diskussion i den enkelte klasse, en række fællesøvelser og et trivselstræ på plakat og wall sticker, hvor eleverne kan give deres bud på, hvilke handlinger der kan skabe god trivsel.
  • Alle cases er baseret på skoleelevers oplevelser i det virkelige liv.
  • Red Barnet og Call me lancerede Min skole – Min ven i 2016. Der lægges op til, at skolerne arbejder med aktiviteterne i forbindelse med den årlige trivselsdag den første fredag i marts, men materialet er frit og gratis tilgængeligt og kan bruges hele året. 

Min skole - Min ven er udviklet i samarbejde med Call me - Tal ordentligt

Call me - Tal ordentligt